ลาว

ประเทศลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนบ้านใกล้เรือนเคียงกับประเทศไทย  มีด่านชายแดนติดต่อกับไทยหลายแห่ง  และเป็นประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ง่ายๆ  และจากนักท่องเที่ยวหลายคนที่ผมเคยได้พบปะพูดคุยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนลาวน่ารัก เป็นมิตร ประเทศลาวเที่ยวง่ายครับ แต่ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าในไทยนิดหน่อย

ประเทศลาวไม่มีทางออกสู่ทะเล จึงไม่ต้องหวังว่าไปแล้วจะมีทะเลให้เที่ยวครับ  มีแต่ลาวใต้ที่ยังคงมีความงดงามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทำลาย  ประเทศลาวมีพรมแดนติดจีนและพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก

สำหรับนักท่องเที่ยวไทยสามารถเดินทางเข้ามายังลาวได้ โดยไม่ต้องมีวีซ่า และอยู่ในประเทศลาวได้ 30 วัน ส่วนบัตรผ่านแดน ชั่วคราว (Temporary Border pass) ท่านสามารถใช้เดินทางเข้าลาวได้ เฉพาะในเขตนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้น และพักอยู่ได้ครั้งละ 3 วัน 2 คืนเท่านั้นเช่นเดียวกัน ดูข้อมูลประเทศลาวต่อ>>

อัพเดทเรื่องเที่ยว