“รักแม่..ไปเที่ยวกับแม่นะ” กับโปรโมชั่น TAIWAN LOVE MOM 9-12 ส.ค.

0

ราคาเดียว  20,900.-บาท เท่านั้นจ้า จองด่วนค่ะ

โดยสายการบิน  Trans Asia   4วัน3คืน

เดินทาง 9-12 ส.ค. 2557

หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจีย

ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ปะการังแดง

พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค

ซีเหมินติง-Duty Free – อุทยานเย่หลิ่ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกค่ะTaiwan Love Mom 20900.-GE

taipei-101-exterior-01

formosa

เชิญแสดงความคิดเห็น