รู้จักภาคกลางก่อนไปเที่ยว

Thailand_Ayuthaya2
ภาคกลางเป็นดินแดนที่ราบลุ่มซึ่งมากมายด้วยท้องนาและเรือกสวน พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ สมฉายา “อู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย” มีโบราณสถานมากมาย บ่งบอกถึงการเป็นเมืองเก่าแสนรุ่งเรือง ซึ่งส่งต่อประเพณีวัฒนธรรมงดงามมาจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังมีภาพวิถีชีวิตสงบง่าย ชวนให้ไปเยือนในทุกฤดูกาล

พื้นที่ ภาคกลาง เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ เป็นศูนย์รวมของแม่น้ำสายสำคัญหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก แม่กลอง ท่าจีน แควน้อย แควใหญ่ ฯลฯ พื้นที่แถบนี้จึงอุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนาปลูกข้าว มีสวนผลไม้ และทำไร่ นอกจากนี้ยังมี กิจการปศุสัตว์ เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อพันธุ์นม มีฟาร์มไก่ และเลี้ยงปลา ส่วนจังหวัดที่อยู่ติดชายทะเลก็ทำการประมง และนาเกลือ รวมไปถึงอาชีพรับจ้างในโรงงาน อุตสาหกรรม กิจการพาณิชย์ รับราชการ และงานหัตถศิลป์อีกมากมาย
dnจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ได้กล่าวว่า ภาคกลาง เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เมื่อ พุทธศตวรรษที่ 11-16 ยุคที่ชนชาติมอญ ครอบครองดินแดนแถบนี้ จากนั้นราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ชนชาติขอมหรือ เขมรก็เข้ามาเรืองอำนาจ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ลพบุรี และขยายอาณาเขตออก ไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี และสิงห์บุรี

เมื่อ พ.ศ.1893 พระเจ้าอู่ทองทรงสร้างเมืองขึ้นแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งต่อมาได้ย้ายราชธานีมาอยู่ที่บริเวณตำบล หนองโสนหรือบึงพระราม นับตั้งแต่นั้น มากรุงศรีอยุธยาก็เจริญรุ่งเรืองเป็นบึกแผ่น มีการขยายอาณาเขตและติดต่อ ค้าขายกับชาวตะวันตก ได้แก่ โปรตุเกส ฝรั่งเศส ฮอลันดา และอังกฤษ รวมถึง การรับอารยธรรมตะวันตกด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะศาสนาคริสต์ ก็ได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในดินแดนแถบนี้

ด้วยความที่เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ มีประชากรหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ จึงก่อให้เกิดงานศิลป์ผสมผสานที่งดงาม ตามวัดวาอารามต่างๆ เป็นมรดกของประเทศ สืบทอดมาถึงลูกหลานในปัจจุบัน และบางแห่งทรงคุณค่าจนได้รับการ ยกย่องให้เป็นมรดกของโลกที่ต้องรักษาไว้ชื่นชมร่วมกันตราบนานเท่านาน อีกทั้งวัฒนธรรม ประเพณีและการละเล่นต่างๆ ซึ่งยังคงมีให้ชมได้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดใน ภาคกลาง เช่น ระบำชาวไร่ เพลงพวงมาลัย เพลงฉ่อย เพลงอธิษฐาน เพลงเหย่ย เพลงแม่ศรี เพลงเต้นกำรำเคียว เพลงลำตัด เพลงปรบไก่ เพลงอีแซว กลองยาว และลิเก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงในราชสำนักที่ภายหลังได้นำออกเผยแพร่ทั่วไป เช่น โขน ละคร หนังใหญ่ หุ่นกระบอก และดนตรีไทย

เนื่องจากบรรพบุรุษของไทยในดินแดนนี้ เป็นนักรบที่กล้าหาญ มีความรู้ความสามารถ ฉลาดหลักแหลม มีปฏิภาณ ไหวพริบดี จึงรู้คิดค้นปรับเปลี่ยนท่วงท่าการต่อสู้ จนกลายเป็นศิลปะป้องกันตัวที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ได้แก่ การฟันดาบ กระบี่กระบอง และการชกมวย

