จังหวัดสระแก้ว

คำขวัญ ประจำจังหวัด ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างาม น้ำตกสวย มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย – เขมร

สระแก้ว ในอดีตเป็นชุมชนที่มีความรุ่งเรืองมาก่อน มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิและอาณาจักรทวาราวดี ซึ่งปรากฏหลักฐานความเจริญของอารยธรรมโบราณ คือกลุ่มปราสาทศิลปะขอม และจารึกต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของสถาปัตยกรรม และชนิดลอยตัว เช่น ใบเสมา ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมในยุคขอมโบราณ
เดิมสระแก้วมีฐานะเป็นเมืองบริวารของปราจีนบุรี (เมืองประจิม ในสมัยโบราณ) เมื่อปราจีนบุรีได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2476 และยกเลิกระบบเทศาภิบาล สระแก้วจึงกลายเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกตัวออกจากปราจีนบุรีพร้อมกับผนวกอำเภออีก 5 อำเภอ เพื่อรวมเป็นจังหวัดใหม่และได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536ลักษณะภูมิประเทศ
สระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกของประเทศมีแนวเขตพรหมแดนติดประเทศอาณาจักรกัมพูชายาวประมาณ 165 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบจนถึงลักษณะภูเขาสูงชันทางตอนเหนือมีลักษณะเป็นเนินสูงจนถึงภูเขา ได้แก่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ทางตอนใต้มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขามีสภาพเป็นป่าดงดิบและป่าโปร่งได้แก่ทิวเขาจันทบุรี ด้านตะวันออกลักษณะเป็นที่ราบจนถึงลักษณะเนินเขา มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทางด้านตะวันตก เป็นที่ราบโดยมีบริเวณอำเภอวัฒนานครเป็นสันปันน้ำ ทางตะวันตกลาดลงสู่อำเภอเมืองสระแก้ว ทางตะวันออกลาดลงสู่อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ประมาณ 7,195 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 4,496,961 ไร่ อาณาเขตทิศเหนือจดจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้จดจังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออกจดประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศตะวันตกจดจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งการปกครองเป็น 6 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คืออำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด กิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์ และกิ่งอำเภอโคกสูง

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว

อำเภอต่างๆในจังหวัดสระแก้ว เมืองสระแก้ว  คลองหาด ตาพระยา  วังน้ำเย็น วัฒนานคร  อรัญประเทศ เขาฉกรรจ์  โคกสูง วังสมบูรณ์  

ลักษณะภูมิอากาศ
สระแก้วมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน มีสภาพอากาศที่แห้งแล้งและชุ่มชื้นสลับกันอย่างชัดเจน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีอากาศชุ่มชื้นและฝนตกตลอดฤดู แต่ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวจะมีอากาศแห้งแล้ง มีฤดูที่แตกต่างกัน 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27-30 องศาเซลเซียส (83-86 องศาฟาเรนไฮต์)

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
โทร. 0 3742 5127
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
โทร. 0 3742 5125
ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ
โทร. 0 3723 1016
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ
โทร. 0 3723 1131
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
โทร. 0 3742 5066-7
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง
โทร. 0 3724 2362
สถานีตำรวจภูธร อ.ตาพระยา
โทร. 0 3726 9111
สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง
โทร. 0 3724 1017
สถานีตำรวจภูธร อ.วัฒนานคร
โทร. 0 3726 1507-8
สถานีตำรวจภูธร อ.วังน้ำเย็น
โทร. 0 3725 1111
สถานีตำรวจภูธร อ.อรัญประเทศ
โทร. 0 3723 1203
โรงพยาบาลวัฒนานคร
โทร. 0 3726 1772-5
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
โทร. 0 3723 3075-9
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โทร. 0 3724 2532, 0 3724 1011-2,
โทร. 0 3724 3018-20
โรงพยาบาลตาพระยา
โทร. 0 3726 9009, 0 3751 0252
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
โทร. 0 3725 1108-9
โรงพยาบาลคลองหาด
โทร. 0 3751 2258-61
อำเภอตาพระยา
อำเภออรัญประเทศตลาดโรงเกลือ
Rong Kluea Market 
(สระแก้ว)

อำเภอเขาฉกรรจ์
อำเภอเมือง
แผนที่จังหวัดสระแก้ว/map of SAKAEO

เชิญแสดงความคิดเห็น