จังหวัดหนองคาย

คำขวัญ ประจำจังหวัด วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว

• หนองคายเป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขงตรงข้ามกับท่าเดื่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเนื้อที่ประมาณ 7,332 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ทิศตะวันออกเป็นที่สูงและป่าโปร่ง ทิศตะวันตกเป็นภูเขาและป่า ติดต่อกันถึงเขตจังหวัดเลย ด้านทิศใต้เป็นที่สูง หนองคาย แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 4 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองคาย บึงกาฬ โพนพิสัย ท่าบ่อ สังคม เซกา โซ่พิสัย ศรีเชียงใหม่ พรเจริญ ปากคาด บึงโขงหลง ศรีวิไล บุ่งคล้า กิ่งอำเภอสระใคร กิ่งอำเภอรัตนวาปี กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ และกิ่งอำเภอโพธิ์ตาก

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย


เที่ยวซื้อสินค้า ตลาดท่าเสด็จ หนองคาย

อาณาเขต 
• ทิศเหนือ ติดกับแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับลาว
• ทิศใต้ ติดกับจังหวัดอุดรธานี สกลนคร
• ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครพนม
• ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเลย

การเดินทาง 
• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย รวมระยะทาง 615 กิโลเมตร
• รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศไปหนองคาย ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 936-2852-66 นอกจากนี้ ยังมีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่บริการเดินรถไปจังหวัดหนองคาย เช่น 407 พัฒนา โทร.992-3475-8 ,(042) 411261 ชาญทัวร์ จำกัด โทร.618-7418,(042) 412195 บารมีทัวร์ โทร.537-8249,(042) 460345 เชิดชัยทัวร์ โทร.936-0253 ,(042) 461067
• รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ-หนองคาย ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 223-7010, 223-7020
• เครื่องบิน นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน สามารถไปได้โดยลงที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี จากนั้นต่อรถเข้าจังหวัดหนองคายอีก 51 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการบินได้ที่ บมจ.การบินไทย โทร. 1566, 280-0060,628-2000

อำเภอต่างๆในจังหวัดหนองคาย เมืองหนองคาย  ท่าบ่อ บึงกาฬ  พรเจริญ โพนพิสัย  โซ่พิสัย ศรีเชียงใหม่  สังคม เซกา  ปากคาด บึงโขงหลง  ศรีวิไลบุ่งคล้า  สระใคร เฝ้าไร่  รัตนวาปี โพธิ์ตาก  

ระยะทางจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอท่าบ่อ 41 กิโลเมตร
อำเภอโพนพิสัย 45 กิโลเมตร
อำเภอบุ่งคล้า 45 กิโลเมตร
อำเภอศรีเชียงใหม่ 57 กิโลเมตร
อำเภอปากคาด 90 กิโลเมตร
อำเภอสังคม 95 กิโลเมตร
อำเภอโซ่พิสัย 120 กิโลเมตร
อำเภอบึงกาฬ 136 กิโลเมตร
อำเภอศรีวิไล 163 กิโลเมตร
อำเภอพรเจริญ 182 กิโลเมตร
อำเภอเซกา 224 กิโลเมตร
อำเภอบึงโขงหลง 238 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอสระใคร 27 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอรัตนวาปี 71 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ 71 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก 77 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดหนองคายไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดอุดรธานี 51 กิโลเมตร
จังหวัดเลย 202 กิโลเมตร
จังหวัดสกลนคร 210 กิโลเมตร
จังหวัดนครพนม 303 กิโลเมตร

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว ททท.
โทร. 0 4246 7844
(เชิงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว)
สถานีตำรวจภูธร
โทร. 0 4241 1021, 0 4241 1071
โรงพยาบาลหนองคาย
โทร. 0 4241 1504, 0 4241 2316
โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา
โทร. 0 4246 5201
สถานีขนส่ง บ.ข.ส.
โทร. 0 4241 1612
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
โทร. 0 4241 2110
สำนักงานจังหวัด
โทร. 0 4241 1778
ด่านศุลกากร
โทร. 0 4241 1518, 0 4242 1207
กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง
โทร. 0 4241 1605
สถานีรถไฟหนองคาย
โทร. 0 4241 1637 , 0 4241 1592
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง


ภูทอก
Phu Thok
(หนองคาย)
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอท่าบ่อ
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบึงกาฬ
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอศรีเชียงใหม่
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสังคม
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเซกา
แผนที่จังหวัดหนองคาย/map of NONGKHAI

เชิญแสดงความคิดเห็น