จังหวัดชุมพร

คำขวัญ ประจำจังหวัด ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม
ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

• ชุมพร เป็นจังหวัดตอนบสุดของภาคใต้มีเนื้อที่ประมาณ 6,189.4 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย 8 อำเภอ คือ อำเภอเมือง ท่าแซะ ปะทิว หลังสวน สวี ทุ่งตะโก ละแม และพะโต๊ะ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง คือ
• ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดระนอง และเมืองมะริดสาธารณรัฐสังคมเมียนมาร์
• ด้วยชุมพรเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ยาวแคบ จึงมีแนวชายฝั่งทะเลยาว 222 กิโลเมตรความกว้างเพียง 36 กิโลเมตร มีเกาะแก่งต่าง ๆ 44 เกาะ ด้านทิศตะวันตกทีเทือกเขาตะนาวศรี และเทือกเขาภูเก็ตเปฃ้นเส้นพรมแดนกับประเทศพม่าปกคลุมด้วยพื้นที่ป่ากว่า 40 เปอร์เซนต์ของพื้นที่จังหวัด และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสั้น ๆ ที่ไหลสู่ทะเลอ่าวไทย เช่น แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำสวี และแม่น้ำหลังสวน ส่วนทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบ จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ และพืชไร่จำพวกปาล์มน้ำมัน สวนมะพร้าว ยางพารา และกาแฟตลอดพื้นที่
ชุมพรมีปรากฏร่องรอยการอาศัยอยู่ของมนุษย์มาตั้งแต่ก่อนสมัยยุคประวัติศาสตร์ ต่อมาในสมัยประวัติศาสตร์ ชุมพรกลายเป็นเมืองเก่า มีการติดต่อค้าขายกับจีน และอินเดีย สำหรับคำว่า “ชุมพร” สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “อุทุมพร” ซึ่งเป็นชื่อมะเดื่อพันธุ์หนึ่งมีมากที่จังหวัดชุมพรสมัยก่อน ซึ่งเรียกโดยชาวอินเดีย ต่อมาเพี้ยนเป็น คำว่า “ชุมพร”

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพร

อำเภอต่างๆในจังหวัดชุมพร เมืองชุมพร  ท่าแซะ ปะทิว  หลังสวน ละแม  พะโต๊ะ สวี  ทุ่งตะโก

ความภาคภูมิใจของชาวชุมพร

• แหล่งรังนกนางแอ่น (ภาษามลายูเรียกว่า “ นกซาลังงัน ” จีนเรียกว่า “ เอี้ยนจื่อ” แหล่งใหญ่และมีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ทำให้ชุมพรมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศจากระบบสัมปทานเก็บรังนกมาแต่โบราณ
• ชุมพรเป็นแหล่งขยายพันธุ์และพักรักษาตัวอ่อน สัตว์น้ำทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ปลาทู ปลาลัง ฯลฯ
• ปูไก่ ส่งเสียงร้องเจี๊ยบๆ ใกล้เคียงกับเสียงของลูกไก่ปีนต้นไม้คล่องแคล่ว พบได้ในเกาะต่างๆ ทั่วจังหวัดชุมพร มีมากที่เกาะมัตตรา
• ชุมพรมีพื้นที่ปลูกกาแฟมากที่สุดในประเทศไทย 90 % เป็นกาแฟพันธุ์โรบัสต้า
• ทะเลชุมพร อุดมไปด้วยแนวปะการังที่สวยงาม สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลแตกต่างจากบริเวณอื่นๆ และเป็นแหล่ง “ฉลามวาฬ” สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกพบได้ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม และปลาวาฬบลูด้า ทะเลชุมพรเป็นจุดดำน้ำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในสามของอ่าวไทย
• พิพิธภัณฑ์ไฮเทคของเมืองไทย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร ใช้ระบบการ์ดเสียบ เป็นการแสดงนิทรรศการแบบเคลื่อนไหว ต่างจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอื่นๆ
• ชุมพรเป็นแหล่งรวมของพระปฏิบัติดี ศีลจริยวัตรงดงาม เมื่อมรณภาพ ศพไม่เน่าเปื่อย ถึง 4 รูป ได้แก่ หลวงปูสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย อ.เมือง, หลวงพ่อเปียก วัดนาสร้าง อ.ท่าแซะ, หลวงปู่ไสย วัดเทพเจริญ อ.ท่าแซะ, หลวงพ่อนาค วัดแหลมสน อ.หลังสวน
• ชุมพร “เมืองเสด็จในกรมฯ” เป็นจังหวัดที่มีศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งศาลต่างๆ สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาของมวลชน
• ขึ้นโขนชิงธง เอกลักษณ์ การเข้าสู่เส้นชัยของการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดชุมพร ที่อำเภอหลังสวนมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
• ชุมพรเป็นแหล่งรวมของผลไม้มงคล 5 ชนิด เหมาะแก่การนำไปไหว้พระไหว้เจ้า และเป็นของฝาก ได้แก่ สับปะรดสวี ส้มโชกุน ส้มโอเจ้าเสวย แก้วมังกร และกล้วยเล็บมือนาง
• ชุมพรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ในการพระราชทานพระราชดำริ พัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ให้เป็นแก้มลิงธรรมชาติ เพื่อให้ทางชุมพรรอดพ้นจากภัยน้ำท่วมและโครงการจัดการป่าไม้บนพื้นที่สันทรายในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ที่หาดบางเบิด อ.ปะทิว

 การเดินทางสู่ จังหวัดชุมพร
• ขับรถไปเอง  มีเส้นทางให้เลือกเดินทาง 2 ทาง คือ
1.จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางปิ่นเกล้า-นครชัยศรี-นครปฐม-เข้าทางหลวงหมายเลข4 (เพชรเกษม)-ราชบุรี-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทางประมาณ 531 กิโลเมตร
2. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ)-สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม-เข้าทางหลวงหมายเลข4 (เพชรเกษม) ที่จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร รวมระยะทางประมาณ 499 กิโลเมตร
• รถโดยสารประจำทาง
– รถโดยสารของบริษัทขนส่ง จำกัด ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนีไปชุมพรทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2434-5557-8, 0-2435-1919 และสถานี บ.ข.ส. ชุมพร ถนนท่าตะเภา โทร. 0-7750-2725, 0-7750-2268
– บริษัทโชคอนันต์ทัวร์ โทร. 0-2435-5027-9, 0-2435-7429 สาขาชุมพร โทร. 0-7751-1757
– บริษัทสุวรรณนทีทัวร์ โทร. 0-2435-5026 สาขาชุมพร โทร. 0-7751-1422
• รถไฟ  จากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีรถเร็วและรถด่วนไปจังหวัดชุมพรทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1690, 0-2223-7010, 0-2223-7020 หรือที่สถานีรถไฟชุมพร โทร. 0-7751-1103 จากสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) มีขบวนดีเซลรางไปชุมพรทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2411-3102
ขอแนะนำท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอท่าแซะ
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอปะทิว
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสวี
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอหลังสวน
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเมือง
แผนที่จังหวัดชุมพร/map of CHUMPHON

เชิญแสดงความคิดเห็น