รู้จักภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนไปเที่ยว (อีสาน)

K_Vihar248px-Wat_Pho_Si_Nai_-_UNESCO_World_Heritage_Site_plaqueภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนที่ราบสูงซึ่งร่ำรวยด้วยโบราณสถานที่บ่งบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทหิน ผาแต้ม ฯลฯ มากมายด้วยวัฒนธรรมน่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีแหล่งธรรมชาติอันงดงามด้วยรูปลักษณ์เฉพาะตัว เช่น กลุ่มหินเทิบ เกาะแก่งกลางลำน้ำโขง ฯลฯ ไม่ว่าใครไปเยือนแล้วเป็นต้องประทับใจ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน มีพื้นที่ประมาณ 170,226 ตารางกิโลเมตร หรือ 1 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช ภูมิประเทศ ทั้งภาคยกตัวสูงเป็นขอบแยกตัวออกจากภาคกลาง อย่างชัดเจน ประกอบด้วยเทือกเขาสูงทางทิศตะวันตกและทิศใต้ เทือกเขาทิศตะวันตกมีความสูงเฉลี่ย 500-1,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มียอดเขา ที่สูงที่สุด ใน ภาคอีสานคือ ยอดภูหลวง มีความสูง 1,571 เมตร และภูกระดึงสูง 1,325 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย แม่น้ำพรม แม่น้ำชี และลำตะคอง

ทางด้านทิศใต้มีเทือกเขาสันกำแพง และเทือกเขาพนมดงรัก กั้นระหว่าง ภาคอีสานของไทย กับกัมพูชา และลาว มีความสูงเฉลี่ย 400-700 เมตร ยอดเขาเขียวเป็น ยอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ทางตอนใต้ สูงประมาณ 1,292 เมตร ส่วนตอนกลางของภาคมีเทือกเขาภูพานทอดตัวจากเหนือลงสู่ทิศใต้ แบ่ง ภาคอีสานออกเป็น 2 ส่วน คือ แอ่งโคราช คือ บริเวณแถบลุ่มแม่น้ำชี และแม่น้ำมูล มีพื้นที่ 3 ใน 4 ของ ภาคอีสานทั้งหมด แอ่งสกลนคร คือบริเวณตอนเหนือของเทือกเขาภูพาน และบริเวณที่ราบลุ่มน้ำโขง

การค้นพบโครงกระดูก และรอยเท้าไดโนเสาร์บนแผ่นหินทรายที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย และอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือแม้แต่ ภาพเขียนของมนุษย์โบราณตามผนังถ้ำ รวมทั้งวัฒนธรรมบ้านเชียง และซากโบราณวัตถุมากมาย ทำให้การขุดค้นหาร่องรอยอารยธรรมในอดีตของดินแดนอันมั่งคั่งแห่งนี้ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ
Pahin

แม้ว่าชาวอีสานที่อาศัยอยู่ในที่ราบสูงโคราชนี้ จะประกอบด้วยกลุ่มชนหลายเผ่า เช่น เขมร ส่วย (กุย) แสก ย้อ ผู้ไทย กะโส้ (โซ่) รวมทั้ง ไทยโคราช ซึ่งแต่ละเผ่าย่อมมี ความแตกต่างกัน แต่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยึดมั่นอยู่ในจารีตประเพณี ที่เรียกว่า “ฮีตบ้าน คองเมือง” และ “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” สอนให้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมกิจกรรมสังคมและ งานบุญงานกุศล เป็นประจำ ทำให้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของกลุ่มชนเหล่านี้มีความสงบสุขตลอดมา ด้วยอุปนิสัยขยันขันแข็ง และสุขภาพ ร่างกายที่สมบูรณ์ จิตใจผ่องใสอ่อนโยน และเวลาที่ว่างจากการทำนา จึงคิดสร้าง สรรค์งานศิลป์ในรูปแบบต่างๆ ผ้าไหม ลายสวย ผ้าฝ้ายทอมือที่นับวันจะหายาก ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องจักสาน และเครื่องปั้นดินเผา สร้างรายได้แก่ครอบครัว อีกทางหนึ่ง

ความอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติที่สวยงามบนยอดเขาสูงหลายแห่ง แหล่งรวมอารยธรรมโบราณนับพันปี ที่ทรงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนวัฒนธรรมพื้นบ้าน วิถีชีวิตที่เรียบง่าย และความมีน้ำใจของชาวอีสาน ยังคงเป็นเสน่ห์ที่มัดใจ ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอีสานอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

ทริปท่องเที่ยวในภาคอีสาน

PhnomrungPrasat PhnomrungPrasat_Scenic naraibantomsin
รายชื่อข้อมูลจังหวัดในภาคอีสาน 
 อุทยานทั้งหมดในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.   อุทยานแห่งชาติน้ำพอง   ขอนแก่น
2.   อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ   ขอนแก่น
3.   อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน   ขอนแก่น
4.   อุทยานแห่งชาติภูเวียง   ขอนแก่น
5.   อุทยานแห่งชาติตาดโตน   ชัยภูมิ
6.   อุทยานแห่งชาติไทรทอง   ชัยภูมิ
7.   อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม   ชัยภูมิ
8.   อุทยานแห่งชาติภูแลนคา   ชัยภูมิ
9.   อุทยานแห่งชาติภูลังกา   นครพนม
10.   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   นครราชสีมา
11.   อุทยานแห่งชาติตาพระยา   บุรีรัมย์
12.   อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ   มุกดาหาร
13.   อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว   มุกดาหาร
14.   อุทยานแห่งชาติภูกระดึง   เลย
15.   อุทยานแห่งชาติภูเรือ   เลย
16.   อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย   เลย
17.   อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร   ศรีสะเกษ
18.   อุทยานแห่งชาติภูผายล   สกลนคร
19.   อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก   สกลนคร
20.   อุทยานแห่งชาติภูพาน   สกลนคร
21.   อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม   อุดรธานี
22.   อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ   อุบลราชธานี
23.   อุทยานแห่งชาติผาแต้ม   อุบลราชธานี
24.   อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย   อุบลราชธานี

เชิญแสดงความคิดเห็น