วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุกใต้

0

ทริปนี้ดูเอเซีย พาท่านไปไหว้พระขอพร กันที่เมืองเหนือเจ้าครับ พาไปเที่ยวชมความสวยงามของเมืองล้านนา และสักการะขอพร กับพระเจ้าพันองค์ ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดลำปาง นั่นก็คือ วัดปงสนุก ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปางนั่นเองครับ

watpongsanook-tai watpongsanook-tai (1) watpongsanook-tai (2)

วัดปงสนุกเป็นวัดโบราณวัดหนึ่งในลำปาง เป็นวัดที่มีสำคัญและมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับ เมืองลำปางเป็นอย่างมาก  สันนิษฐานว่าสร้างร่วมสมัย พระเจ้าอนันตยศเสร็จมาทรงสร้างเมืองเขลางค์นคร เมื่อ พ.ศ. 1223 วัดปงสนุก เดิมมีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อ ตามหลักฐานในจารึกที่พบในที่ต่างๆ มีอยู่ 4 ชื่อ คือ วัดศรีจอมไคล วัดศรีเชียงภูมิ วัดดอนแก้ว วัดพะยาว แ ต่ปัจจุบันวัดปงสนุก แยกเป็น 2 วัด คือ วัดปงสนุกเหนือ และวัดปงสนุกใต้ สาเหตุที่แยกเนื่องมาจากพระสงฆ์ สามเณร ในอดีตมีจำนวนมาก จึงแบ่งกันช่วยดูแลรักษาวัด แต่ถึงอย่างไรทั้งสองวัดก็นับถือกันว่าเป็นวัดพี่วัดน้องอาศัยช่วยเหลือกัน มาโดยตลอด

และเมื่อปี  2551ยูเนสโกมอบรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคแห่งองค์การยูเนสโก ประจำปีเพื่อยกย่องการบูรณปฏิสังขรณ์วัดปงสนุก จังหวัดลำปาง โดยได้รับรางวัลดีเด่น (Award of Merit) ซึ่งเป็นวัดแรกของไทยที่ได้รางวัลนี้

watpongsanook-tai (3)

ภายในวัดจะมี พระธาตุศรีจอมไคล  พระธาตุสีเหลืองทองอร่าม เป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปาง และ วิหารพระเจ้าพันองค์ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองลำปางองค์ เป็นวิหารโถงทรงจัตุรมุขที่มีรูปแบบงดงาม เป็นวิหารหลังเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองไทยที่มีลักษณะเป็นวิหารโถงแล้วมีพระพุทธรูป 4 ทิศ ส่วนการตกแต่งก็มีความพิเศษเป็นศิลปะผสมผสาน มีความเป็นศิลปะจีน พม่า พื้นเมืองล้านนา รัตนโกสินทร์ ผสมกลมกลืนกันอยู่ซึ่ง โดยวิหารพระเจ้าพันองค์ เป็นที่เคารพบูชาและมีความเชื่อเกี่ยวกับการขอพร และสะเดาะเคราะห์ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลำปาง ที่ถือว่าใครได้มาขอพรก็จะสมพรดั่งใจ และหากใครโชคไม่ดี ก็ต้องมาขอพร และสะเดาะห์เคราะกับวิหารพระเจ้าพันองค์  ในส่วนการกราบไหว้หลวงพ่อพันองค์ ไม่ต้องไหว้ ธูปเทียน แต่ใช้จิตใจ พลังในการขอพรเท่านั้น ,,

พระธาตุศรีจอมไคล  พระธาตุสีเหลืองทองอร่าม
watpongsanook-tai (4)
watpongsanook-tai (5) watpongsanook-tai (6)

วิหารพระเจ้าพันองค์watpongsanook-tai (15)watpongsanook-tai (12)watpongsanook-tai (13)watpongsanook-tai (14)

watpongsanook-tai (10) watpongsanook-tai (11) watpongsanook-tai (16) watpongsanook-tai (7) watpongsanook-tai (8) watpongsanook-tai (9)

“วัดปงสนุกได้กลายเป็นแหล่งรวมของสิ่งสำคัญหลายอย่างที่ทรงคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม มากมาย อาทิ พระพุทธรูปไม้ เสาหงส์ ซุ้มประตูโขง ภาพพระบฎ เขียนเรื่องพระเวสสันดรบนผ้าและกระดาษสา หีบธรรมโบราณ และธงช้างเผือกขนาดใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ 6 และยังมี เจดีย์วิหารพระนอน อยู่บริเวณด้านหลังพระธาตุศรีจอมไคล และพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณที่ขุดพบ และกรุสมบัติต่างๆยังรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ที่ยังเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของวัดปงสนุกอีกด้วยครับ

ถ้าเพื่อน ๆ คนไหน ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนเมืองรถม้า อย่างจังหวัดลำปาง ก็อย่าลืมแวะมาขอพรกับพระเจ้าพันองค์กันนะครับ

watpongsanook-tai (28) watpongsanook-tai (31) watpongsanook-tai (23) watpongsanook-tai (24)watpongsanook-tai (32)watpongsanook-tai (33)watpongsanook-tai (34)

เชิญแสดงความคิดเห็น