ไต้หวันโปรแกรมใหม่ไฉไลกว่าเดิม

0
เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน

china 

วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป101-ดิวตี้ฟรี-วัดหลงซานซื่อ-ช็อปซีเหมินติง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค

ออกเดินทา
05-08,12-15,19-22,26-29
 มิถุนายน 2557    ราคา 23,900.-
03-06,10-13,17-20,24-27 กรกฎาคม 2557 ราคา 23,900.-

คลิกดูรายละเอียดทั้งหมด Taiwan Surprise 4วัน3 คืน By CI 23,900.- Jun-Jul 2014

 

formosa

เชิญแสดงความคิดเห็น