จังหวัดอุดรธานี

คำขวัญ ประจำจังหวัด น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์

• อุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และยังเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีหัตถกรรมผ้าขิตที่มีชื่อเสียงอีกด้วย
• จังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองวัวซอ อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด อำเภอเพ็ญ อำเภอน้ำโสม อำเภอกุดจับ อำเภอศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม อำเภอไชยวาน อำเภอหนองแสง อำเภอนายูง อำเภอพิบูลย์รักษ์ กิ่งอำเภอกู่แก้ว และกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี

วัดโพธิ์ศรีใน บ้านเชียง
พิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง แห่งแรกของประเทศไทย
ป่าพิศวง คำชะโนด งานทอดกฐิน วัดป่าบ้านตาด

 

อาณาเขต
• ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย
• ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดหนองบัวลำภู

การเดินทาง 
• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถ.พหลโยธิน) ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถ.มิตรภาพ) ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร
• รถโดยสารประจำทาง มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.กำแพงเพชร (หมอชิต2) สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 936-2852–66 และที่สถานีขนส่งอุดรธานี โทร. (042) 247950-2
• รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 223-7010, 223-7020
• เครื่องบิน บมจ. การบินไทย ให้บริการเครื่องบินระหว่าง กรุงเทพฯ-อุดรธานี ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร.1566, 280-0060, 628-2000

อำเภอต่างๆในจังหวัดอุดรธานี เมืองอุดรธานี  กุดจับ หนองวัวซอ  กุมภวาปี โนนสะอาด  หนองหาน ทุ่งฝน  ไชยวาน ศรีธาตุ  วังสามหมอ บ้านดุง หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง  นากลาง สุวรรณคูหา  โนนสัง บ้านผือ  น้ำโสม เพ็ญ  สร้างคอม หนองแสง  นายูง พิบูลย์รักษ์  กู่แก้ว ประจักษ์ศิลปาคม  

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ
อำเภอกุดจับ 24 กิโลเมตร
อำเภอหนองหาน 35 กิโลเมตร
อำเภอหนองแสง 35 กิโลเมตร
อำเภอหนองวัวซอ 39 กิโลเมตร
อำเภอกุมภวาปี 43 กิโลเมตร
อำเภอเพ็ญ 43 กิโลเมตร
อำเภอโนนสะอาด 53 กิโลเมตร
อำเภอบ้านผือ 55 กิโลเมตร
อำเภอไชยวาน 62 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งฝน 65 กิโลเมตร
อำเภอสร้างคอม 68 กิโลเมตร
อำเภอศรีธาตุ 72 กิโลเมตร
อำเภอบ้านดุง 84 กิโลเมตร
อำเภอวังสามหมอ 96 กิโลเมตร
อำเภอน้ำโสม 110 กิโลเมตร
อำเภอพิบูลย์รักษ์ 63 กิโลเมตร
อำเภอนายูง 129 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอกู่แก้ว 65 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 36 กิโลเมตร
ระยะทางจากจังหวัดอุดรธานีไปยังจังหวัดใกล้เคียง 
หนองบัวลำภู 46 กิโลเมตร
หนองคาย 51 กิโลเมตร
ขอนแก่น 115 กิโลเมตร
เลย 152 กิโลเมตร
สกลนคร 159 กิโลเมตร
กาฬสินธุ์ 192 กิโลเมตร

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
โทร. 0 4222 2845
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
โทร. 0 4222 3708
โรงพยาบาลจังหวัด
โทร. 0 4224 4252–3
โรงพยาบาลปัญญาเวช
โทร. 0 4234 3111
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์
โทร. 0 4234 1710
โรงพยาบาลเอกอุดร
โทร. 0 4234 2555
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานี
โทร. 0 4222 2285
สถานีรถไฟอุดรธานี
โทร. 0 4222 2061
สถานีขนส่ง
โทร. 0 4222 1489
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
โทร. 0 4222 3304
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว


บ้านถ่อน

Thon Village 
(อุดรธานี)
แผนที่จังหวัดอุดรธานี/map of UDONTHANI

เชิญแสดงความคิดเห็น