หน้าแรก แท็ก ทัวร์ 4 วัน 3 คืน

แท็ก: ทัวร์ 4 วัน 3 คืน

TAIWAN AMAZING ราคาสุดตะลึง

เดินทางโดยทรานส์เอเชียแอร์เวย์ หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจี่ย ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช็อปปิ้งซีเหมินติง-ดิวตี้ฟรี-อุทยานเย่หลิ่ว ราคาสุดตะลึง 19,900 บาท เดินทาง 21-24 สิงหาคม 2557  เท่านั้น 18.00                 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4   ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Trans Asia  Airways  เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ...

“รักแม่..ไปเที่ยวกับแม่นะ” กับโปรโมชั่น TAIWAN LOVE MOM 9-12 ส.ค.

ราคาเดียว  20,900.-บาท เท่านั้นจ้า จองด่วนค่ะ โดยสายการบิน  Trans Asia   4วัน3คืน เดินทาง 9-12 ส.ค. 2557 หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ไนท์มาเก็ตเฟิ๋งเจีย ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ปะการังแดง พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไดเช็ค ซีเหมินติง-Duty Free – อุทยานเย่หลิ่ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกค่ะTaiwan Love Mom 20900.-GE

TAIWAN SUPER HIT เที่ยวไต้หวั่น 4 วัน 3 คืน 28,900...

เที่ยวไต้หวั่น 4 วัน 3 คืน เมืองไถจง–ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย-อาบน้ำแร่ ระดับ 5*  วัดจงไถชานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า+กระเช้าพาโนรามา ชิมชาอู่หลง เมืองไทเป-ศูนย์ปะการังแดง – ร้านขนมพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ–พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึก)- Duty Free อนุสรณ์เจียงไดเช็ค-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง นั่งรถไฟหัวจรวดสู่สถานีเถาหยวน เงื่อนไขและราคา เดือน วันที่ ราคาผู้ใหญ่พัก2ท่าน ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม มิถุนายน2557 4-713-1620-2326-29 28,900 27,900 26,900 5,900 กรกฎาคม2557 03-0610-1317-2124-27 28,900 27,900 26,900 5,900 อ่านรายละเอียดทั้งหมด Taiwan Super Hit 4 วัน 3 คืน By CI (4+5...

อัพเดทเรื่องเที่ยว