จังหวัดขอนแก่น

คำขวัญ ประจำจังหวัด พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก

• หากจะอ้างถึงประวัติของจังหวัดขอนแก่นซึ่งเริ่มก่อตั้งเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 อายุเพียงแค่สองร้อยกว่าปีก็คงจะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเมืองเก่า แต่ที่จริงแล้วดินแดนบนที่ราบสูงแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติ หรือทางอารยธรรม ดังที่มีการค้นพบซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อายุนับล้านปี พบชุมชนเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่ง ตลอดจนปราสาทขอมสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ด้วยอารยธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สิ่งที่พบที่นี่ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานต่างๆ จึงล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้ทราบความเป็นมาของคนไทยและชาติไทย
• ขอนแก่นไม่เพียงจะเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานโดยเหตุผลทางภูมิศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและเทคโนโลยี ด้วยเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอำเภอเมืองรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการหลายสาย มีที่พักบริการหลายระดับตั้งแต่ห้องพักราคาย่อมเยาว์ ไปจนถึงโรงแรมระดับห้าดาว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวด้วย ขอนแก่นมีพื้นที่ประมาณ 10,885 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 19 อำเภอ 5 กิ่งอำเภอ

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น

อาณาเขตติดต่อ
• ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภูและเลย
• ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์
• ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม
• ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ

การเดินทาง
• รถยนต์ ขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ 449 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแก่น
• อีกเส้นทางหนึ่ง เมื่อถึงสระบุรีแล้วตรงไปตามถนนสระบุรี-ลำนารายณ์ แยกขวาเข้าเส้นทางม่วงค่อม-ด่านขุนทด-ชัยภูมิ-ขอนแก่น หรือสระบุรี-อำเภอลำนารายณ์-อำเภอเทพสถิต-ชัยภูมิ-อำเภอมัญจาคีรี-อำเภอพระยืน-ขอนแก่น
• รถโดยสารประจำทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2 ) มีรถโดยสารธรรมดา รถปรับอากาศ และรถนอนพิเศษชนิด 24 ที่นั่ง วิ่งบริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.936-2852-66 สถานีขนส่งขอนแก่น (รถธรรมดา) (043) 237472 สถานีรถปรับอากาศ (043) 239910
• รถไฟ มีขบวนรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ผ่านจังหวัดขอนแก่น ไปจังหวัดอุดรธานี และหนองคายทุกวัน รถที่ให้บริการมีทั้งรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนดีเซลรางปรับอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 223-7010, 223-7020 สถานีรถไฟขอนแก่น โทร. (043) 221112
• เครื่องบิน บมจ. การบินไทย เปิดบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ขอนแก่น ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ บมจ. การบินไทย โทร. 1566, 280-0060,628-2000 และ สำนักงานขอนแก่น โทร. (043) 227701-5

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ
อำเภอกระนวน 66 กม.
อำเภอเขาสวนกวาง 49 กม.
อำเภอชนบท 55 กม.
อำเภอชุมแพ 82 กม.
อำเภอน้ำพอง 43 กม.
อำเภอบ้านไผ่ 44 กม.
อำเภอบ้านฝาง 22 กม.
อำเภอเปือยน้อย 80 กม.
อำเภอพระยืน 30 กม.
อำเภอพล 74 กม.
อำเภอภูผาม่าน 109 กม.
อำเภอภูเวียง 68 กม.
อำเภอมัญจาคีรี 58 กม.
อำเภอแวงน้อย 96 กม.
อำเภอแวงใหญ่ 72 กม.
อำเภอสีชมพู 114 กม.
อำเภอหนองเรือ 45 กม.
อำเภอหนองสองห้อง 96 กม.
อำเภออุบลรัตน์ 50 กม.
กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย 75 กม.
กิ่งอำเภอซำสูง 39 กม.
กิ่งอำเภอบ้านแฮด 18 กม.
กิ่งอำเภอโนนศิลา 58 กม.
กิ่งอำเภอหนองนาคำ 80 กม.

อำเภอต่างๆในจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านฝาง พระยืน หนองเรือ ชุมแพ สีชมพู น้ำพอง อุบลรัตน์ กระนวน บ้านไผ่ เปือยน้อย พลแวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท เขาสวนกวาง ภูผาม่าน ซำสูง โคกโพธิ์ไชย หนองนาคำ บ้านแฮด โนนศิลา เวียงเก่า ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลเมืองพล

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ตำรวจท่องเที่ยว  โทร. 1155, 0 4323 6937-8
ที่ว่าการอำเภอเมือง  โทร. 0 4323 6115
เทศบาลนครขอนแก่น  โทร. 0 4322 1185, 0 4322 4032
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น  โทร. 0 4323 6396
สถานกงสุลลาว  โทร. 0 4322 1961, 0 4322 3689
สถานกงสุลเวียดนาม  โทร. 0 4324 2190
สถานีตำรวจภูธร  โทร. 191, 0 4322 1162
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โทร. 0 4323 6882, 0 4323 6507
โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โทร.  0 4324 2331-44
โรงพยาบาลขอนแก่น  โทร. 0 4323 6005-6
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอชุมแพ
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอภูผาม่าน
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอภูเวียง


ภูเก้า
Phu Kao

(ขอนแก่น)
แหล่งท่องเที่ยวอำเภออุบลรัตน์
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเปือยน้อย
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
แผนที่จังหวัดขอนแก่น/map of KHON KAEN

เชิญแสดงความคิดเห็น