วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดเก่าแก่แห่งเมืองเพชร

0

พาเพื่อนๆ มาเที่ยวเมืองขนมหวาน จังหวัดที่เต็มไปด้วยขนมหวานมากมาย แค่พูดแค่นี้หลายคนคงจะพอรู้กันแล้วว่าหมายถึงจังหวัดใด คำตอบก็คือจังหวัด เพชรบุรีเมืองขนมหวานนั่นเองวันนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศจากการพาไปเที่ยวหาของอร่อยๆทาน มาชมวัดวาอารามที่สำคัญๆของเมืองเพชรบุรีกันบ้าง โดยในครั้งนี้เราจะพาเพื่อนๆมากันที่ วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีและเดินชมตลาดยามเช้าหน้าวัดพระธาตุกันอีกด้วย

pratat-phet pratat-phet (1) pratat-phet (3)

ตลาดเช้าที่หน้าวัดมหาธาตุเพชรบุรี
pratat-phet (28) pratat-phet (29) pratat-phet (30) pratat-phet (33) pratat-phet (34) pratat-phet (35) pratat-phet (36) pratat-phet (27)

วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้าง สมัยทวารวดี – สุโขทัย มีอายุราว 800 – 1,000 ปี โดยประมาณ เนื่องจากขุดพบซากอิฐสมัยทวารวดีอยู่เป็นจำนวนมาก มีผู้กล่าวว่าวัดมหาธาตุวรวิหารน่าจะเคยเป็นวัดที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นพระอารามหลวงมาก่อน ต่อมาชำรุดทรุดโทรมลง จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 จึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2459 ซึ่งพระสุวรรณมุณี (หลวงพ่อชิด ชิตรัตน์) เป็นเจ้าอาวาส

pratat-phet (37) pratat-phet (31) pratat-phet (32)

วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ภายในพระวิหารหลวงของวัดประดิษฐานพระพุทธรุปสำคัญ คือ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุ ด้านหลังพระวิหารหลวง คือ พระปรางค์ 5 ยอด อยู่ภายในวิหารคต ทางด้านทิศใต้ของพระวิหารหลวง คือ พระวิหารน้อย และวัดมหาธาตุวรวิหารยังได้สร้าง พิพิธภัณฑ์ของวัด เป็นที่รวมรวมศิลปะ ความเป็นมาต่าง ๆ ของวัดไว้ให้ผู้สนใจได้เข้าชม

pratat-phet (10)

พระวิหารหลวง
พระวิหารหลวง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ. 2275 – 2301) ภายในพระวิหารหลวงมีพระพุทธรูปที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปประธานทรงราชาภรณ์ นอกจากนี้ ยังมี หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดมหาธาตุ เป็นพุทธรุปปรางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 8 นิ้ว หัตถ์ซ้ายถือพัด ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อวัดมหาธาตุ ภายในพระวิหารหลวงผนังทุกด้านมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม ทั้งภาพชาดก และเทพชุมนุมที่หน้าบันประดับด้วยลาย ปูนปั้น รูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค มีพยาวานรแบกครุฑอยู่อีกชั้นหนึ่ง พื้นหลังเป็นลายกนก ก้านขดออกช่อลายหางโต เป็นรูปครุฑ นาค ยักษ์ ฯลฯ

pratat-phet (12) pratat-phet (5) pratat-phet (6)pratat-phet (2)

พระวิหารน้อย
พระวิหารน้อย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ฐานอ่อนโค้งทรงสำเภา ตั้งอยู่ระหว่างพระวิหารหลวงกับพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่ออู่ทอง ศิลปะแบบอู่ทอง ปางมารวิชัย ที่ฐานมีลายปูนปั้น ประดับกระจกสวยสดงดงาม เช่น รูป ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีแบกฐานพระเป็นต้น ที่หน้าบันประดับด้วยลวดลายปูนปั้นวิจิตรงดงาม เช่นเดียวกับพระอุโบสถ และพระวิหารหลวง

pratat-phet (3)pratat-phet (13) pratat-phet (15) pratat-phet (8)

