จังหวัดสกลนคร

คำขวัญ ประจำจังหวัด พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวกูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

• สกลนคร เป็นเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี ตามตำนานเล่าว่า เมืองหนองหานหลวงในอดีต หรือสกลนครในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 ในยุคที่ขอมมีอำนาจในดินแดนนี้ ต่อมาเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหานหลวงตกไปอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เรียกชื่อเมืองว่า “เมืองเชียงใหม่หนองหาน” และเมื่อมาอยู่ในความปกครองของไทย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสกลทวาปี” ต่อมา ในปี พ.ศ. 2373 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลทวาปี เป็น “เมืองสกลนคร” ในปัจจุบัน
• จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 647 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 9,605 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร

อาณาเขต
• ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม
• ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครพนม
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์

การเดินทาง
• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา แล้วเลี้ยวแยกเข้าทางไปอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 213 เข้าสู่จังหวัดสกลนคร
• รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด และ บริษัทเอกชน มีรถประจำทางไปจังหวัดสกลนครทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 936–0657, 936-1880, 936-2852-66
• รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปลงที่จังหวัดอุดรธานีทุกวัน แล้วเดินทางต่อไปโดยรถประจำทางไปจังหวัดสกลนครอีกประมาณ 159 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. 1690, 223-7010, 223–7020
• เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดสกลนครทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 1566, 280-0060, 628-2000 สำนักงาน การบินไทยจังหวัดสกลนคร ถนนยุวพัฒนา โทร. (042) 712259-60
• นอกจากนั้นการคมนาคมภายในตัวจังหวัดสกลนครมีรถเมล์เล็ก รถสามล้อถีบ และรถสามล้อเครื่องรับจ้างวิ่งบริการในตัวเมือง ตกลงค่าโดยสารก่อนเดินทางนะครับ

อำเภอต่างๆในจังหวัดสกลนคร เมืองสกลนคร  กุสุมาลย์ กุดบาก  พรรณานิคม พังโคน  วาริชภูมิ นิคมน้ำอูน  วานรนิวาส คำตากล้า  บ้านม่วงอากาศอำนวย  สว่างแดนดิน ส่องดาว  เต่างอย โคกศรีสุพรรณ  เจริญศิลป์ โพนนาแก้ว  ภูพาน วานรนิวาส (สาขาตำบลกุดเรือคำ)  อ.บ้านหัน จ.สกลนคร

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
โคกศรีสุพรรณ 22 กิโลเมตร
เต่างอย 28 กิโลเมตร
ภูพาน 33 กิโลเมตร
โพนนาแก้ว 35 กิโลเมตร
พรรณานิคม 39 กิโลเมตร
กุสุมาลย์ 40 กิโลเมตร
พังโคน 54 กิโลเมตร
กุดบาด 69 กิโลเมตร
อากาศอำนวย 57 กิโลเมตร
วาริชภูมิ 69 กิโลเมตร
สว่างแดนดิน 84 กิโลเมตร
วานรนิวาส 85 กิโลเมตร
เจริญศิลป์ 90 กิโลเมตร
นิคมน้ำอูน 99 กิโลเมตร
คำตากล้า 109 กิโลเมตร
ส่องดาว 109 กิโลเมตร
บ้านม่วง 120 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดสกลนครไปยังจังหวัดใกล้เคียง
นครพนม 93 กิโลเมตร
มุกดาหาร 119 กิโลเมตร
กาฬสินธุ์ 128 กิโลเมตร
อุดรธานี 159 กิโลเมตร

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สำนักงานจังหวัดสกลนคร ถ.ศูนย์ราชการ
โทร. 0 4271 1065, 0 4271 1763
บริษัท พีบี แอร์ จำกัด ถ.ยุวพัฒนา
โทร. 0 4271 6217
โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร ถ.เจริญเมือง
โทร. 0 4271 1636, 0 4271 1615
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง ถ.รัฐพัฒนา
โทร. 0 4271 2860
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอกุดบาก
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอนิคมน้ำอูม
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพรรณรนิคม
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพังโคน
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอภูพาน
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอวาริชภูมิ
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสว่างแดนดิน
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสุมาลย์
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอส่องดาว


ผาดงก่อ

Pha Dong Ko
(สกลนคร)
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
แผนที่จังหวัดสกลนคร/map of SAKONNAKHON

เชิญแสดงความคิดเห็น