จังหวัดอำนาจเจริญ

คำขวัญ ประจำจังหวัด พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

• จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 3,161.248 ตารางกิโลเมตร เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยขึ้นอยู่กับนครเขมราฐ ต่อมาจึงได้ย้ายมาขึ้นต่อเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 อำนาจเจริญแม้จะเป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบแต่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชมทั้งวัดวาอาราม ธรรมชาติที่สวยงามและหัตถกรรมฝีมือชาวบ้านที่น่าซื้อเป็นของใช้ ของฝาก จังหวัดอำนาจเจริญประกอบด้วย 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอหัวตะพาน อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศาและอำเภอลืออำนาจ

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดอำนาจเจริญ

  อาณาเขต
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรและอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาว และติดต่อกับอำเภอเขมราฐ อำเภอกุดข้าวปุ้น และอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

  การเดินทาง
  • รถยนต์ จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)ถึงนครราชสีมา จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 226 (นครราชสีมา-สุรินทร์) และใช้ทางหลวงหมายเลข 214 (สุรินทร์-อำเภอสุวรรณภูมิ) แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 202 ผ่านจังหวัดยโสธร และอำเภอป่าติ้ว ถึงจังหวัดอำนาจเจริญ รวมระยะทางประมาณ 585 กิโลเมตร หรือสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 1 และหมายเลข 2 จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 226 นครราชสีมา-อุบลราชธานี ถึงจังหวัดอุบลราชธานี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 212 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ รวมเป็นระยะทางประมาณ 704 กิโลเมตร
  • รถโดยสารประจำทาง มีทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-อำนาจเจริญออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร (หมอชิต 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.(02) 936-1880, 936-0657, 936-2852-66
  สำหรับผู้ที่ใช้บริการทางเครื่องบินและรถไฟจะต้องลงที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วต่อรถโดยสารมาที่จังหวัดอำนาจเจริญอีกประมาณ 75 กิโลเมตร

  ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
  อำเภอชานุมาน 78 กิโลเมตร
  อำเภอพนา 47 กิโลเมตร
  อำเภอหัวตะพาน 35 กิโลเมตร
  อำเภอเสนางคนิคม 81 กิโลเมตร
  อำเภอปทุมราชวงศา 32 กิโลเมตร
  อำเภอลืออำนาจ 22 กิโลเมตร

  อำเภอต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ ชานุมาน ปทุมราชวงศา พนา เสนางคนิคม หัวตะพาน ลืออำนาจ

   หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
  ประชาสัมพันธ์จังหวัด
  โทร. 0 4551 1396
  โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
  โทร. 0 4551 1940-8
  สำนักงานจังหวัด
  โทร. 0 4551 1909
  สถานีขนส่งอำนาจเจริญ
  โทร. 0 4545 2511
  สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
  โทร. 0 4551 2007
  แนะนำท่องเที่ยว

  ภูผาแต้ม

  Phu Pha Tam
  (อำนาจเจริญ)

  ผามะเกลือ

  Pha Ma Klua
  (อำนาจเจริญ)

  ลานหินบนภูวัด

  Phu Wat 
  (อำนาจเจริญ)

  ภูผาหอม

  Phu Pha Hom
  (อำนาจเจริญ)


  ภูสระดอกบัว

  Phu Sa Dokbua
  (อำนาจเจริญ)


  ภูผาแตก

  Phu Pha Taek
  (อำนาจเจริญ)
  การเดินทาง
  รถยนต์ 
  จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ถึงนครราชสีมา จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 226 นครราชสีมา-สุรินทร์ และใช้ทางหลวงหมายเลข 214 สุรินทร์-อำเภอสุวรรณภูมิ แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 202 ผ่านจังหวัดยโสธร และอำเภอป่าติ้ว ถึงจังหวัดอำนาจเจริญ รวมระยะทางประมาณ 585 กิโลเมตร หรือสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 1 และหมายเลข 2 จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 226 นครราชสีมา-อุบลราชธานี ถึงจังหวัดอุบลราชธานี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 212 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ รวมเป็นระยะทางประมาณ 704 กิโลเมตร 

  รถโดยสารประจำทาง
  มีทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-อำนาจเจริญ ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร หมอชิต 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2936 1880, 0 2936 0657, 0 2936 2852-66 www.transport.co.th 

  รถไฟหรือเครื่องบิน
  สำหรับผู้ที่ใช้บริการทางเครื่องบิน และรถไฟจะต้องลงที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วต่อรถโดยสารมาที่จังหวัดอำนาจเจริญอีกประมาณ 75 กิโลเมตร 

  แผนที่จังหวัดอำนาจเจริญ/map of AMNARTCHAROEN
  อำนาจเจริญ/Information of AMNARTCHAROEN

    Amnat Charoen is located in Southern I-San plateau approximately 583 kilometres from Bangkok. It is a newly established province upgraded from Amphoe Amnat Charoen of Ubon Ratchathani Province in 1993.

  The province is divided into the following districts: Mueang, Chanuman, Phana, Hua Taphan, Senangkhanikhom, Pathum Ratchawongsa and Lue Amnat.

  How to get there 
  Car
  From Bangkok, take Highway No. 1 to Saraburi and Highway No. 2 to Nakhon Ratchasima, then take Highway No. 226 to Buriram and Surin and continue the journey along Highways No. 214 and 202 to Amnat Charoen via Suwannaphum and Yasothon, a total distance of 585 kilometres.

  Bus
  Buses depart from Mochit 2 Bus Terminal to Amnat Charoen every day. Contact Transport Co.Ltd at Tel: 0 2936 2852-66 for more information

  Rail
  There is no direct train to Amnat Charoen. Visitors can take a train to Ubon Ratchathani, then continue the trip by bus to Amnat Charoen. Call 1690, 0 2223 7010-20 for more information.

  Air
  Thai Airways flies from Bangkok to Ubon Ratchathani, which is 75 kilometres from Amnat Charoen. Call 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 for more information.

  Festivals 
  Boat Racing
  This festival is held around November in front of the Chanuman district office nearby the Mekong River. The festival draws decorative boats from neighbouring provinces and Lao P.D.R.

  Long Kuang
  This tradition is a gathering of unmarried male and female villagers. Females weave along with musical tunes conducted by male villagers.

  เชิญแสดงความคิดเห็น