จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำขวัญ ประจำจังหวัด เมืองทองเนื้อเก้า
มะพร้าวสัปปะรด สวยสดหาดเขาถ่ำ งามล้ำน้ำใจ

ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนล่างซึ่งมีเขตแดนติดต่อกับภาคใต้ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประจวบคีรีขันธ์เคยเป็นที่ตั้งของเมืองนารัง สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่ปากคลองอีรม ชื่อว่า เมืองบางนางรม และในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้รวมเมืองบางนางรม เมืองกุย และเมืองคลองวาฬเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแปลว่าเมืองที่มีภูเขาเป็นหมู่ ๆ โดยมีที่ว่าการเมืองอยู่ที่เมืองกุย จนกระทั่ง พ.ศ. 2441 จึงย้ายที่ว่าการมาอยู่ที่อ่าวเกาะหลัก หรืออ่าวประจวบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่แคบเป็นคาบสมุทรยาวลงไปทางใต้ โดยมีส่วนที่แคบที่สุดจากเขตแดนไทย-พม่า ด้านตะวันตก จนถึงฝั่งทะเลด้านตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร และมีความยาวจากเหนือจรดใต้เป็นระยะทางประมาณ 212 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ปราณบุรี กุยบุรี ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย และกิ่งอำเภอสามร้อยยอด

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เขาสามร้อยยอด เที่ยวเพลินวาน หัวหิน

อำเภอต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์  กุยบุรี ทับสะแก  บางสะพาน บางสะพานน้อย  ปราณบุรี หัวหิน  สามร้อยยอด  

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับสหภาพพม่าโดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นพรมแดน

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ
เส้นทางแรก ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ทางหลวงหมายเลข 35 ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่ตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง
เส้นทางที่สอง ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพฯ-หัวหิน กรุงเทพฯ-ปราณบุรี และกรุงเทพฯ-บางสะพาน เป็นประจำทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ โทร. 435–1199–200 (ปรับอากาศ) , 434–5557-8 (ธรรมดา)
รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพงมีบริการรถไฟสายใต้ไปหัวหิน ปราณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 223–7010, 223–7020

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
อำเภอเมือง

 

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทร. 0 3260 3991-2
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
โทร. 0 3260 2019, 0 3255 0149
ที่ว่าการอำเภอเมือง
โทร. 0 3261 1153
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
โทร. 0 3260 1060–4
สาธารณะสุขจังหวัด
โทร. 0 3261 1053
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
โทร. 0 3261 1148
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์
โทร. 0 3261 1175
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
โทร. 0 3261 1491
ตำรวจทางหลวง
โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว
โทร. 1155


อำเภอหัวหิน

ที่ว่าการอำเภอหัวหิน
โทร. 0 3262 3000, 0 3260 2716
เทศบาลเมืองหัวหิน
โทร. 0 3251 1047, 0 3253 2295
เทศบาลตำบลหัวหิน
โทร. 0 3253 2293-5
สถานีขนส่งอำเภอหัวหิน
โทร. 0 3251 1230
สถานีเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้นหนึ่ง
โทร. 0 3251 1654, 0 3251 2543
สถานีรถไฟหัวหิน
โทร. 0 3251 1073
ท่าอากาศยานหัวหิน
โทร. 0 3252 0180
โรงพยาบาลหัวหิน
โทร. 0 3252 0401, 0 3252 0371
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวหิน
โทร. 0 3251 1027, 0 3251 1743

 

อำเภอปราณบุรีและอำเภอกุยบุรี


อ่าวบ่อทองหลาง
Ao Bo Thonglang
(ประจวบคีรีขันธ์)


ปากน้ำปราณบุรี
Paknam Pran Buri
(ประจวบคีรีขันธ์)


วนอุทยานท้าวโกษา

Thao Ko Sa Park
(ประจวบคีรีขันธ์)


คอครอดกะ
Khokhot Ka
(ประจวบคีรีขันธ์)


หาดบ้านกรูด บ่อนอก
Ban Krut Beach
(ประจวบคีรีขันธ์)
อำเภอหัวหิน


เขาเต่า

Hat Khao Tao
(ประจวบคีรีขันธ์)


น้ำตกป่าละอู
Namtok Pa La-u
(ประจวบคีรีขันธ์)


สวนสนประดิพัทธิ์
Suan Son Pradiphant
(ประจวบคีรีขันธ์)


ตัวเมืองหัวหิน
Hua Hin
(ประจวบคีรีขันธ์)
อำเภอเมือง


อ่าวมะนาว
Ao Manao
(ประจวบคีรีขันธ์)


วัดเขาถ้ำคั่นกระได

(ประจวบคีรีขันธ์)


หว้ากอ
Wa Ko
(ประจวบคีรีขันธ์)
อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/map of PRACHUAPKHIRIKHAN

เชิญแสดงความคิดเห็น