เที่ยวน้ำตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการ่าเอเซีย) ประเทศลาว

0

konpapeng (6) konpapeng (7)

วันนี้ดูเอเซียจะพาเพื่อนๆเดินทางออกนอกประเทศกันครับ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆข้ามไปที่ ประเทศลาว (สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)โดยที่จุดมุ่งหมายของเราในครั้งนี้ก็คือ น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกลาวใต้  ที่ใหญ่ที่สุด ในเขต แม่น้ำโขง ตอนล่าง แห่ง นครจำปาสัก ปากเซ ลาวตอนใต้

ด่านผ่านด่านไทย-ลาว ช่องเม็ก อุบลราชบุรีkonpapeng (22) konpapeng konpapeng (1)konpapeng (3) konpapeng (2) konpapeng (21) konpapeng (20)

การเดินทางของเราในครั้งนี้เราเดินทางเข้าทางด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่ด่าน ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ในการเดินทางเข้าประเทศลาวนั้น ไม่ต้องทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางครับ หากจะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 3 วันสามารถใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้ โดยสามารถติดต่อทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้ที่ด่านช่องเม็กได้เลย เพียงใช้แค่บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ก็ได้ บัตรที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน เพื่อเจ้าหน้าที่จะคีย์ข้อมูลตรวจสอบในคอมพิวเตอร์ในระบบออนไลน์ได้ สะดวกมาก พร้อมชำระค่าธรรมเนียมประมาณ 50 บาท ก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เป็นเวลา 3 วันถ้าครบกำหนดต้องกลับเข้ามาต่อบัตรผ่านแดนชั่วคราวอีกเหมือนเดิม สามารถต่อบัตรแบบต่อเนื่องได้ 3 ครั้ง และห้ามเดินทางออกนอกเส้นทางเกินกว่าที่แจ้งไว้ในหนังสือผ่านแดนชั่วคราว..เมื่อทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางกันเลย

konpapeng (11)konpapeng (12) konpapeng (13) konpapeng (14) konpapeng (8)konpapeng (9)    

น้ำตกคอนพะเพ็ง หรือ เรียก อีกอย่างหนึ่งคือ  ตาดคอน เป็น น้ำตกลาวใต้  ที่ใหญ่ที่สุด ในเขต แม่น้ำโขง ตอนล่าง แม่น้ำโขง  แต่กระแส น้ำยิ่งใหญ่ และ มีพลังรุนแรงอย่างยิ่ง แบบว่า สามารถ ทำ ลายเรือ ขนาดเล็ก ใหญ่ได้สบาย  ซึ่งในต้นศตวรรษ ที่ 20  ยุคฝรั่งเศส ครองครอง ประเทศลาว ไม่สามารถ สำเลียง ขน ทรัพยากร ต่าง ๆ ผ่าน ได้  แต่ฝรั่งเศส ไม่ย้อท้อ ต่อ พลังธรรมชาติ โดย สร้างทางรถไฟ ลำเลียงเส้นทางอื่น เพื่อหลีกหนี พื้นที่ เกาะแก่ง บริเวณ สี่พันดอน นั่นคือ  คอนพะเพ็ง และ หลี่ผีน้ำตก คอนพะเพ็ง เปรียบเสมือน สันเขื่อน กำแพงธรรมชาติ ที่ กรองแม่น้ำโขง อันไหลเชี่ยวกราก ด้วย แก่ง โขดหิน ต่าง ๆ สิ่งที่ลอดพ้น ออกมากได้ ก็มีแต่ปลา หรือ สัตว์น้ำอื่นๆ สามารถมองเห็นจากฝั่ง ตะวันออก ของแม่น้ำโขง ถัดมาจากบ้านนากะสัง ลงมา ประมาณ 10 กิโลเมตร  จาก ดอนคอน และ ดอนเดช  มีความสวยงาม และ ยิ่งไหญ่ จนได้ สมยานาม ว่า น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็น น้ำตกไนแองการ่า แห่งเอเซีย ยิ่งใหญ่ แห่ง นครจำปาสัก ปากเซ ลาวตอนใต้ คื่อ น้ำตกคอนพะเพ็ง

konpapeng (15) konpapeng (16) konpapeng (18)konpapeng (17)  konpapeng (5)

สำหรับทริปนี้ดูเอเชียพาเพื่อนๆ ข้ามมาเที่ยวกันถึงประเทศลาวจะเห็นได้ว่ายังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มากมายทำให้การเดินทางใกล้ในครั้งนี้คุ้มค่าและหายเหนื่อยกันครับ ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.southlaostour.com

เชิญแสดงความคิดเห็น