รู้จักภาคกลางก่อนไปเที่ยว

Thailand_Ayuthaya2
ภาคกลางเป็นดินแดนที่ราบลุ่มซึ่งมากมายด้วยท้องนาและเรือกสวน พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ สมฉายา “อู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย” มีโบราณสถานมากมาย บ่งบอกถึงการเป็นเมืองเก่าแสนรุ่งเรือง ซึ่งส่งต่อประเพณีวัฒนธรรมงดงามมาจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังมีภาพวิถีชีวิตสงบง่าย ชวนให้ไปเยือนในทุกฤดูกาล

พื้นที่ ภาคกลาง เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ เป็นศูนย์รวมของแม่น้ำสายสำคัญหลายสาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก แม่กลอง ท่าจีน แควน้อย แควใหญ่ ฯลฯ พื้นที่แถบนี้จึงอุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนาปลูกข้าว มีสวนผลไม้ และทำไร่ นอกจากนี้ยังมี กิจการปศุสัตว์ เลี้ยงโคพันธุ์เนื้อพันธุ์นม มีฟาร์มไก่ และเลี้ยงปลา ส่วนจังหวัดที่อยู่ติดชายทะเลก็ทำการประมง และนาเกลือ รวมไปถึงอาชีพรับจ้างในโรงงาน อุตสาหกรรม กิจการพาณิชย์ รับราชการ และงานหัตถศิลป์อีกมากมาย
dnจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ได้กล่าวว่า ภาคกลาง เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เมื่อ พุทธศตวรรษที่ 11-16 ยุคที่ชนชาติมอญ ครอบครองดินแดนแถบนี้ จากนั้นราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ชนชาติขอมหรือ เขมรก็เข้ามาเรืองอำนาจ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ลพบุรี และขยายอาณาเขตออก ไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี และสิงห์บุรี

เมื่อ พ.ศ.1893 พระเจ้าอู่ทองทรงสร้างเมืองขึ้นแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งต่อมาได้ย้ายราชธานีมาอยู่ที่บริเวณตำบล หนองโสนหรือบึงพระราม นับตั้งแต่นั้น มากรุงศรีอยุธยาก็เจริญรุ่งเรืองเป็นบึกแผ่น มีการขยายอาณาเขตและติดต่อ ค้าขายกับชาวตะวันตก ได้แก่ โปรตุเกส ฝรั่งเศส ฮอลันดา และอังกฤษ รวมถึง การรับอารยธรรมตะวันตกด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะศาสนาคริสต์ ก็ได้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในดินแดนแถบนี้

ด้วยความที่เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ มีประชากรหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ จึงก่อให้เกิดงานศิลป์ผสมผสานที่งดงาม ตามวัดวาอารามต่างๆ เป็นมรดกของประเทศ สืบทอดมาถึงลูกหลานในปัจจุบัน และบางแห่งทรงคุณค่าจนได้รับการ ยกย่องให้เป็นมรดกของโลกที่ต้องรักษาไว้ชื่นชมร่วมกันตราบนานเท่านาน อีกทั้งวัฒนธรรม ประเพณีและการละเล่นต่างๆ ซึ่งยังคงมีให้ชมได้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดใน ภาคกลาง เช่น ระบำชาวไร่ เพลงพวงมาลัย เพลงฉ่อย เพลงอธิษฐาน เพลงเหย่ย เพลงแม่ศรี เพลงเต้นกำรำเคียว เพลงลำตัด เพลงปรบไก่ เพลงอีแซว กลองยาว และลิเก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงในราชสำนักที่ภายหลังได้นำออกเผยแพร่ทั่วไป เช่น โขน ละคร หนังใหญ่ หุ่นกระบอก และดนตรีไทย

เนื่องจากบรรพบุรุษของไทยในดินแดนนี้ เป็นนักรบที่กล้าหาญ มีความรู้ความสามารถ ฉลาดหลักแหลม มีปฏิภาณ ไหวพริบดี จึงรู้คิดค้นปรับเปลี่ยนท่วงท่าการต่อสู้ จนกลายเป็นศิลปะป้องกันตัวที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ได้แก่ การฟันดาบ กระบี่กระบอง และการชกมวย

นอกจากนี้สภาพภูมิประเทศของ ภาคกลาง ยังเอื้ออำนวยต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวมากมาย ได้แก่ ภูเขาใหญ่น้อย หลายแห่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำอันสวยงาม มีพื้นที่ป่าชุ่มชื้นเป็นต้นน้ำลำธารที่ไหลรวมเป็นน้ำตก มีเกาะแก่งกลางลำน้ำ และ ด้วยเหตุผลที่ ภาคกลาง เป็นที่ตั้งของเมืองหลวง คือ กรุงเทพมหานคร จึงเป็น ศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของประเทศ


Bangkok3 Samut_Songkhram Bangkok_nighttime

 

รายชื่อข้อมูลจังหวัดในภาคกลาง
  อุทยานทั้งหมดในแถบภาคกลางและตะวันตก
1.   อุทยานแห่งชาติเขาแหลม   กาญจนบุรี
2.   อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์   กาญจนบุรี
3.   อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์   กาญจนบุรี
4.   อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ   กาญจนบุรี
5.   อุทยานแห่งชาติไทรโยค   กาญจนบุรี
6.   อุทยานแห่งชาติลำคลองงู   กาญจนบุรี
7.   อุทยานแห่งชาติเอราวัณ   กาญจนบุรี
8.   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี   ประจวบคีรีขันธ์
9.   อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด   ประจวบคีรีขันธ์
10.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง   ประจวบคีรีขันธ์
11.   อุทยานแห่งชาติหาดวนกร   ประจวบคีรีขันธ์
12.   อุทยานแห่งชาติทับลาน   ปราจีนบุรี
13.   อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   เพชรบุรี
14.   อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน   ราชบุรี
15.   อุทยานแห่งชาติปางสีดา   สระแก้ว
16.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย   สระบุรี
17.   อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น   สระบุรี
18.   อุทยานแห่งชาติพุเตย   สุพรรณบุรี

เชิญแสดงความคิดเห็น

บทความล่าสุด
  • ไหว้พระวัดแจ้ง มีแต่ความรุ่งเรือง

    ไหว้พระวัดในรัชกาลที่  2  มีแต่ความรุ่งเรืองทุกคืนวันวิถีชีวิตของคนไทยเมื่อครั้งอดีตกาลนั้นค่อนข้างที่จะมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับแม่น้ำลำคลอง  อย่างแม่น้ำเจ้าพระยาก็เช่นเดียวกับลำน้ำสายอื่น ๆ  ซึ่งมักพบเห็นพระอารามอยู่สองข้างลำน้ำตั้งแต่  จังหวัดนครสวรรค์เรื่อยมาจนถึงปากน้ำที่สมุทรปราการ  พระอารามเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ทริปนี้เรา พาทำบุญไหว้พระ  ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่ช่วยสร้างสีสันให้กับคุ้งน้ำเจ้าพระยากลางเมืองกรุงแห่งนี้ ก็คือ  วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร               ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์  และยังเป็นที่รวบรวมศิลปกรรมหลายแขนงจากความศรัทธาที่มนุษย์มีต่อศาสนา  ทั้งของประชาชนและช่างฝีมือหลายยุคหลายสมัยที่บรรจงสร้างสรรค์งานด้วยความประณีตในความงามวิจิตรนั้นแฝงความหมายของธรรมะและความเชื่อเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม และอีกมากมายและที่เป็นที่รู้จักก็คือ ยักษ์วัดแจ้ง ที่โด่งดังเรื่องความสวยงามและยิ่งใหญ่  และยังมีความเชื่อว่าถ้าได้เข้าไหว้พระที่วัดแจ้งแล้ว ชีวิตจะมีแต่ความรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน เราเข้าไปตามชมกราบไหว้และคันหาประวัติกันเลยครับ ซุ้มประตูเข้าไปในอุโบสถ,วิหาร มียักษ์เฝ้าสองคน สวยงาม มลฑปพระพุทธบาทจำลอง วัดอรุณราชวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร

  • ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำยอดฮิตเมืองกรุง ตลาดน้ำถือเป็นตลาดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ต่างชื่นชอบในบรรยากาศแบบชาวบ้านและอาหารของอร่อยแบบท้องถิ่นดั้งเดิมโบราณ ตลาดน้ำในแถบภาคกลางนั้นมีอยู่หลายแห่งหลายที่ ทริปนี้เราจะพาย้อนกลับไปสู่วิถีชีวิตของคนเมืองหลวงในอดีต หนีห่างจากมลพิษในถนน ไปนั่งพักผ่อนริมน้ำกินของอร่อยกับอากาศดี ๆ ที่ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำของคนกรุงครับ ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางขุนศรี หรือที่คนทั่วไปคุ้นเคยเรียกกันติดปากว่า คลองชักพระ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ 2530 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ รวมผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร โดยความคิดสร้างสรรค์ ของท่านผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันในสมัยนั้นที่ชื่อ นายประชุม เจริญลาภ โดยให้เป็นตลาดของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ต่าง ๆ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวตลิ่งชัน เช่นก๋วยเตี๋ยว ซึ่งในเขตตลิ่งชันมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่มาก