นอกจากนี้สภาพภูมิประเทศของ ภาคกลาง ยังเอื้ออำนวยต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวมากมาย ได้แก่ ภูเขาใหญ่น้อย หลายแห่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำอันสวยงาม มีพื้นที่ป่าชุ่มชื้นเป็นต้นน้ำลำธารที่ไหลรวมเป็นน้ำตก มีเกาะแก่งกลางลำน้ำ และ ด้วยเหตุผลที่ ภาคกลาง เป็นที่ตั้งของเมืองหลวง คือ กรุงเทพมหานคร จึงเป็น ศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของประเทศ


Bangkok3 Samut_Songkhram Bangkok_nighttime

 

รายชื่อข้อมูลจังหวัดในภาคกลาง
  อุทยานทั้งหมดในแถบภาคกลางและตะวันตก
1.   อุทยานแห่งชาติเขาแหลม   กาญจนบุรี
2.   อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์   กาญจนบุรี
3.   อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์   กาญจนบุรี
4.   อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ   กาญจนบุรี
5.   อุทยานแห่งชาติไทรโยค   กาญจนบุรี
6.   อุทยานแห่งชาติลำคลองงู   กาญจนบุรี
7.   อุทยานแห่งชาติเอราวัณ   กาญจนบุรี
8.   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี   ประจวบคีรีขันธ์
9.   อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด   ประจวบคีรีขันธ์
10.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง   ประจวบคีรีขันธ์
11.   อุทยานแห่งชาติหาดวนกร   ประจวบคีรีขันธ์
12.   อุทยานแห่งชาติทับลาน   ปราจีนบุรี
13.   อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   เพชรบุรี
14.   อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน   ราชบุรี
15.   อุทยานแห่งชาติปางสีดา   สระแก้ว
16.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย   สระบุรี
17.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น   สระบุรี
18.   อุทยานแห่งชาติพุเตย   สุพรรณบุรี

เชิญแสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด
  • The Small Chiang Mai

    The Small Chiang Mai ไนท์บาซ่า เป็นโรงแรมอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ที่น่าสนใจไม่เบา.. เมื่อได้มีโอกาสเข้าไปพักที่โรงแรม โรงแรมขนาดกะทัดรัด ดีไซน์เก๋ กะทัดรัด ดูดี มีสไตล์ The Small Chiang Mai เป็นโรงแรมขนาดกะทัดรัด ดีไซน์เก๋ .. ตั้งอยู่บนถนนท่าแพ ที่สะดวกต่อการเดินทางในเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง เพียงแค่ก้าวเข้าสู่ โรงแรม The Small ก็ต้องทึ่งกับความเก๋ไก๋ ของมุมนั่งเล่น ที่ล็อบบี้ หยุดชะงัก

  • นิทรรศกาลถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เที่ยวพิพิธภัณฑ์ไปกับดูเอเซียวันนี้เราไปเที่ยวชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กันที่ตึกถาวรวัตถุบริเวณสนามหลวง โดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างอาคารถาวรวัตถุขึ้นเมื่อปลายรัชสมัย เพื่อใช้เป็นพระที่นั่งทรงธรรมในการพระเมรุมาศของพระองค์ ด้วยมีพระราชปรารภว่าการสร้างพระเมรุมาศขนาดใหญ่ใช้งานเพียงครั้งเดียวเป็นการสิ้นเปลือง จึงมีพระราชบัญชาให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ออกแบบและเป็นแม่กองในการก่อสร้างเป็นตึกถาวรวัตถุ มีลักษณะสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์  เมื่อสร้างเสร็จในรัชกาลที่ ๖ ได้พระราชทานเป็นที่ตั้งของหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ต่อมาในรัชกาลที่ ๗ ได้ปรับปรุงเป็นหอพระสมุดวชิราวุธเพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาหนังสือตัวพิมพ์ และใช้เป็นสถานที่ทำงานบางส่วนของกรมศิลปากรจนถึงปัจจุบัน เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะกรรมการอำนวยการจัดงานน้อมรำลึก ๑๐๐ ปี วันสวรรคตฯ ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการแก่ประเทศชาติ และประชาชนนานัปการทำให้บ้านเมืองก้าวหน้ามั่นคงและเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่รักษาเอกราชของชาติไว้ได้ จึงมีมติให้กรมศิลปากร ปรับปรุงอาคารถาวรวัตถุซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดทูนและสดุดีพระเกียรติคุณ เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำของคนไทยทั้งแผ่นดิน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์

