จังหวัดเพชรบูรณ์

คำขวัญ ประจำจังหวัด เมืองมะขามหวาน
อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

• จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแวดล้อมไปด้วยพื้นที่ป่าเขาเขียวขจี ภูมิประเทศมีทัศนียภาพสวยงามไม่ว่าจะเป็นเขาค้อหรืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพซึ่งได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2543 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม รวมไปถึงอาหารขึ้นชื่ออย่างไก่ย่างวิเชียรบุรี ขนมจีนหล่มเก่าและผลไม้ยอดนิยมของจังหวัด คือ มะขามหวานเมืองเพชรและลูกเสาวรส
• เมืองเพชรบูรณ์นี้สันนิษฐานว่า สร้างมา 2 ยุค ยุคแรกสมัยสุโขทัยหรือพิษณุโลกเป็นเมืองหลวงสังเกตตามแนวกำแพงเมือง ซึ่งเอาลำน้ำไว้กลางเมือง และยุคสองสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีป้อมและกำแพงก่อด้วยอิฐปนศิลา สัณฐานคล้ายเมืองนครราชสีมาแต่เล็กและเตี้ยกว่า เอาแม่น้ำไว้กลางเมืองเหมือนกัน เมืองเพชรบูรณ์ที่สร้างทั้งสองยุคนี้สำหรับป้องกันข้าศึกซึ่งจะยกทัพมาจากฝ่ายเหนือ เพชรบูรณ์เดิมมีชื่อว่า “เพชรบุร” หรือ “พืชปุระ” อันหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร ตัวเมืองตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 346 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 114 เมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มแบบท้องกะทะ พื้นที่ของจังหวัดมีลักษณะลาดชันจากทิศเหนือไปใต้ ตอนเหนือเป็นทิวเขาสูง ตอนกลางเป็นที่ราบ ขนาบด้วยเทือกเขาเพชรบูรณ์ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำป่าสัก

ทริปท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์

ปืนยอดเขาย่า พระตำหนักเขาค้อ สูดอากาศบริสุทธิ์ จ.เพชรบูรณ์ เที่ยววัดไตรภูมิ ออมบุญเพื่อแคล้วคลาดชนะอุปสรรคทั้งหลาย เที่ยวอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เขาค้อ – ทุ่งแสลงหลวง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ รางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2543 หลวงพ่อทบ ไม่เน่าเปื่อย วัดช้างเผือก เพชรบูรณ์ ผจญภัย ทริปโหดที่อุทยานแห่งชาติ “ภูสอยดาว”
ไก่ย่างตาแป๊ะ ต้นตำหรับไก่ย่างวิเชียรบุรี


การปกครอง 

• จังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอชนแดน อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอวังโป่ง อำเภอน้ำหนาว และอำเภอเขาค้อ

อาณาเขต

• ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเลย
• ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์

การเดินทาง

• รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรีเลยไปจนถึงสวนฤกษศาสตร์พุแค ตรงกิโลเมตรที่ 125 แยกขวามือเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านอำเภอชัยบาดาล อำเภอศรีเทพ อำเภอวิเชียรบุรี ต่อไปอีกประมาณ 221 กิโลเมตร ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมระยะทางประมาณ 346 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
• รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถปรับอากาศชั้น 2 และรถธรรมดากรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-หล่มสัก ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 2936 2852–66 สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1581 นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนบริการเดินรถปรับอากาศชั้น 1 ในเส้นทางเดียวกัน ได้แก่ เพชรทัวร์โทร. 0 2936 3230 สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 2818 และ ถิ่นสยามทัวร์โทร. 0 2936 0500, 0 2513 9077 ( จากกรุงเทพฯ มีรถประมาณ 8 เที่ยวตั้งแต่เวลา 09.30น.- 23.30 น.) สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1913 สาขาหล่มสักโทร. 0 5670 1613 ( จากหล่มสักมีรถประมาณ 7 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 08.30น. – 24.00 น.)
• เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์ ทุกวันพุธ ศุกร์ อาทิตย์ สอบถามรายละเอียดโทร. 1566 ,0 2280 0060 ,0 2628 2000 สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 0821-2 สาขาหล่มสัก โทร. 0 5670 4763-4

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ

หล่มสัก 44 กิโลเมตร
เขาค้อ 47 กิโลเมตร
ชนแดน 52 กิโลเมตร
หล่มเก่า 55 กิโลเมตร
หนองไผ่ 56 กิโลเมตร
วังโป่ง 70 กิโลเมตร
บึงสามพัน 83 กิโลเมตร
วิเชียรบุรี 106 กิโลเมตร
ศรีเทพ 123 กิโลเมตร
น้ำหนาว 140 กิโลเมตร

อำเภอต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน หล่มสัก หล่มเก่า วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ บึงสามพัน น้ำหนาว วังโป่ง เขาค้อ

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
โทร. 0 5672 1709
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
โทร. 0 5672 1733
สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
โทร. 0 5672 2065
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โทร. 0 5671 2235-9
โรงพยาบาลเพชรรัตน์
โทร. 0 5672 0680-4
โรงพยาบาลเมืองเพชรบูรณ์
โทร. 0 5674 8030-40
สถานีเดินรถ บ.ข.ส.(อ.เมือง)
โทร. 0 5672 1581

รวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์

ขอขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาพบางส่วนจากเว็บท่องเที่ยวต่างๆผ่านการค้นหาของกูเกิล

อำเภอน้ำหนาว


ภูผาจิต(ภูด่านอีป้อง)
Phupha Chit

(จังหวัดเพชรบูรณ์)


น้ำตกเหวทราย

Heo Sai Waterfall 
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


น้ำตกซำผักคาว

Sam Phak Khao Waterfall 
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


น้ำตกทรายแก้ว

Saikaeo Waterfall 
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


น้ำตกทรายเงิน

Sai Ngoen Waterfall 
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


น้ำตกทรายทอง

Sai Thong Waterfall
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


น้ำตกตาดพรานบา

Tat Phran Ba Waterfall
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


น้ำผุด

Nam Phut 
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


หนองน้ำขุ่น

Nam Khun Pus 
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
อำเภอวิเชียรบุรี


สวนสนบ้านแปก

Suan Son Ban Paek
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


สวนสนภูกุ่มข้าว

Suan Son Phu Kum Khao
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


ถ้ำผาหงษ์
Pha Hong Cave
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
อำเภอศรีเทพ


สระแก้วสระขวัญ

Sa Kaeo Sa Khwan
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


ปรางค์สองพี่น้อง

Prang Song Phi Nong
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
อำเภอหล่มสัก


ถ้ำฤาษีสมบัติ

Rue Si Sombat Cave
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


น้ำตกตาดฟ้า

Tat Fa Waterfall 
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


พิพิธภันฑ์การสู้รบ

Museum of hostilities
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


สุสาน ทปท.

Cemetery
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


ที่หลบภัยทางอากาศ

Refuge in the air
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


ลานเอนกประสงค์

Lan Anek Prasong
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


ลานหินแตก

Lan Hin Taek
(จังหวัดเพชรบูรณ์)ลานหินปุ่ม
Lan Hin Pum
(จังหวัดเพชรบูรณ์)ผาชูธง
Pha Chu Thong
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
อำเภอหล่มเก่า


วัดนาทราย

Wat Na Sai 
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
อำเภอเขาค้อ

ภูทับเบิก
Phu Thap Boek

(จังหวัดเพชรบูรณ์)


แผนที่เขาค้อ
Map of Khao Kho 

(จังหวัดเพชรบูรณ์)


น้ำตกศรีดิษฐ์
Si Dit Waterfall 

(จังหวัดเพชรบูรณ์)


พระตำหนักเขาค้อ

Khao Kho Waterfall
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


เนินมหัศจรรย์
Noen Mahatsachan

(จังหวัดเพชรบูรณ์)


ไร่ บี เอ็น

B.N. Farm
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


อ่างเก็บน้ำรัตนัย

Rat Tanai Reservoir
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


สวนสัตว์เปิดเขาค้อ
Khao Kho Open Zoo
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
 
อำเภอเมือง


สวนรุกขชาติผาเมือง

Pha Mueang Arboretum
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


เขารัง
Rung Hill
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


วัดมหาธาตุ

Wat Mahathat
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


วัดไตรภูมิวัดพระแก้ว

Wat Traiphum
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์/map of PHETCHABUN

โรงแรมในจังหวัดเพชรบูรณ์

ดูข้อมูลโรงแรมทั้งหมดในจังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกที่นี่

แนะนำโรงแรมจังหวัดเพชรบูรณ์/Hotel of PHETCHABUN

ร้านอาหารในจังหวัดเพชรบูรณ์

ดูข้อมูลร้านอาหารทั้งหมดในจังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกที่นี่

เชิญแสดงความคิดเห็น