  • โคมลอย ของฝากจากเชียงราย ระหว่างการเดินทางกลับจากแม่สาย ช่วงอำเภอแม่ฟ้าหลวงมุ่งหน้าอำเภอแม่จัน ดูเอเซียสังเกตเห็นของขายริมทาง เป็นโคมไฟและโคมลอย ที่เป็นยอดนิยมในช่วงงานประเพณียี่เป็งอันโด่งดังของเมืองเหนือ ดูเอเซียเลยจอดรถดูสักหน่อย ว่านอกจากโคมลอยแล้วยังมีอะไรขายอีกบ้าง นอกจากจะมีโคมลอยขายแล้ว ดูเอเซียยังเห็นโคมไฟแขวน อีกเป็นจำนวนมาก เลยไม่รอช้ารีบเข้าไปถ่ายรูปและขอดูวิธีการทำโคมลอยสักหน่อย เจ้าของร้านใจดีครับให้ดูเอเซียเข้าไปดูได้ แต่ว่าเป็นช่วงพักเที่ยงสิครับ เลยได้ดูแค่การทำโคมไฟ ซึ่งในตอนที่ผมเข้าไปดูก็มีคนงานทำกันแค่สามคนเองครับ งานนี้ดูเอเซียเลยต้องหาข้อมูลเพิ่ม ส่วนประกอบของโคมลอย ใหญ่ๆแล้ว มีส่วนประกอบ คือ กระดาษขาวบาง โครงไม่ไผ่ และเทียนที่จะนำมาทำเป็นไส้ โดยการทำคือ เริ่มที่ทำโครงไม้ไผ่ให้เป็นวงกลมตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นนำกระดาษขาวบางมาประกอบเป็นรูปทรงกระบอกอย่างที่เราเคยเห็น จากนั้นนำลวดมามัดที่โครงไม่ไผ่ให้เป็นสี่ส่วนเพื่อเป็นที่ใส่ไส้โคมลอง ไส้ของโคมลองทำจากการนำกระดาษทิสชู่ มาชุบเทียนเพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงที่จะทำให้โคมลอยขึ้นสู่อากาศ หลังจากที่ประกอบส่วนต่างๆเข้ากันทั้งหมดแล้ว

  • กว่าจะมาเป็น อาราบิก้าหอมกรุ่น ดูเอเซีย.คอมในทริปนี้ ตามกลิ่นหอมของกาแฟ มาไกลถึง ดอยช้าง จังหวัดเชียงราย แหล่งผลิตกาแฟชั้นเลิศ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของไทย กาแฟดอยช้าง เป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้า  ที่นำสายพันธุ์มาจากประเทศบราซิล ซึ่งเดิมทีนำมาทดลองปลูก แต่ในช่วงเวลาต่อมา ผลผลิตของกาแฟมีคุณภาพมากขึ้น ทางเกษตรที่สูง จึงได้ทำการขยายพื้นที่ปลูก โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่ปลูกกาแฟ เพื่อสร้างรายได้เมื่อพื้นที่ปลูกกาแฟมากขึ้น ผนวกกับคุณภาพของกาแฟดีขึ้น ทำให้กาแฟดอยช้างได้รับความนิยมในเรื่องของรสชาติและความหอม ส่งขายทั่วประเทศไทย ทางเกษตรที่สูงดอยช้าง ได้ทำการเพาะเมล็ดกาแฟเพื่อให้เป็นต้นกล้า เพื่อที่จะนำมาปลูกทดแทนต้นที่เริ่มหมดผลผลิต ส่วนของชาวบ้าน การปลูกกาแฟส่วนหนึ่งจะนำพันธุ์ของกาแฟมาจากสถานีเกษตร อีกส่วนหนึ่งจะนำมาจากใต้ต้นของกาแฟ เนื่องจากเมล็ดกาแฟเมื่อแก่จัดจะหลุดร่วงอยู่บริเวณต้น ด้วยสภาพอากาศที่เหมาะสม ทำให้เมล็ดกาแฟ งอกออกเป็นต้นกล้าเล็กๆ

  • งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด 12 ธันวาคม 2557 – 21 ธันวาคม 2557 ณ กิจกรรมบริเวณตลาดย้อนยุค (วัดหลังคาขาว) สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เงินพดด้วงแลกซื้ออาหารคาวหวานและชมการแสดงโขนออเครสต้า จากกรมศิลปากร   ตลอดจนร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงแสงเสียงยิ่งใหญ่ตระการตา -กิจกรรมบริเวณงานกาชาด (ด้านหน้าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย) -เลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดธิดากรุงเก่า และการออกร้านกาชาด สลากกาชาดการกุศลพร้อมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ข้อมูลการติดต่อ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0-3533-6550   ข้อขอบคุณ

ภาคอีสาน

ภาคกลาง