  • The Good View Bar&Restuarant ติดน้ำปิง วันนี้ดูเอเซียมาเสนอ 1 ร้านในดวงใจใครหลายคน ที่เรียกว่ากลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวหลายคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พากันมาเยือนที่ “The Good View Bar & Restuarant” สาขาหลักติดน้ำปิง  บรรยากาศหน้าร้านครับ ในปัจจุบัน THE GOOD VIEW ได้กลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในหมู่ นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จากปากต่อปาก ทำให้ THE GOOD VIEW ได้รับความนิยม และยังมี มินิคอนเสิร์ต

  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ดูเอเซีย.คอมพาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพฯการเดินทางสะดวกสบายและทีสำคัญถือว่าเป็นจังหวัดที่ถนนหนทางดีที่สุดราบเรียบที่สุดในประเทศ ยิ่งกว่าเมืองหลวงอย่างกรุงเทพเทพฯเสียอีก โดยวันนี้เราพาเพื่อนๆมาถึงสุพรรณบุรีกันแล้วเมืองที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ชัดเจนสวยงามน่าสนใจ วันนี้เราจึงมาเรียนรู้ประวัติความเป็นมากันซักทีสถานที่ ที่จะให้ข้อมูลเรื่องราวต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรีได้ดีคงจะหนีไม่พ้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ก่อนที่จะไปรับรู้ข้อมูลของจังหวัดสุพรรณบุรี เรามารู้ถึงความเป็นมาของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี กันก่อน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำเมืองเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์มานุษยวิทยาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีและเพื่อสนองแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้พระราชทานให้กรมศิลปากรเพิ่มสาขาวิชาการ  อื่น ๆ ในการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   ลักษณะอาคาร เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น  มีพื้นที่ภายในประมาณ 

  • ตะนาวะสีเฟินการ์เด้นท์ (ศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน) ดูเอเซียเอาใจคนรักเฟิน(พืชชนิดหนึึ่ง) โดยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชื่นชมความงามและเรียนรู้ วิธีการปลูก ดูแลรักษา เฟินชนิดต่างๆที่หาชมได้อยากกันที่ ศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน (ตะนาวะสีเฟินการ์เด้นท์) ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ฟังบรรยานก่อน ดาบตำรวจ นภดล และ นางสุภาศรี นาเงิน เจ้าของศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน (ตะนาวะสีเฟินการ์เด้นท์) ต้องการให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม โดยเน้นการศึกษาด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน เพื่ออนุรักษ์ และขยายพันธุ์เฟิน และนำกลับคืนไปสู่พื้นป่าตามธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อให้พืชอิงอาศัยกลุ่มเฟินได้เป็นอัญมณีประดับพื้นป่าเมืองไทยต่อไป ศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาฯ แห่งนี้ได้รวบรวมเอาความหลายหลายของพืชกลุ่มเฟินนานาชนิดไว้ไม่น้อยกว่า 500 สายพันธุ์ นอกจากนั้นยังได้รวมรวมพืชพรรณธรรมชาติอันทรงคุณค่า หายากและจะใกล้สูญพันธุ์ นานาชนิดไว้อีกมากมายหลายชนิด วัตถุประสงค์หลักของศูนย์ฯ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง