ด่านพรมแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร อุบลราชธานี

0

chongmex (1)chongmex (4)chongmex (3)

ด่านพรมแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร อุบลราชธานี –แขวงจำปาสัก (ไปปากเซ ลาวใต้)  การค้าชายแดน คึกคักมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวซื้อของต้อนรับอาเซียน โดยมากเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่ และมาแบบครอบครัวเดินทางด้วยรถยนต์

ทำไมด่านผ่านแดนนี้จึงคึกคัก เพราะเป็นด่านแห่งเดียวที่จะไป แขวงจำปาสัก เที่ยว จ.ปากเซ ที่ห่างออกไปเพียง 38 กิโลเมตร ในประเทศลาวได้โดยรถยนต์  แขวงจำปาสักเป็นแขวงที่มีเศรษฐกิจสำคัญในลาว และจุดผ่านแดนช่องเม็กนี้เป็นด่านผ่านแดนแห่งเดียวที่ไม่มีแม่น้ำโขงขวางกั้นระหว่างไทย-ลาว

นอกจากนั้นตลาดสินค้าชายแดนร้านค้าปลอดภาษีในเขตประเทศลาว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมและจับจ่ายสินค้า ได้ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในแขวงจำปาสัก ได้แก่ เมืองปากเซ ปราสาทขอมวัดพู มหานทีสีทันดอน หรือสีพันดอน ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงแผ่กว้างกว่า กิโลเมตร ทำให้มีเกาะแก่งจำนวนมาก และจุดที่น่าสนใจมากคือ น้ำตกหลี่ผี และน้ำตกคอนพะเพ็ง

chongmex (13) chongmex (14)
chongmex (15) chongmex (16)
chongmex (17) cmex

การข้ามไปฝั่งลาวจะต้องมีบัตรผ่านแดนชั่วคราวซึ่งใช้เที่ยวในลาวได้ 3 วัน 2 คืนเท่านั้น (หากนักท่องเที่ยวมีพาสปอร์ตแล้ว ไม่ต้องทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว) โดยสามารถทำได้แถวๆ จุดตรวจคนเข้าเมือง ด่านเปิดทุกวัน 8.00-18.00 น. ค่าผ่านแดนคนละ 30 บาท เด็กไม่เสียเงิน แต่ต้องระบุในบัตรผ่านแดนชั่วคราวว่าเด็กนั้นเป็นผู้ติดตาม ใช้เวลาทำบัตรประมาณ 20 นาที  สำหรับรถยนต์ที่ต้องการข้ามไปฝั่งลาวต้องทำพาสปอร์ตรถแล้วจะได้สติกเกอร์รูปตัว T (Thailand) ก่อนจึงจะเข้าออกได้ สามารถทำได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลฯ ผู้ขับขี่จะต้องนำสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสำเนาใบเสียภาษีรถยนต์ ไปยื่นเรื่องขออนุญาตด้วย อาจใช้เวลานานมากประมาณครึ่งวันจึงจะเสร็จครับ

chongmex (9)chongmex (11) chongmex (12)ป้ายเตือนชาวลาวที่ฝั่งไทย

การเดินทางไปด่านผ่านแดนช่องเม็ก

จากตัวเมืองประมาณ 90 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 217 เป็นจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ที่มีถนนเชื่อมต่อสู่แขวงจำปาสัก

การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศลาว

ผ่านด่านช่องเม็กนั้นในส่วนของชาวต่าง ประเทศจะต้องใช้หนังสือเดินทาง และทำวีซ่า สำหรับคนไทยทำใบอนุญาตผ่านแดน ที่สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีหรือที่ว่าการอำเภอสิรินธรได้โดยใช้สำเนาบัตร ประชาชน และรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ค่าใช้จ่ายฝั่งไทย

ค่าทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว คนละ 30 บาท

ค่าใช้จ่ายฝั่งลาว

ค่าเหยียบแผ่นดิน สปป.ลาว คนละ 20 บาท

ค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวลาว คนละ 400 บาท

ค่าธรรมเนียมรถ ค่าใช้ทาง คันละ 800 บาท

ค่าประกันภัยรถ ประมาณคันละ 300 – 500 บาท

ค่าใช้จ่ายขากลับ

หากเกิน 16.00 น. ต้องเสียค่าล่วงเวลาที่ ตม.ฝั่งลาว คนละ 150 บาท ส่วนฝั่งไทย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนัก งานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045-255505, 045-254218 ด่านตรวจคนเข้าเมือง โทร. 045-48 5107

 

chongmex (10) chongmex (6)
chongmex (5) chongmex (2)
chongmex (8) chongmex (7)

ขอบคุณภาพประกอบ คุณวัฒนวิช 

เชิญแสดงความคิดเห็น