จังหวัดอุบลราชธานี

คำขวัญ ประจำจังหวัด เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

• อุบลราชธานี เป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 200 ปี เล่ากันว่า ท้าวคำผง ท้าวทิศพรหม และท้าวคำบุตร พระวอ พระตา หนีภัยสงครามจากพระเจ้าสิริบุญสาร เจ้าแห่งนครเวียงจันทน์ มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าตากสินมหาราชและต่อมาได้สร้างเมืองขึ้นที่บริเวณดงอู่ผึ้ง ใกล้กับแม่น้ำมูล ครั้นพ.ศ. 2323 พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระยาราชสุภาวดี เชิญตราพระราชสีห์มาพระราชทานนามเมืองว่า  “อุบลราชธานี” ทรงให้ท้าวคำผงเป็นเจ้าเมืองคนแรกซึ่งต่อมาได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น  “พระปทุมวงศา”  เมืองอุบลราชธานีมีเจ้าเมืองสืบกันมาถึง 4 คน ตราบจนถึงปีพ.ศ. 2425 จึงได้มีการแต่งตั้งข้าหลวงและผู้ว่าราชการจังหวัดมาปกครองดูแลจนถึงทุกวันนี้
• อุบลราชธานีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 629 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและภูเขา มีแม่น้ำมูลไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ และมีหน้าผาหินทรายบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและลาว
• จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประมาณ 15,744 ตารางกิโลเมตร  แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ  และ 5 กิ่งอำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ  เดชอุดม  บุณฑริก นาจะหลวย น้ำยืน พิบูลมังสาหาร  โขงเจียม  ศรีเมืองใหม่ ตระการพืชผลเขมราฐ  ม่วงสามสิบ  เขื่องใน กุดข้าวปุ้น ตาลสุม โพธิ์ไทร สำโรง สิรินธร ดอนมดแดง ทุ่งศรีอุดม กิ่งอำเภอนาเยีย กิ่งอำเภอนาตาล กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์และกิ่งอำเภอน้ำขุ่น

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี

อาณาเขต
• ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอำนาจเจริญ
• ทิศใต้ ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวเทือกเขาบรรทัด
• ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดยโสธรและจังหวัดศรีสะเกษ

การเดินทาง
• รถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ไปสระบุรี เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 24 (สายโชคชัย-เดชอุดม) ไปจนถึงอุบลราชธานี หรือใช้ เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี
• รถโดยสารประจำทาง มีทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ(ถนนกำแพงเพชร)หมอชิต2 ทุกวันสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.936-2852-66 ที่อุบลราชธานี โทร. (045) 241831
• รถไฟ มีรถด่วน และรถเร็ว สายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน และยังมีรถธรรมดาจากนครราชสีมา-อุบลราชธานี และสุรินทร์-อุบลราชธานี อีกด้วย รายละเอียดสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 223-7010, 223-7020
• เครื่องบิน บมจ.การบินไทย มีเครื่องบินรับส่งผู้โดยสารระหว่างกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1566, 280-0060, 628-2000 หรือที่จังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045) 313340-3

อำเภอต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี  ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม  เขื่องใน เขมราฐ  ชานุมาน เดชอุดม  นาจะหลวย น้ำยืน  บุณฑริกตระการพืชผล  กุดข้าวปุ้น พนา  ม่วงสามสิบ วารินชำราบ  อำนาจเจริญ เสนางคนิคม  หัวตะพาน พิบูลมังสาหาร  ตาลสุม โพธิ์ไทร  สำโรง กิ่งอำเภอลืออำนาจ  ดอนมดแดง สิรินธร  ทุ่งศรีอุดม ปทุมราชวงศา  กิ่งอำเภอศรีหลักชัย นาเยีย  นาตาล เหล่าเสือโก้ก  สว่างวีระวงศ์ น้ำขุ่น  อ.สุวรรณวารี จ.อุบลราชธานี  

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่าง ๆ
อำเภอวารินชำราบ 2 กิโลเมตร
อำเภอสำโรง 28 กิโลเมตร
อำเภอตาลสุม 32 กิโลเมตร
อำเภอม่วงสามสิบ 34 กิโลเมตร
อำเภอดอนมดแดง 35 กิโลเมตร
อำเภอเขื่องใน 38 กิโลเมตร
อำเภอเดชอุดม 45 กิโลเมตร
อำเภอพิบูลมังสาหาร 45 กิโลเมตร
อำเภอตระการพืชผล 50 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งศรีอุดม 74 กิโลเมตร
อำเภอกุดข้าวปุ้น 76 กิโลเมตร
อำเภอสิรินธร 80 กิโลเมตร
อำเภอศรีเมืองใหม่ 83 กิโลเมตร
อำเภอบุณฑริก 87 กิโลเมตร
อำเภอโพธิ์ไทร 99 กิโลเมตร
อำเภอนาจะหลวย 100 กิโลเมตร
อำเภอเขมราฐ 108 กิโลเมตร
อำเภอโขงเจียม 110 กิโลเมตร
อำเภอน้ำยืน 110 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ 23 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก๊ก 27 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอนาเยีย 35 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอนาตาล 93 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอน้ำขุ่น 97 กิโลเมตร

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 0 4524 4875
ตำรวจท่องเที่ยว
โทร. 0 4524 5505, 1155
ตำรวจทางหลวง
โทร. 0 4531 3220
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
โทร. 0 4524 4073
สถานีขนส่งแห่งที่ 1
โทร. 0 4524 4450
สถานีขนส่งแห่งที่ 2
โทร. 0 4531 5346
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โทร. 0 4524 4470
โรงพยาบาลราชเวช
โทร. 0 4528 0048
โรงพยาบาลอุบลรักษ์
โทร. 0 4526 6300
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมโมเรียล
โทร. 0 4525 4721
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 0 4525 5505, 0 4525 4218
สถานีรถไฟอุบลราชธานี
โทร. 0 4532 1004
อำเภอทุ่งศรีอุดม
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพิบูลมังสาหาร


แก่งสะพือ
Kaeng Saphue
(อุบลราชธานี)


วัดภูเขาแก้ว

Wat Phukhao Kaeo
(อุบลราชธานี)
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสิรินธร


บ่อน้ำบุ้น

Bo Nam Bun
(อุบลราชธานี)
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง


วัดแจ้ง

Wat Chaeng
(อุบลราชธานี)


วัดมหาวนาราม

Wat Maha
Wana Ram

(อุบลราชธานี)


วัดหนองบัว
Wat Nong Bua
(อุบลราชธานี)


หาดวัดใต้

Hat Wat Tai
(อุบลราชธานี)


หาดคูเดื่อ

Hat Khu Duea
(อุบลราชธานี)


บ้านปะอาว

Pa Ao Village 
(อุบลราชธานี)
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอโขงเจียม


ถ้ำมืด

Muet Cave 
(อุบลราชธานี)


แก่งคันเหว่

Kaeng Khan We
(อุบลราชธานี)


เขื่อนปากมูล
Pak Mun Dam
(อุบลราชธานี)


น้ำตกห้วยทรายใหญ่
Huai Sai Yai Waterfall 
(อุบลราชธานี)เสาเฉลียง

Sao Chaliang
(อุบลราชธานี)


ผาแมและผาขาม

Pha mae 
(อุบลราชธานี)


ดอนตะนะ
Don Ta Na
(อุบลราชธานี)
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี/map of UBONRATCHATHANI

เชิญแสดงความคิดเห็น