เทศบาลตำบลสันผักหวาน เชิญชวนเที่ยวงาน ส่งเสริมของดีตำบลสันผักหวาน และมหัศจรรย์ดินยิ้ม

0

dinyim (1) dinyim (3)

เทศบาลตำบลสันผักหวาน เชิญชวนเที่ยวงาน “ส่งเสริมของดีตำบลสันผักหวาน และมหัศจรรย์ดินยิ้ม”

วันที่ 30,31-1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ลานกิจกรรมบ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เชิญแสดงความคิดเห็น