จังหวัดหนองบัวลำภู

คำขวัญ ประจำจังหวัด ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว
เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน

• หนองบัวลำภู เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานไม่น้อยกว่า 900 ปี เดิมเป็นดินแดนที่ขึ้นต่อกรุงศรีสัตตนาคนหุต (เวียงจันทน์) มีชื่อว่า“เมืองหนองบัวลุ่มภู นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน” หนองบัวลำภู ได้รับแต่งตั้งเป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ประมาณ 3,859 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โนนสัง ศรีบุญเรือง นากลาง สุวรรณคูหา และนาวัง

อาณาเขต
• ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุดรธานี
• ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดอุดรธานี
• ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเลย
• ทิศใต้ ติดกับจังหวัดขอนแก่น

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดหนองบัวลำภู

วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู หลวงปู่ขาว อนาลโย หนองบัว

การเดินทาง 
• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ถึงจังหวัดหนองบัวลำภู รวมระยะทาง 608 กิโลเมตร
• รถโดยสารประจำทาง มีทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-หนองบัวลำภูสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือโทร.936–2852–66
• รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถด่วนและรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ทุกวัน เป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี จากนั้นใช้รถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างอุดรธานี-หนองบัวลำภู สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางรถไฟได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 223-7010, 223-702
• เครื่องบิน จังหวัดหนองบัวลำภูไม่มีเครื่องบินลง นักท่องเที่ยวสามารถลงได้ที่สนามบินจังหวัดอุดรธานี ซึ่งบมจ.การบินไทย มีบริการเครื่องบินรับส่งผู้โดยสารระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี และอุดรธานี-กรุงเทพฯ ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการบินได้ที่ บมจ. การบินไทย กรุงเทพฯ โทร. 1566, 280-0060,628-2000 หรือจังหวัดอุดรธานี โทร. (042) 243222 ,246697 ,246567 และ 246644

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอนากลาง 30 กิโลเมตร
อำเภอศรีบุญเรือง 33 กิโลเมตร
อำเภอโนนสัง 42 กิโลเมตร
อำเภอนาวัง 42 กิโลเมตร
อำเภอสุวรรณคูหา 65 กิโลเมตร

อำเภอต่างๆในจังหวัดหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู นากลาง โนนสัง ศรีบุญเรือง สุวรรณคูหา นาวัง

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

ที่ทำการไปรษณีย์  โทร. 0 4231 2618
ตำรวจท่องเที่ยว  โทร. 1155
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  โทร. 0 4231 1991-2
สำนักงานจังหวัด  โทร. 0 4231 1045
สภอ.เมืองหนองบัวลำภู  โทร. 0 4231 1045

แนะนำท่องเที่ยว


หนองบัว
Nong Bua

(หนองบัวลำภู)


โนนวัดป่า
Non Wat Pa 

(หนองบัวลำภู)
 
แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู/map of NONGBUALAMPHU

เชิญแสดงความคิดเห็น