จังหวัดเลย

คำขวัญ ประจำจังหวัด เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู

• จังหวัดเลย เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิดที่รู้จักกันดีคือ ภู-กระดึง ภูหลวงและภูเรือ อากาศอันเย็นสบาย ภูมิประเทศที่งดงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่นซึ่งได้แก่การละเล่นผีตาโขน ที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัสเมืองแห่งขุนเขาดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้
• จังหวัดเลย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 520 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11,424 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในอดีตนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆของอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองควบคู่กับกรุงศรีอยุธยาของไทย ภายหลังอาณาจักรล้านช้างเริ่มอ่อนแอลง จึงมาขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยา ต่อมาชุมชนนี้ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองเลยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเลยแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองเลย วังสะพุง ปากชม เชียงคาน ท่าลี่ ภูเรือ ด่านซ้าย ภู-กระดึง นาแห้ว นาด้วง ภูหลวง ผาขาว กิ่งอำเภอเอราวัณ และกิ่งอำเภอหนองหิน

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดเลย

เที่ยวชมตำนานผีตาโขน ที่พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย พระธาตุศรีสองรัก กับตำนานที่น่ารู้ สวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย สวยงามน่าไป ไหว้สักการบูชา พระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเลย เที่ยวสามพันโบกเมืองเลย ที่น้ำตกปลาบ่า จังหวัดเลย  ปายแห่งลุ่มน้ำโขง คู่แฝดหลวงพระบาง

 

อาณาเขต
• ทิศเหนือ ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• ทิศใต้ ติดกับจังหวัดขอนแก่น
• ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู
• ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพิษณุโลก

การเดินทาง
• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1(พหลโยธิน) ผ่านตัวเมืองสระบุรี ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 203 ผ่านอำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ ถึงตัวเมืองเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง หรือ จากสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 มิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านอำเภอชุมแพ แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 201 เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง ถึงตัวเมืองเลยได้เช่นเดียวกัน
• รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-เลย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง รายละเอียดสอบถามที่สถานีขนส่ง หมอชิต 2 โทร.0 2936 2852-66
• เครื่องบิน นักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปลงที่สนามบินอุดรธานี แล้วต่อรถยนต์ไปจังหวัดเลย อีกประมาณ 152 กิโลเมตร สอบถามตารางการบินได้ที่ บมจ. การบินไทย โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 และที่จังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4224 3222, 0 4224 6697
• รถไฟ จังหวัดเลยไม่มีสถานีรถไฟ นักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปลงที่สถานีอุดรธานีและต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดเลยได้ สอบถามตารางรถไฟได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690, 0 2233 7010, 0 2223 7020 หรือ สถานีอุดรธานี โทร. 0 4222 2061

อำเภอต่างๆในจังหวัดเลย เมืองเลย  นาด้วง เชียงคาน  ปากชม ด่านซ้าย  นาแห้ว ภูเรือ  ท่าลี่ วังสะพุง  ภูกระดึง ภูหลวง  ผาขาว เอราวัณ  หนองหิน  

ระยะทางจากตัวเมืองเลยไปยังอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ 
อำเภอวังสะพุง 22 กิโลเมตร
อำเภอนาด้วง 37 กิโลเมตร
อำเภอท่าลี่ 46 กิโลเมตร
อำเภอเชียงคาน 48 กิโลเมตร
อำเภอภูเรือ 49 กิโลเมตร
อำเภอภูหลวง 50 กิโลเมตร
อำเภอภูกระดึง 74 กิโลเมตร
อำเภอด่านซ้าย 82 กิโลเมตร
อำเภอปากชม 92 กิโลเมตร
อำเภอผาขาว 112 กิโลเมตร
อำเภอนาแห้ว 117 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเอราวัณ 42 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอหนองหิน 50 กิโลเมตร

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย  โทร. 0 4281 1746, 0 4283 3209
เทศบาลเมืองเลย  โทร. 0 4281 1140
ที่ว่าการอำเภอเมืองเลย  โทร. 0 4281 1213
ที่ว่าการอำเภอเชียงคาน  โทร. 0 4282 1597
โรงพยาบาลเลย  โทร. 0 4281 1541
สภอ.เมืองเลย  โทร. 0 4281 1254
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
 
แหล่งท่องเที่ยวกิ่งอำเภอหนองหิน
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอด่านซ้าวัดเนรมิตวิปัสสนา
Wat Neramit Wipatsana
(เลย)

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอภูกระดึง
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอภูเรือ
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอวังสะพุง
แหล่งท่องเที่ยวอำเภออื่นๆ
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
แผนที่จังหวัดเลย/map of LOEI

เชิญแสดงความคิดเห็น