ประเทศฟิลิปปินส์

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศฟิลิปปินส์มีดังนี้ Ocean Park เป็นสวนสนุกที่อยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทิวทัศน์มหาสมุทรจากบนผาสูงนั้นได้ โดยเฉพาะจะเสียวมากๆถ้าไปเล่น เครื่องดิ่งจากที่สูงมากๆ แล้วเมื่อมองลงมาก็จะเห็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ เนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงชัน การเดินขึ้นจึงต้องใช้บันไดเลื่อน ที่ยาวมากๆๆ การเข้าสวนสนุกมีสองทางเนื่องจาก สวนสนุกแห่งนี้แบ่งเป็น 2 zone ใหญ่ๆ โดยมีภูเขากั้นกลางไว้อยู่ การไปมาก็ต้องนั่งกระเช้าเท่านั้น (หรือสามารถย้อนกลับไปนั่งรถประจำทางเมื่อไปอีกประตูหนึ่ง) เมื่อขึ้นมาถึงทางเข้าทางเข้าเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างแบบฟิลิปปินส์ๆ และของเล่นชิ้นแรกที่เจอ ก็นี่เลย ล่องแก่ง ในเครื่องเล่นแต่ละอย่างจะมีบริการถ่ายภาพให้โดยอัตโนมัติ สามารถเห็นท่าทาง อาการ ของผู้เล่น ตอนเผลอๆ ได้อย่างสนุกสนาน

[aec2 cid=”633″ h=”320px”]

รถไฟเหาะ สนุกมากๆ เนื่องจากมันตั้งลอยอยู่ที่หน้าผาสูงชัน มองออกไปแล้ว Ocean Park สวนสนุกริมผา-มหาสมุทร หลังจากไปสนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นประเภท อุ่นเครื่องไปหลายๆชิ้นแล้ว ก็จะมีจุดผ่อนคลาย กับหอคอยหมุน ชมวิว เป็นหอคอยที่สูงมากๆ เมื่อขึ้นไปนั่งก็จะสามารถเห็นสวนสนุกได้ทั่วเกาะ สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของที่ Ocean Park นี้ก็คือ แมวน้ำ ใส่ชุดกลาสีเรือ ครับ

Aqurium ปลาทะเล ปลาฉลาม ซึ่งผมคิดว่าทำได้อย่างดีและสวยมากๆครับ เพราะจะแสดงเป็นลำดับชั้น สามระดับ ของความลึก ซึ่งสามารถเห็นได้ว่า ปลาประเภทไหน อยู่น้ำลึก น้ำตื้น
เดินชมจนเสร็จ zone แรก ก็จะข้ามไปอีกฝั่งด้วยกระเช้า สูงมากๆ โดยอีกฝั่งจะเป็นส่วนของ ดินแดนต่างๆ และเครื่องเล่นสำหรับเด็ก เช่น Amazing Amazon, Golden fish’s House,Panda’s House ซึ่งเป็นจุด highlight ของฝั่งนี้ทีเดียว จบตบท้ายด้วยร้านขายของที่ระลึก

การเดินทาง :
MTR สถานี Admiralty ประตู B เพื่อไป สถานีรถประจำทางสำหรับไป Ocean Park โดยเฉพาะโดยต้องซื้อตั๋วขึ้นรถประจำทางด้วย

การซื้อตั๋วเข้าสวนสนุก :
1. ซื้อที่หน้าประตูสวนสนุก ซึ่งจำหน่ายในราคาปกติประมาณ 200 HKD
2. ซื้อที่ ร้านทัวร์ ( มีอยู่ที่สถานี MTR Admiralty เป็นร้านเล็กๆตรงข้ามร้าน Heigendaz ใกล้ๆ ทางออกประตู B ซึ่งเป็นราคาพร้อมตั๋วรถประจำทางไป-กลับ ถูกกว่าซื้อหน้าสวนสนุก 20 HKD)

ข้อแนะนำ :
1. สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการข้ามไปอีกฝั่งด้วยกระเช้า อาจเป็นเพราะกลัวความสูง ก็สามารถข้ามไปอีกฝังได้โดยรถประจำทาง โดยให้เดินย้อนกลับไปที่ประตูทางเข้า โดยบอกเจ้าหน้าที่ว่า จะไปอีกฝั่ง เจ้าหน้าที่จะ ปั๊ม ตราเรืองแสง ที่ข้อมือ แล้วออกไปขั้นรถข้างหน้าสวนสนุก ก็จะสามารถเข้าไปที่ประตูอีกฝั่งได้)
2. ถ้าจะเล่นให้ครบและพอดี น่าจะไปถึงประมาณ 10 โมงครึ่ง แล้วจะสามารถเดินเล่น สบายๆ แบบไม่ต้องรีบ เสร็จประมาณ 6โมงเย็นพอดี ก็คือ ใช้เวลาทั้งวันหนะแหละครับ
3. กะเวลาสำหรับการดูโชว์ให้ดีๆ โดยจะมีป้ายบอกเวลาการแสดง ที่หน้าทางเข้า โดยผู้ที่มีบัตรสมาชิก สามารถใช้สิทธิพิเศษในการจองที่นั่ง V.I.P. ได้ เพราะถึงเวลาจริง คนจะเยอะมาก ที่ดีๆถูกแย่งไปหมด โดยบอกเจ้าหน้าที่หน้าประตู
4. อย่าไปเลยช่วงเทศกาล คนเยอะมากๆ ต่อแถวเครื่องเล่นแต่ละชิ้นยาวนานเหลือเกินครับ
5. เตรียมยาดม ขนมไปบ้างก็ได้ครับ เผื่อเป็นลม หรือ หิวกลางทางเพราะของจะแพงกว่าข้างนอกนิดนึง

สวนไรซาล

สวนไรซาล (Rizal Park) หรือมีอีกชื่อว่า ลูเนตา (Luneta) เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ของเมือง และเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ โฮเซ่ ไรซาล (Jose Rizal) ซึ่งเป็นผู้นำในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วง ค.ศ.1896-1898 และในบริเวณเดียวกันก็เป็นจุดที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1941 ด้วย

ป้อมซานติเอโก (Fort Santiago)

ป้อมซานติเอโก (Fort Santiago) ซึ่งเป็นด่านแรกที่ป้องกันการโจมตีจากข้าศึก ที่เข้ามาทางปากแม่น้ำปาซิก จากอ่าวมะนิลา ป้อมแห่งนี้ถูกทำลายจากการโจมตีของกองทัพสหรัฐ ต่อมาได้บูรณะซ่อมแซมเพื่อให้เป็น “ปูชนียสถานแห่งเสรีภาพ ” (Shrine of Freedom) บริเวณรอบป้อมมีสวนหย่อม รายล้อมโดยมีรถม้าให้บริการ พาชมรอบบริเวณ บริเวณดังกล่าว ยังมีสถานที่คุมขังนักโทษ ที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปากแม่น้ำปาซิก และส่วนหนึ่งของป้อมนี้ ถูกทำเป็นสนามกอล์ฟอย่างสวยงาม

[aec2 cid=”632″ h=”320px”]

ขอขอบคุณข้อมูล www.nipponsysit.com

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

แผนที่

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐฟลิปปนส (Republic of the Philippines)

ที่ตั้ง : เปนประเทศหมูเกาะที่ประกอบดวยเกาะจำนวนทั้งสิ้น 7,107 เกาะ  ตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟก  หางจากเอเชียแผนดินใหญทางตะวันออกเฉียงใต  ประมาณ 100 กม.  และมีลักษณะพิเศษ คือ เปนประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดตอระหวางกันยาวมากที่สุดในโลก

– ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลฟ?ลิปป?นส?ใต

– ทิศตะวันออกและทิศใตติดกับมหาสมุทรแปซิฟก

– อยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,800 กิโลเมตร

 

พื้นที่ 298,170 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย)     

เมืองหลวง : กรุงมะนิลา (Manila)

ประชากร : 88.7 ลานคน (พ.ศ.2550)

ภูมิอากาศ : มรสุมเขตรอน ไดรับความชุมชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ไดรับฝนจากลมพายุไตฝุน และดีเปรสชั่น บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เปนเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ภาษา : มีการใชภาษามากกวา 170 ภาษา โดยสวนมากเกือบทั้งหมดนั้นเปนตระกูลภาษายอยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก  แตในป พ.ศ. 2530 รัฐธรรมนูญไดระบุใหภาษาฟลิปโน (Filipino) และภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ  สวนภาษาตางประเทศอื่น ๆ ที่ใชกันมากในประเทศฟลิปปนสมีทั้งหมด 8 ภาษา ไดแก ภาษาสเปน ภาษาฟ?ลิปป?นส?ฮกเกี้ยน ภาษาฟ?ลิปป?นส?แตจิ๋ว ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซินด ภาษาปญจาบ ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ  โดยฟลิปปนสนั้น มีภาษาประจำชาติคือ ภาษาตากาล็อก

ศาสนา :  รอยละ 92 ของชาวฟลิปปนสทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต โดยรอยละ 83 นับถือนิกายโรมันคาทอลิก และรอยละ 9 เปนนิกายโปรเตสแตนต  มุสลิมรอยละ 5  พุทธและอื่น ๆ รอยละ 3

สกุลเงิน : เปโซ (Peso : PHP)

        อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 0.72 บาท/ 1 เปโซ  (ขาย) 0.75 บาท/ 1 เปโซ (มกราคม 2552)

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเปนประมุขและหัวหนาฝายบริหาร (วาระ ๖ ป)

  * ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ นายเบนิโญ อาคิโน

 

ดาวโหลดข้อมูลประเทศฟิลิปปินส์อย่างละเอียดคลิกครับ

ที่มา : www1.mod.go.th/admm/aseancountry_thai.pdf

เชิญแสดงความคิดเห็น