จังหวัดเพชรบุรี

คำขวัญ ประจำจังหวัด เขาวังคู่บ้าน
ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

• เพชรบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 123 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมีชื่อปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งสมัยสุโขทัยและมีหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงสมัยขอมและสมัยทวารวดี ทั้งยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญชั้นเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยา
เพชรบุรี มีพื้นที่ 6,255.138 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับสหภาพพม่า ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนจดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำบางกลอย และแม่น้ำบางตะบูน ประชากรจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการทำนา สวนผลไม้ ทำน้ำตาลโตนด เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง
จังหวัดเพชรบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอชะอำ

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี

เที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2555 ณ วัดเนรัญชราราม หาดชะอำ ซานโตรินี (Santorini Park) ชะอำ สีสันแห่งการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่


อาณาเขต

• ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
• ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• ทิศตะวันออก ติดต่อชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพพม่า

การเดินทาง

• รถยนต์ ทางที่สะดวกและใกล้ที่สุดคือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร หรือจากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครปฐม ราชบุรี ไปยังเพชรบุรี เป็นระยะทาง 166 กิโลเมตร
• รถโดยสารประจำทาง มีรถประจำทางทั้งปรับอากาศ และรถธรรมดาออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 434-5557-8 (รถธรรมดา) 435-1199-200 (รถปรับอากาศ) หรือรถโดยสารของบริษัทเอกชน ติดต่อที่เพชรบุรีทัวร์ โทร. 435-7408 นอกจากนี้ยังสามารถโดยสารรถประจำทางสายใต้หลายสายที่วิ่งผ่านเพชรบุรี เช่น สายกรุงเทพฯ-ชุมพร สายกรุงเทพฯ-หัวหิน-ปราณบุรี เป็นต้น นอกจากนี้จากตัวเมืองเพชรบุรียังมีรถโดยสารไปหัวหิน ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์และราชบุรี
• รถไฟ จากกรุงเทพฯ มีรถไฟไปเพชรบุรีและชะอำทุกวัน รถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทาง โทร. 1960 หรือ 223-7010, 223-7020 และออกจากสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน รายละเอียดติดต่อ โทร. 411-3102

• การเดินทางจากตัวเมืองเพชรบุรีไปอำเภอต่าง ๆ และจังหวัดใกล้เคียง
อำเภอท่ายาง 18 กิโลเมตร
อำเภอชะอำ 40 กิโลเมตร
อำเภอบ้านแหลม 12 กิโลเมตร
อำเภอบ้านลาด 8 กิโลเมตร
อำเภอเขาย้อย 23 กิโลเมตร
อำเภอหนองหญ้าปล้อง 34 กิโลเมตร
อำเภอแก่งกระจาน 57 กิโลเมตร
อำเภอหัวหิน 66 กิโลเมตร
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 58 กิโลเมตร
จังหวัดราชบุรี 54 กิโลเมตร

อำเภอต่างๆในจังหวัดเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เขาย้อย หนองหญ้าปล้อง ชะอำ ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม แก่งกระจาน

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

อำเภอเมือง

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
โทร. 0 3242 5573
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
โทร. 0 3242 8047
ที่ว่าการอำเภอเมือง
โทร. 0 3242 5544
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โทร. 0 3242 8551, 0 3241 7106
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง
โทร. 0 3242 8551, 0 3241 7106
บริษัท ขนส่ง จำกัด สาขาเพชรบุรี
โทร. 0 3242 5307
สถานีรถไฟเพชรบุรี
โทร. 0 3242 5211
ไปรษณีย์เพชรบุรี
โทร. 0 3242 5146, 0 3242 5571
อำเภอชะอำ
ที่ว่าการอำเภอชะอำ
โทร. 0 3247 1361, 0 3247 2502, 0 3247 1078
โรงพยาบาลชะอำ
โทร. 0 3247 1007
สถานีตำรวจภูธรอำเภอชะอำ
โทร. 0 3247 1321, 0 3243 4021-2
ไปรษณีย์ชะอำ
โทร. 0 3247 1252
สถานีรถไฟชะอำ
โทร. 0 3247 1159
สถานีรถปรับอากาศ (ปอ.1)
โทร. 0 3247 1615 (สี่แยกชะอำ)
โทร. 0 3247 1654, 0 3243 3288 (ชายหาดชะอำ)
ศูนย์ตำรวจท่องเที่ยวเฉพาะกิจหัวหิน-ชะอำ
โทร. 0 3251 5995
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเพชรบุรี
โทร. 0 3240 2220
ตำรวจทางหลวง
โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว
โทร. 1155

 

 โรงแรมใน หัวหิน ชะอำ

โรงแรมในหัวหิน
ที่พักหัวหิน
อำเภอท่ายาง
อำเภอบ้านแหลม


แหลมหลวง

Hat Laem Luang
(เพชรบุรี)
อำเภอเขาย้อย


เขาอีโก้

Khao Eko
(เพชรบุรี)


วัดกุฏิ

Wat Kuti
(เพชรบุรี)
อำเภอเมืองเพชรบุรี
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอชะอำ


ชะอำ
Cha am

(เพชรบุรี)


หุบกระพง

Hup Kraphong
(เพชรบุรี)


น้ำพุร้อน

Hot Spring
(เพชรบุรี)
แผนที่จังหวัดเพชรบุรี/map of PHETCHABURI

เชิญแสดงความคิดเห็น