TAIWAN SUPER HIT เที่ยวไต้หวั่น 4 วัน 3 คืน 28,900 บาท

0

เที่ยวไต้หวั่น 4 วัน 3 คืน

china

เมืองไถจง–ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย-อาบน้ำแร่ ระดับ 5*

 วัดจงไถชานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทราวัดพระถังซำจั๋ง

หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า+กระเช้าพาโนรามา ชิมชาอู่หลง

เมืองไทเป-ศูนย์ปะการังแดง – ร้านขนมพายสับปะรด 

อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ–พิพิธภัณฑ์กู้กง

ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึก)- Duty Free

อนุสรณ์เจียงไดเช็ควัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง

นั่งรถไฟหัวจรวดสู่สถานีเถาหยวน

เงื่อนไขและราคา

เดือน วันที่ ราคาผู้ใหญ่พัก2ท่าน ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
มิถุนายน2557 4-713-1620-2326-29 28,900 27,900 26,900 5,900
กรกฎาคม2557 03-0610-1317-2124-27 28,900 27,900 26,900 5,900

อ่านรายละเอียดทั้งหมด Taiwan Super Hit 4 วัน 3 คืน By CI (4+5 Stars) Jun-Jul 2014

formosa

เชิญแสดงความคิดเห็น