Taiwan Computex 2014 เดินทาง 4-7 มิถุนายน ราคา 28,900.-บาท

0

28,900.-บาท  4วัน3คืน เที่ยวไต้หวัน ชมงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

วันเดินทาง   4-7 มิถุนายน   ราคา 28,900.-บาท

เมืองไถจง–ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย-วัดจงไถฉานซื่อ

ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทราวัดพระถังซำจั๋งวัดเหวินหวู่

ชิมชาอู่หลง เมืองไทเป

ร้านขนมพายสับปะรด-ซีเหมินติง-ศูนย์ปะการังแดง

อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ–พิพิธภัณฑ์กู้กง

Duty Free-อนุสรณ์เจียงไดเช็ค

ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึก)

ชมงานแสดงคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน

  china

อ่านรายละเอียด  Taiwan Computex 4 วัน 3 คืน By CI 4-7 Jun 2014 (28,900)

formosa

เชิญแสดงความคิดเห็น