จังหวัดมหาสารคาม

คำขวัญ ประจำจังหวัด พุทธมณฑลอีสาน
ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร

• มหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ และเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ชื่อว่าเป็น “ตักศิลาแห่งอีสาน” เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 475 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5,291 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองมหาสารคาม กันทรวิชัย โกสุมพิสัย วาปีปทุม บรบือ พยัคฆภูมิพิสัย นาเชือก เชียงยืน นาดูน แกดำ ยางสีสุราช กิ่งอำเภอกุดรังและกิ่งอำเภอชื่นชม

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม

  อาณาเขต 
  • ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์
  • ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด
  • ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดขอนแก่น

  การเดินทาง
  • รถยนต์ จากกรุงเทพฯเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ที่จังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัดนครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 226) เข้าจังหวัดบุรีรัมย์(ทางหลวงหมายเลข 219) ผ่านอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอบรบือ เข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม รวมระยะทางประมาณ 475 กิโลเมตร
  • รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศบริการวันละหลายเที่ยว รายละเอียดสอบถามได้ที่สถานีเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ หมอชิต 2 โทร. 936-2852-66 สำหรับบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการไปจังหวัดมหาสารคามคือ มงคลทัวร์ โทร. (043) 711072 กรุงเทพฯ โทร. 936-3638-9
  • สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟ หรือเครื่องบิน จะต้องลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์มาจังหวัดมหาสารคามอีกประมาณ 72 กิโลเมตร

  ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ
  อำเภอกันทรวิชัย 18 กิโลเมตร
  อำเภอบรบือ 26 กิโลเมตร
  อำเภอโกสุมพิสัย 28 กิโลเมตร
  อำเภอแกดำ 28 กิโลเมตร
  อำเภอวาปีปทุม 40 กิโลเมตร
  อำเภอเชียงยืน 55 กิโลเมตร
  อำเภอนาเชือก 58 กิโลเมตร
  อำเภอนาดูน 64 กิโลเมตร
  อำเภอยางสีสุราช 70 กิโลเมตร
  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 82 กิโลเมตร
  กิ่งอำเภอกุดรัง 70 กิโลเมตร
  กิ่งอำเภอชื่นชม 40 กิโลเมตร

  อำเภอต่างๆในจังหวัดมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม แกดำ โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน บรบือ นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน ยางสีสุราช กุดรัง ชื่นชม หลุบ

   หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
  ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม
  โทร. 0 4371 1192,0 4371 1516
  เทศบาลเมืองมหาสารคาม
  โทร. 0 4371 1504,0 4371 1163
  ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
  โทร. 0 4372 2231
  โรงพยาบาลมหาสารคาม
  โทร. 0 4374 0963-6
  สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
  โทร. 0 4371 1356,0 4371 1003
  สถานีตำรวจอำเภอเมืองมหาสารคาม
  โทร. 0 4371 1205
  นแนะนำแหล่งท่องเที่ยว


  บ้านแพง

  Ban Phaeng
  (มหาสารคาม)
  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอกันทรวิชัย
  แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
  แผนที่จังหวัดมหาสารคาม/map of MAHASARAKHAM

  เชิญแสดงความคิดเห็น