จังหวัดสมุทรสงคราม

คำขวัญ ประจำจังหวัด เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่

มีอุทยาน ร2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม

สมุทรสงคราม เป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึง หากใครชอบการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั่งเดิม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทำสวนผักผลไม้ การเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว หรือ เที่ยวชมตลาดน้ำท่าคาที่ยังคงสภาพตลาดนัดแบบชาวบ้านชาวสวนของชุมชนริมคลอง จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็นจังหวัดที่น่าไปเยี่ยมเยือนสำหรับผู้สนใจการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

เมืองสมุทรสงครามสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมเข้าใจว่าเป็นแขวงหนึ่งของราชบุรี เรียกว่า “สวนนอก” ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกจากราชบุรี เรียกว่า “เมืองแม่กลอง ” สมุทรสงครามมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี พม่าส่งกองทัพผ่านเข้ามาถึงบริเวณตำบลบางกุ้ง พระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนสร้างค่ายป้องกันทัพพม่าจนข้าศึกพ่ายแพ้ไป ณ บริเวณค่ายบางกุ้ง นับเป็นการป้องกันการรุกรานของพม่าเข้ามายังไทยครั้งสำคัญในช่วงเวลานั้น

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 72 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 416 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภออัมพวาและอำเภอบางคนที

อำเภอต่างๆในจังหวัดสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม  บางคนที อัมพวา  

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี และอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสมุทรสาคร

การเดินทาง 

รถยนต์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 35 ถนนสายธนบุรี-ปากท่อ (พระราม 2) ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 63 จะมีทางแยกต่างระดับ เข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม
รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม โดยมีรถจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.40-21.00 น. รถปรับอากาศ โทร. 0 2435 5031 รถธรรมดา โทร. 0 2434 5557-8 หรือ ดูเว็ปไซด์ : www.transport.co.th
รถไฟ จากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ มีรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัยออกทุกวัน ลงรถไฟที่สถานีรถไฟมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ข้ามเรือจากท่ามหาชัยไปฝั่งท่าฉลอม เพื่อต่อรถไฟที่สถานีรถไฟบ้านแหลมไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม หรือ จะลงรถไฟที่สถานีรถไฟมหาชัย แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดสมุทรสงคราม ติดต่อสอบถามตารางรถไฟได้ที่ สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ โทร. 0 2465 2017 หรือดูเว็ปไซด์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย : www.srt.or.th
ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
อำเภออัมพวา ระยะทาง 6 กิโลเมตร
อำเภอบางคนที ระยะทาง 12 กิโลเมตร

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง
โทร. 0 3471 6962
สถานีรถไฟสมุทรสงคราม
โทร. 0 3471 1906
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
โทร. 0 3471 4881
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
โทร. 0 3471 1338, 0 3472 0530-5
สถานีตำรวจภูธรอำเภออัมพวา
โทร. 0 3475 1300, 0 3472 5625-7
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคนที
โทร. 0 3476 1866, 0 3473 0062-4
โรงพยาบาลอัมพวา
โทร. 0 3475 1846-7, 0 3475 2560
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
โทร. 0 3472 3044-9
หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
โทร. 0 3471 3053, 0 3471 8154
ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โทร. 0 3471 1711, 0 3472 0784
ตำรวจทางหลวง
โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว
โทร. 1155
อำเภอบางคนที
อำเภออัมพวา


วัดจุฬามณี

Wat Chulamani
(สมุทรสงคราม)


วัดบางกะพ้อม

Wat Bang Ka Phom
(สมุทรสงคราม)


วัดเขายี่สาร
Wat Khao Yi San
(สมุทรสงคราม)
 
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม


ดอนหอยหลอด

Don Hoi Lot
(สมุทรสงคราม)


วัดบ้านแหลม
Wat Ban Laem
(สมุทรสงคราม)
แผนที่จังหวัดสมุทรสงคราม/map of SAMUTSONGKHRAM

เชิญแสดงความคิดเห็น