สักการะรอยพระพุทธบาท จ.สระบุรี

0

ด้วยความเชื่อว่า “หากได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทนี้ครบถึง 7 ครั้ง จะได้ไปจุติในสรวงสวรรค์ แม้แต่ในชาติภพนี้  อานิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตมีความสำเร็จสมหวังในทุกประการ” ได้ยินแบบนี้แล้ว หลายคนคงอยากจะรู้ใช่มั้ยคะว่า รอยพระพุทธบาทที่ดูเอเซียกล่าวมานี้ อยู่ที่ใด?

praputtabat (2) praputtabat (3) praputtabat (4)

ดูเอเซียดอทคอม ได้มีโอกาสเดินทางไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง ในโครงการแฟมทริป ในสามจังหวัดภาคกลางได้แก่ จังหวัด สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี โดยหนึ่งในสถานที่นั้นก็คือ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่ดูเอเซียกล่าวถึงนี่ล่ะค่ะ

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นศูนย์รวมศรัทธาอันยิ่งใหญ่แต่ครั้งอดีต  วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทอันเป็นปูชนียสถานของชาติ  โดยเป็นพระอารามหลวงสำคัญที่พระมหากษัตริย์แทบทุกพระองค์เสด็จมาทรงนมัสการ  รวมถึงยังเป็นวัดที่เคารพนับถืออย่างมากของชาวไทยจากทุกสารทิศซึ่งเดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาทด้วยความศรัทธา  จนมีคำพูดว่าถ้าได้มานมัสการครบทั้ง 7 ครั้ง  แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ทีเดียว

praputtabat (27) praputtabat (28) praputtabat (29) praputtabat (30) praputtabat (10)

วัดพระพุทธบาทสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ราวปี พ.ศ.2167  ในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม  ภายหลังจากที่มีการค้นพบพระพุทธบาทขึ้น  มีบันทึกทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งที่พระสงฆ์ไทยเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทในลังกาทวีปได้รับแจ้งจากฝ่ายพระสงฆ์ลังกาว่า  อันที่จริงแล้วนั้นในประเทศไทยเองก็มีรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จมาประทับรอยไว้บนแผ่นหินเหนือเขาสุวรรณบรรพต เมื่อพระเจ้าทรงธรรมทรงทราบจึงรับสั่งให้บรรดาหัวเมืองต่างๆตามหารอยพระพุทธบาทดังกล่าวจนเจ้าเมืองสระบุรีสืบความได้ว่า  นายพรานบุญเห็นว่าเนื้อทรายที่ตนยิงบาดเจ็บนั้นกลับหายเป็นปกติ  เพราะได้ดื่มกินน้ำจากรอยหินรูปพระบาทในศิลา  โดยนายพรานบุญนั้นได้ใช้น้ำลองลูบตามเนื้อตัวแล้วทำให้กลากเกลื้อนหายไปด้วย  เจ้าเมืองสระบุรีจึงไปตรวจดูพบรอยพระพุทธบาทบนแผ่นหินนั้นและได้แจ้งข่าวมาทางกรุงศรีอยุธยาทันที  พระเจ้าทรงธรรมจึงได้เสด็จทอดพระเนตรเห็นว่าตรงตามลักษณะแห่งมงคล 108  ประการ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทขึ้น รวมทั้งพระอาราม หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จมานมัสการเรื่อยมาจนกลายเป็นพระราชประเพณี  วัดพระพุทธบาทจึงได้รับการทำนุบำรุงเรื่อยมากตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน

praputtabat (16) praputtabat (17) praputtabat (21) praputtabat (11) praputtabat (13)

ในทุกๆ ปีจะมีการจัดงานเทศกาลและงานประเพณีอย่างยิ่งใหญ่ โดย งานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาท  จะมีปีละ 2 ครั้ง  คือ ตั้งแต่ขึ้น 8  ค่ำ  จนถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 3 (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์)  และตั้งแต่ขึ้น 8 ค่ำ จนถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 4 (ประมาณเดือนมีนาคม) และงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ซึ่งเป็นประจำทุกปี  ในวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม  1 ค่ำ  เดือน 8 (ประมาณเดือนกรกฏาคม) โดยจะมีการทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสุกที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  และจะไปเก็บดอกไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าดอกเข้าพรรษา  เพราะมีเฉพาะในเดือน 8 เท่านั้น  เพื่อนำไปตักบาตรในตอนบ่ายของวันเดียวกัน

praputtabat (39) praputtabat (40) praputtabat (31) praputtabat (32) praputtabat (33) praputtabat (34) praputtabat (36) praputtabat (37) praputtabat (38)

หากได้มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดสระบุรี ก็อย่าลืมแวะมาสักการะขอพร จากรอยพระพุทธบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวนะคะ เดินทางจากกรุงเทพมหานคร เดินทางโดยใช้ถนนพหลโยธิน เมื่อถึงช่วงกิโลเมตรที่ 136 มีทางเลี้ยวซ้าย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020) แล้วให้ตรงไปเพื่อเข้าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

เชิญแสดงความคิดเห็น