จังหวัดกระบี่

คำขวัญ ประจำจังหวัด กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก

• กระบี่ เมืองชายทะเลในฝันงดงามด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวย ถ้ำโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า ๑๐๐ เกาะ รวมกันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
• กระบี่ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๘๑๔ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๔,๗๐๘ ตารางกิโลเมตร กระบี่ ประกอบด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า ๑๓๐ เกาะ อุดมไปด้วยป่าชายเลน ตัวเมืองกระบี่มีแม่น้ำยาวประมาณ ๕ กิโลเมตร ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจา จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่าบริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ กล่าวกันว่าดินแดนนี้แต่เดิมคือเมืองบันไทยสมอ ๑ ใน ๑๒ เมืองนักษัตรที่ใช้ตราลิงเป็นตราประจำเมือง ขึ้นกับอาณาจักรนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่า อาจมาจากความหมายที่แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบมีดดาบโบราณก่อนที่จะสร้างเมืองอันเป็นที่มาของสัญลักษณ์จังหวัดกระบี่

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่

อ่าวปิเล๊ะ สวยใสไร้ที่ติ เกาะพีพี มรกตแห่งอันดามัน เที่ยวเกาะไก่ จังหวัดกระบี่


อาณาเขต

• ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
• ทิศใต้ ติดกับจังหวัดตรังและทะเลอันดามัน
• ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
• ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพังงาและทะเลอันดามัน

การเดินทาง

• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ
๑. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ ผ่านจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง-พังงา-กระบี่ ระยะทาง ๙๔๖ กิโลเมตร
๒. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ ถึงจังหวัดชุมพร จากชุมพรใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าอำเภอเวียงสระ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๕ ถึงอำเภออ่าวลึก แล้ววกเข้าทางหลวงหมายเลข ๔ อีกครั้งหนึ่ง ถึงจังหวัดกระบี่ ระยะทาง ๘๑๔ กิโลเมตร
• รถโดยสารประจำทาง มีรถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ไปจังหวัดกระบี่ทุกวัน ทั้งรถปรับอากาศและรถ วี.ไอ.พี สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๑๑๙๙, ๐ ๒๔๓๕ ๑๒๐๐ สำหรับบริษัทเดินรถเอกชน ติดต่อ บริษัท ลิกไนท์ จำกัด โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๑๑๙๙, ๐ ๒๔๓๕ ๑๒๐๐
• รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ มาลงที่สถานีรถไฟจังหวัดตรัง หรือสถานีรถไฟทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นต่อรถโดยสาร หรือรถแท็กซี่รับจ้างเข้าจังหวัดกระบี่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐
• เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดกระบี่ทุกวัน สอบถามรายละเอียดโทร. ๑๕๖๖, ๐ ๒๒๘๐ ๐๐๖๐, ๐ ๒๖๒๘ ๒๐๐๐ และสายการบิน พี.บี.แอร์ ก็มีบริการเที่ยวบินทุกวันเช่นกัน สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๖๑ ๐๒๒๐-๕

การเดินทางภายในจังหวัดกระบี่

• จากตัวเมืองกระบี่ มีรถโดยสารประจำทาง (สองแถว) ไปยังสถานที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น บ้านห้วยโต้ บ้านหนองทะเล บ้านเขาทอง หาดนพรัตน์ธารา สุสานหอย อ่าวนาง บ้านคลองม่วง บ้านในสระ อำเภอเขาพนม อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม บ้านบ่อม่วง บ้านหัวหิน บ้านคลองพน อำเภอลำทับ อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา สามารถขึ้นรถได้ที่ห้างสรรพสินค้าโว้ค ถนนมหาราชในตัวเมืองกระบี่ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ หรือเช่ารถจากบริษัทนำเที่ยวต่างๆ ในตัวเมืองกระบี่

ระยะทางระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอต่าง ๆ 
ดังนี้
อำเภอเหนือคลอง ๑๗ กิโลเมตร
อำเภอเขาพนม ๓๙ กิโลเมตร
อำเภอคลองท่อม ๔๒ กิโลเมตร
อำเภออ่าวลึก ๔๓ กิโลเมตร
อำเภอปลายพระยา ๖๖ กิโลเมตร
อำเภอลำทับ ๖๗ กิโลเมตร
อำเภอเกาะลันตา ๑๐๓ กิโลเมตร

ระยะทางจากตัวเมืองกระบี่ไปยังจังหวัดใกล้เคียง

พังงา ๘๖ กิโลเมตร
ตรัง ๑๓๑ กิโลเมตร
ภูเก็ต ๑๗๖ กิโลเมตร
พัทลุง ๑๙๓ กิโลเมตร
สุราษฎร์ธานี ๒๑๑ กิโลเมตร
นครศรีธรรมราช ๒๓๓ กิโลเมตร
สตูล ๒๗๖ กิโลเมตร

อำเภอต่างๆในจังหวัดกระบี่ เมืองกระบี่ เขาพนม เกาะลันตา คลองท่อม อ่าวลึก ปลายพระยา ลำทับ เหนือคลอง

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สำนักงานจังหวัด   โทร.0 7561 1381
ประชาสัมพันธ์จังหวัด  โทร.0 7561 2611
สถานีตำรวจภูธร  โทร.0 7561 1222
ที่ทำการไปรษณีย์-โทรเลข  โทร.0 7561 1050
สถานีขนส่ง  โทร.0 7561 1804
ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง   โทร.0 7561 1097
กรมศุลกากร  โทร.0 7561 1350
โรงพยาบาลกระบี่  โทร.0 7561 1227, 1669
ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน  โทร.0 7561 1348. 0 7561 1389
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอคลองท่อม
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอลันตา


เกาะไหง

Ngai Island
(กระบี่)
แหล่งท่องเที่ยวอำเภออ่าวลึก


ถ้ำผีหัวโตหรือถ้ำหัวกะโหลก

Hua Kalok Cave
(กระบี่)


ถ้ำพระ

Phra Cave
(กระบี่)
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขาพนม
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง


สระแก้ว

Sa Kaeo
(กระบี่)
แผนที่จังหวัดกระบี่/map of KRABI

เชิญแสดงความคิดเห็น