ตะนาวะสีเฟินการ์เด้นท์ (ศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน)

0

tanalvari (1)

ดูเอเซียเอาใจคนรักเฟิน(พืชชนิดหนึึ่ง) โดยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชื่นชมความงามและเรียนรู้ วิธีการปลูก ดูแลรักษา เฟินชนิดต่างๆที่หาชมได้อยากกันที่ ศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน (ตะนาวะสีเฟินการ์เด้นท์) ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

tanalvari (8)

ฟังบรรยานก่อน
tanalvari (10)

ดาบตำรวจ นภดล และ นางสุภาศรี นาเงิน เจ้าของศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน (ตะนาวะสีเฟินการ์เด้นท์) ต้องการให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม โดยเน้นการศึกษาด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน เพื่ออนุรักษ์ และขยายพันธุ์เฟิน และนำกลับคืนไปสู่พื้นป่าตามธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อให้พืชอิงอาศัยกลุ่มเฟินได้เป็นอัญมณีประดับพื้นป่าเมืองไทยต่อไป

ศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาฯ แห่งนี้ได้รวบรวมเอาความหลายหลายของพืชกลุ่มเฟินนานาชนิดไว้ไม่น้อยกว่า 500 สายพันธุ์ นอกจากนั้นยังได้รวมรวมพืชพรรณธรรมชาติอันทรงคุณค่า หายากและจะใกล้สูญพันธุ์ นานาชนิดไว้อีกมากมายหลายชนิด วัตถุประสงค์หลักของศูนย์ฯ ก็เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยง การขยายพันธุ์พืชกลุ่มเฟินอย่างถูกวิธี รวมถึงการนำเฟินมาจัดเป็นสวนแบบต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไป

 tanalvari (37) tanalvari (32) tanalvari (29) tanalvari (28) tanalvari (27) tanalvari (26) tanalvari (24) tanalvari (20) tanalvari (18) tanalvari (17) tanalvari (15) tanalvari (12) tanalvari (11) tanalvari (8) tanalvari (6) tanalvari (2)

ศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาฯ มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ตั้งอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นศูนย์ศึกษาฯ แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดอ่างทอง ซึ่ง ภาคเอกชนที่เป็นเกษตรกร คือ ดาบตำรวจ นภดล – นางสุภาศรี นาเงิน ได้ดำเนินงานและจัดสร้างขึ้นศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาฯ มีทางเดินศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน ความยาวกว่า 300 เมตร โดยแบ่งพื้นที่ส่วนจัดแสดงไว้ภายในโรงเรือนสลับน้ำ รวมทั้งสิ้น 8 สถานีศึกษาฯ โดยจัดกลุ่มตามวิวัฒนาการของพืชกลุ่มเฟิน

tanalvari (33) tanalvari (34) tanalvari (35) tanalvari (3) tanalvari (4) tanalvari (5) tanalvari (13) tanalvari (14) tanalvari (19) tanalvari (22) tanalvari (23) tanalvari (30)

นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังได้มีการสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นส่วนจัดแสดงการจัดสวนโดยใช้เฟินเป็นองค์ประกอบหลักของสวน ภายใต้แนวคิด ทรอปิคอลเฟิน การ์เด้น ไว้บริเวณด้านหน้าของศูนย์ฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้สนใจทั่วไปเข้าชมได้ฟรี ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่จะเข้าชมเป็นหมู่คณะ เป็นกรณีพิเศษ ให้ติดต่อแจ้งความจำนงที่ ดาบตำรวจ นภดล – นางสุภาศรี นาเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 081-858-4863

ตะนาวะสีเฟินการ์เด้นท์ ตั้งอยู่ที่ 190 /2 หมู่ 7 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เชิญแสดงความคิดเห็น