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เมื่อไหว้พระในโบสถ์แล้วก็มองไปรอบๆ ตามฝาผนังด้านในรู้สึกว่าจะติดเป็นนิสัยประจำตัวไปแล้วที่ไปไหว้พระที่วัดไหนก็ต้องคอยมองหาภาพจิตรกรรมหรือศิลปะปูนปั้นต่างๆ ที่ประดับอยู่ในโบสถ์หรือวิหารและภาพที่ได้เห็นในโบสถ์หลังนี้จะเป็นภาพที่มีอายุค่อนข้างเก่าแก่ มีการเสียหายในส่วนครึ่งล่างในลักษณะคล้ายถูกน้ำท่วมเป็นเวลานานในระดับที่ภาพเลือนหายไปเป็นที่น่าเสียดายอย่างมาก

พระปรางค์ 5 ยอด
วัดมหาธาตุวรวิหาร มีพระปรางค์ 5 ยอด เป็นสัญลักษณ์ สูงตระหง่านในเขตพุทธาวาส สามารถมองเห็นได้แต่ไกลทั้ง 4 ทิศ วัดจากฐานถึงยอดนภศูลได้ 55 เมตร รอบฐานยาว 120 เมตร มีอายุราว 1,000 กว่าปี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมาแต่อดีตกาล มีระเบียงคตรอบพระปรางค์ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ในระเบียงคตมีพระพุทธรูปจำนวน 193 องค์ ประดิษฐานบนระเบียง พร้องทั้งมีตัวแบกที่ฐานพระ ส่วนมากตั้งอยู่ใต้องค์พระพุทธรูปทรงเครื่องไว้หลากหลาย สวยงาม พระพุทธรูปส่วนใหญ่ เป็นศิลปะอยุธยาตอนปลาย และสกุลช่างเมืองเพชร พุทธลักษณะงดงามมาก

pratat-phet (16)pratat-phet (19) pratat-phet (20) pratat-phet (21) pratat-phet (23) pratat-phet (17) pratat-phet (18)

ทางขึ้นพระปรางค์ 5 ยอด
พระปรางค์ 5 ยอดสร้างองค์ปรางค์ประธานไว้ตรงกลาง ทั้งสี่ทิศมีปรางค์องค์เล็กสร้างเชื่อมกับปรางค์ประธานทั้งหมดอยู่บนฐานเป็นลานทักษินรอบองค์พระปรางค์ มีบันไดทางขึ้นด้านละ 2 แห่งเฉพาะด้านหน้าที่ติดกับพระวิหารหลวงมีบันไดทางขึ้นด้านข้างส่วนด้านอื่นๆ จะขึ้นตรงเข้าหาพระปรางค์ จากนั้นมีบันไดเดินขึ้นไปถึงส่วนยอดองค์พระปรางค์แต่ปกติไม่ได้เปิดให้เข้าชมภายใน ยอดของพระปรางค์ปิดด้วยบานประตู

pratat-phet (20)

ระเบียงคดรอบพระปรางค์ 5 ยอด
ในระหว่างที่เดินชมความสวยงามของพระปรางค์ 5 ยอดอยู่นี้ได้สังเกตุเห็นพระพุทธรูปประดิษฐานรอบระเบียงคดซึ่งพิเศษไปกว่าที่เคยเห็นจากวัดอื่นๆ คือมีกระจกปิดตลอดระเบียงคด น่าจะเป็นการห้ามไม่ให้ปิดทองบนองค์พระ ตลอดแนวระเบียงคดมีพัดลมติดเพดานไว้ให้ หากไม่เดินในระเบียงคดจะร้อนมากเพราะเราถอดรองเท้าตั้งแต่หน้าพระวิหารหลวง การเดินเวียนเทียนหรือชมความสวยงามโดยรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาในเวลากลางวันพื้นจะร้อนมากครับ เป็นการดีอย่างยิ่งที่มีระเบียงคดให้เดินได้โดยรอบ

pratat-phet (22)

รอยพระพุทธบาทจำลอง
จากด้านหลังขององค์พระประธาน เดินออกประตูพระวิหารหลวงชั้นในจะเห็นพระพุทธบาทอยู่ตรงผนังของประตูอีกชั้นหนึ่ง มีประชาชนมากราบไหว้ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำนวนมากจนทำให้รอยพระพุทธบาทเป็นสีทองทั่วบริเวณ

pratat-phet (14)

สำหรับครั้งนี้เราก็ได้ชื่นชมความงามของโบราณสถานที่สำคัญอายุเกือบ 1,000 ปี ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรีกันแล้วแน่นอนว่ามาเมืองเพชรแล้วไม่ได้กินของหวานเมืองเพชรก็ถือว่ามาไม่ถึงเพชรบุรี

วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชร ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 500 เมตร

เชิญแสดงความคิดเห็น