จังหวัดตาก

คำขวัญ ประจำจังหวัด ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม

• เมืองตาก เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง มีชื่อเดิมว่า “เมืองระแหง” ในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อน ดังมีหลักฐานศิลปะมอญปรากฏอยู่ ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาก เมืองนี้สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็น ราชธานี ต่อมาเมื่อได้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้ว เมืองตากมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญด้านฝั่งตะวันตก และยังเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับพระมหาราชในอดีตถึง 4 พระองค์ ที่เสด็จมาชุมนุมกองทัพ ณ ดินแดนเมืองตากแห่งนี้ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายตัวเมืองตากจากฝั่งขวา ของแม่น้ำปิงมายังฝั่งซ้ายบริเวณตำบลบ้านระแหงจนกระทั่งทุกวันนี้
• ตาก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 426 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 10,254,156 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็น ภูเขา และป่าไม้ เป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติหลายแห่งที่ยังคงความสมบูรณ์ของป่า และธรรมชาติ อาทิ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช อุทยานแห่งชาติแม่เมย อุทยานแห่งชาติลานสาง และอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ตลอดจนมีน้ำตกที่ นักท่องเที่ยวรักการผจญภัย และนิยมการล่องแก่งต้องมาเยือนสักครั้ง คือ น้ำตกทีลอซู และน้ำตกทีลอเร นอกจากความสวยงามตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อทั้งดอกไม้ และผลไม้ โดยเฉพาะทับทิม ซึ่งเป็นพันธุ์ ที่มีผลใหญ่ และกำลังได้รับความนิยมมาก

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดตาก

น้ำตกทีลอซู ที่พักสวยๆ เส้นทางสายเหนือ

อาณาเขต
• ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า โดยมีแม่น้ำเมย และทิวเขาถนนธงชัยเป็นพรมแดน
• ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร และกาญจนบุรี

อำเภอต่างๆในจังหวัดตาก เมืองตาก  บ้านตาก สามเงา  แม่ระมาด ท่าสองยาง  แม่สอด พบพระ  อุ้มผาง วังเจ้า  กิ่ง อ.ท่าปุย จ.ตาก

ระยะทางจากอำเภอเมืองตากไปอำเภอใกล้เคียง
อำเภอบ้านตาก 22 กิโลเมตร
อำเภอสามเงา 56 กิโลเมตร
อำเภอแม่สอด 86 กิโลเมตร
อำเภอแม่ระมาด 120 กิโลเมตร
อำเภอพบพระ 135 กิโลเมตร
อำเภอท่าสองยาง 170 กิโลเมตร
อำเภออุ้มผาง 221 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอวังเจ้า 38 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดตากไปจังหวัดใกล้เคียง
กำแพงเพชร 68 กิโลเมตร
สุโขทัย 79 กิโลเมตร
พิจิตร 157 กิโลเมตร
นครสวรรค์ 185 กิโลเมตร

การเดินทาง
• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเซีย ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 อีกครั้ง ผ่านเข้ากำแพงเพชร และตรงไปจังหวัดตาก รวมระยะทาง 426 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง
• รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-ตาก ทั้งช่วงเช้า และช่วงเย็น เวลา 05.30-13.00 น. และ 16.30-22.00 น. และกรุงเทพฯ-แม่สอด ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. ทุกวัน สอบถาม รายละเอียดได้ที่ สถานีขนส่งหมอชิต 2 โทร. 0 2537 8055, 0 2936 2852-66 และมีบริษัทเดินรถเอกชน ได้แก่ บริษัท ทันจิตต์ ทัวร์ วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ-ตาก ตั้งแต่เวลา 09.30-22.00 น., กรุงเทพฯ-แม่สอด เวลา 22.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 5551 1307 กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 3210-13 และบริษัท เชิดชัย ทัวร์ วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ-ตาก ตั้งแต่เวลา 12.30-22.00 น. กรุงเทพฯ-แม่สอดมีรถออกเที่ยวเดียวคือ เวลา 22.15 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 5551 1054 กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 0199
• เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีเที่ยวบินที่บินตรงไปอำเภอเมืองตาก แต่สามารถใช้เที่ยวบินกรุงเทพฯ-แม่สอด หรือเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-พิษณุโลกก็ได้ แล้วเดินทางไปจังหวัดตากโดยรถโดยสารประจำทาง สอบถามเที่ยวบินได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 1566, 0 2280 0060 และ 0 2628 2000

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สำนักงานจังหวัดตาก
โทร. 0 5551 1546
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
โทร. 0 5551 3584
ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก
โทร. 0 5551 1007
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด
โทร. 0 5553 1077
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก
โทร. 0 5553 1596
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์อุ้มผาง
โทร. 0 5556 1338
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตาก
โทร. 0 5551 2191
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด
โทร. 0 5553 1122,0 5553 1130
สถานีตำรวจภูธรอำเภออุ้มผาง
โทร. 0 5556 1011, 0 5556 1112
ตำรวจท่องเที่ยวอำเภอแม่สอด
โทร. 0 5553 3523
กองตรวจคนเข้าเมืองตาก
โทร. 0 5556 3002-4
ตรวจทางหลวง
โทร. 0 5551 1340
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โทร. 0 5551 1024-5, 0 5551 3983
โรงพยาบาลแม่สอด
โทร. 0 5553 1224, 0 5553 1229
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง
โทร. 0 5551 1057
อำเภอท่าสองยาง


ถ้ำแม่อุสุ

Tham Mae Usu
(จังหวัดตาก)
อำเภอบ้านตาก
อำเภอพบพระ
อำเภอสามเงา
อำเภออุ้มผาง


ดอยหัวหมด
Doi Hua Mot
(จังหวัดตาก)

ถ้ำตะโค๊ะบิ
Ta kho bi Cave 
(จังหวัดตาก)
อำเภอเมือง


วัดเขาถ้ำ

Khao Tham
(จังหวัดตาก)


ตรอกบ้านจีน

Trok Ban Chin
(จังหวัดตาก)
อำเภอแม่ระมาด


วัดดอนแก้ว
Wat Don Kaeo
(จังหวัดตาก)
อำเภอแม่สอด


แม่น้ำเมย
Moei River
(จังหวัดตาก)ตลาดริมเมย

Rim Moei Market 
(จังหวัดตาก)
เส้นทางตาก-แม่สอด


ผาลาด

Pha Lat
(จังหวัดตาก)


เนินพิศวง

Hill wonder
(จังหวัดตาก)
เส้นทางแม่สอด-พบพระ-อุ้มผาง
เส้นทางแม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง
แผนที่จังหวัดตาก/map of TAK
รวมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดตาก

(ขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาพบางส่วนจากเว็บท่องเที่ยวต่างๆผ่านการค้นหาของกูเกิล)

รายชื่อโรงแรมจังหวัดตาก/Hotel of TAK

ดูข้อมูลโรงแรมทั้งหมดในจังหวัดตาก คลิกที่นี่

ร้านอาหารในจังหวัดตาก

ดูข้อมูลร้านอาหารทั้งหมดในจังหวัดตาก คลิกที่นี่

เชิญแสดงความคิดเห็น