จังหวัดกาฬสินธุ์

คำขวัญ ประจำจังหวัด เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงพร้อมไพร่พล และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำปาว เรียกว่า “บ้านแก่งสำโรง” แล้วได้นำเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้ำดำ” ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล “กาฬ” แปลว่า “ดำ” “สินธุ์” แปลว่า “น้ำ” กาฬสินธุ์จึงแปลว่า “น้ำดำ” ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น “พระยาชัยสุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก
• กาฬสินธุ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 519 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ 4 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอท่าคันโท อำเภอเขาวง อำเภอห้วยเม็ก อำเภอคำม่วง อำเภอหนองกุงศรี อำเภอนามน อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอร่องคำ กิ่งอำเภอสามชัย กิ่งอำเภอนาคู กิ่งอำเภอดอนจาน และกิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,055.07 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขาตามแนวเทือกเขาภูพาน ตอนกลางเป็นเนินเขาสลับป่าโปร่ง

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์

อาณาเขต 
• ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดอุดรธานี สกลนคร
• ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม
• ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด มุกดาหาร
• ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และอุดรธานี

การเดินทาง 
• ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ ระยะทาง 519 กิโลเมตร ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 23 และทางหลวงหมายเลข 209 มหาสารคาม-กาฬสินธุ์
• ทางรถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ทุกวัน โดยมีบริการทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามที่ สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ตลาดหมอชิต) โทร. 936-2841 (รถธรรมดา) และต่อ 170 (รถปรับอากาศ)
• ทางรถไฟ ต้องเดินทางจากกรุงเทพฯ-สถานีรถไฟขอนแก่น จากขอนแก่นต่อรถประจำทางเข้ากาฬสินธุ์อีก 75 กิโลเมตร สำหรับกรุงเทพฯ-ขอนแก่นนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดบริการทั้งขบวนรถเร็ว รถด่วน และรถดีเซลรางปรับอากาศ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 223-7010, 223-7020 สถานีรถไฟขอนแก่น โทร. (043) 221-112
• ทางเครื่องบิน ต้องไปลงที่จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์โดยสารเข้ากาฬสินธุ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 280-0070-90

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ
ยางตลาด 16 กิโลเมตร
กมลาไสย 12 กิโลเมตร
สหัสขันธ์ 39 กิโลเมตร
สมเด็จ 40 กิโลเมตร
กุฉินารายณ์ 79 กิโลเมตร
ท่าคันโท 99 กิโลเมตร
ห้วยเม็ก 48 กิโลเมตร
คำม่วง 81 กิโลเมตร
หนองกุงศรี 62 กิโลเมตร
นามน 42 กิโลเมตร
เขาวง 103 กิโลเมตร
ห้วยผึ้ง 60 กิโลเมตร
ร่องคำ 39 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอนาคู 88 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอสามชัย 85 กิโลเมตร

อำเภอต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์  นามน กมลาไสย  ร่องคำ กุฉินารายณ์  เขาวง ยางตลาด  ห้วยเม็ก สหัสขันธ์  คำม่วง ท่าคันโท หนองกุงศรี สมเด็จ  ห้วยผึ้ง สามชัย  นาคู ดอนจาน  ฆ้องชัย

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ โทร. 0 4351 1143
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทร. 0 4351 1020
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง โทร. 0 4351 1298,0 4381 3451,0 4381 2191,0 4381 1070
สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 4351 1111,0 4381 2191
สำนักงานเทศบาลเมือง โทร. 0 4351 1284
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0 4351 1695,0 4381 5331
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอกมลาไสย


วัดกลาง
WAT KLANG
(กาฬสินธุ)
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอยางตลาด-อำเภอท่าคันโท
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสหัสขันธ์
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขาวง
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
แผนที่จังหวัดกาฬสินธุ์/map of KALASIN

เชิญแสดงความคิดเห็น