จังหวัดสระบุรี

คำขวัญ ประจำจังหวัด พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดีประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง

สระบุรี เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งแต่โบราณสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ.2092 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ การตั้งเมืองนี้ สันนิษฐานว่าพระองค์โปรดเกล้าฯให้แบ่งพื้นที่เขตเมืองลพบุรีกับเมืองนครนายก บางส่วนมารวมกัน ตั้งขึ้นเป็นเมืองสระบุรี ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์ระดมพลเมืองในยามศึกสงคราม เพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา จึงมักพบเรื่องราวของจังหวัดสระบุรีเกี่ยวกับการศึกสงครามอยู่เสมอ สำหรับที่มาของคำว่า “สระบุรี” สันนิษฐานว่า เพราะเหตุที่ทำเลที่ตั้งครั้งแรกมีบึงอยู่ใกล้ๆ คือ “บึงหนองโง้ง” เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงได้นำเอาคำว่า “สระ” มารวมเข้ากันกับคำว่า “บุรี” เป็นชื่อเมือง “สระบุรี”
สระบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 108 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง หนองแซง เสาไห้ บ้านหมอ พระพุทธบาท หนองโดน แก่งคอย มวกเหล็ก วังม่วง วิหารแดง หนองแค ดอนพุด และเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 3,576 ตารางกิโลเมตร

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี

มหาเจดีย์ทองคำ 500 ยอด ที่วัดป่าสว่างบุญ สระบุรี วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สระบุรี น้ำตกเจ็ดสาวน้อย สระบุรี สักการะสองตำนานอมตะแห่งน่านน้ำป่าสัก ณ อ.เสาให้ สระบุรี เชิญชมและทำไม้ขุดล้อมแหล่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ที่ตำบลชะอม สระบุรี คุณเจี๊ยบ กะหรี่ปั๊บ ของฝากอร่อยสระบุรี

 

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี

การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดสระบุรีสามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง ได้แก่
รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงแยกวงแหวนต่างระดับอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แยกขวาเข้าถนนมิตรภาพไปอีกประมาณ 60 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองจังหวัดสระบุรี
รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 วันละหลายเที่ยว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2936 2852-66 หรือ www.transport.co.th
ทางรถไฟ มีบริการเดินรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปจังหวัดสระบุรีทุกวัน วันละหลายขบวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง และบางขบวนยังสามารถแวะลงได้ที่สถานีแก่งคอย และสถานีมวกเหล็กได้ด้วย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020, 1690 หรือ www.railway.co.th

อำเภอต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา  ท่าเรือ นครหลวง  บางไทร บางบาล  บางปะอิน บางปะหัน  ผักไห่ ภาชี  ลาดบัวหลวงวังน้อย  เสนา บางซ้าย  อุทัย มหาราช  บ้านแพรก  

ระยะทางจากอำเภอเมืองสระบุรีไปอำเภอต่าง ๆ
อำเภอเสาไห้ 8 กิโลเมตร
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 8 กิโลเมตร
อำเภอแก่งคอย 14 กิโลเมตร
อำเภอหนองแค 21 กิโลเมตร
อำเภอหนองแซง 25 กิโลเมตร
อำเภอพระพุทธบาท 28 กิโลเมตร
อำเภอวิหารแดง 28 กิโลเมตร
อำเภอบ้านหมอ 30 กิโลเมตร
อำเภอมวกเหล็ก 38 กิโลเมตร
อำเภอหนองโดน 38 กิโลเมตร
อำเภอดอนพุด 42 กิโลเมตร
อำเภอวังม่วง 64 กิโลเมตร
ระยะทางจากจังหวัดสระบุรีไปจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดลพบุรี 46 กิโลเมตร
จังวัดนครนายก 58 กิโลเมตร
จังหวัดปราจีนบุรี 86 กิโลเมตร
จังหวัดนครราชสีมา 152 กิโลเมตร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 6 (พระนครศรีอยุธยา)
ถนนศรีสรรเพชญ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0 3524 6076-7 โทรสาร 0 3524 6078
พื้นที่ความรับผิดชอบ : พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ปทุมธานี นนทบุรี

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
โทร. 0 3621 1545, 0 3621 1025
โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
โทร. 0 3621 1008, 0 3631 6555
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
โทร. 0 3626 6111, 0 3632 3291-6
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระบุรี
โทร. 0 3621 1011, 191 , 0 3621 1014
สถานีขนส่งสระบุรี (บขส.)
โทร. 0 3621 1810, 0 3623 0676
สถานีรถไฟสระบุรี
โทร. 0 3621 1091
สถานีรถไฟแก่งคอย
โทร. 0 3624 4020, 0 3624 5520
สถานีรถไฟบ้านหมอ
โทร. 0 3620 1311
ตำรวจทางหลวง
โทร. 1193
ตำรวจท่องเที่ยว
โทร. 1155
อำเภอบ้านหมอ
อำเภอพระพุทธบาท
อำเภอวิหารแดง
อำเภอหนองแค
อำเภอหมวกเหล็ก
อำเภอเมือง
อำเภอเสาให้


บึงโง้ง
Bung Ngong
(สระบุรี)
อำเภอแก่งคอย
แผนที่จังหวัดสระบุรี/map of SARABURI

เชิญแสดงความคิดเห็น