ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ (Unseen Thailand)

0

prasat-muangtam (4) prasat-muangtam (3) prasat-muangtam (1)

ที่เขาพนมรุ้ง ใกล้ๆ กับปราสาทพนมรุ้ง เป็นที่ตั้งของปราสาทเมืองต่ำที่สวยงามด้วยลวดลายจำหลักบนหินทรายอันวิจิตรตระการตาของปราสาทเมืองต่ำ ยิ่งสร้างเสน่ห์และทำให้ปราสาทหลังนี้มากไปด้วยเรื่องราว  น่าศึกษาค้นคว้า

ปราสาท เมืองต่ำ ตั้งอยู่ที่ ตำบลจรเข้มาก  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากปราสาทพนมรุ้งมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 8 กิโลเมตร ปราสาทเมืองต่ำ เป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดูสันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้น เพื่อถวายพระศิวะ มีลักษณะ เป็นศาสนสถานประจำเมืองหรือประจำชุมชนจากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่า มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณในละแวกนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่หลายชุมชน  เช่นชุมชนบ้านโคกเมือง โคกยายคาน โคกสลองตอง เป็นต้น โบราณวัตถุที่ขุดพบได้แก่  เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่น ภาชนะดินเผาเนื้อดินเครื่องถ้วยชามเคลือบสีน้ำตาลและเคลือบสีเขียว  เป็นจำนวนมาก

prasat-muangtam (2) prasat-muangtam (5) prasat-muangtam (6) prasat-muangtam (7) prasat-muangtam (8) prasat-muangtam (9) prasat-muangtam (10)

 

การเดินทางไปแราสาทเมืองต่ำ

สามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ

1. เส้นทางสายบุรีรัมย์-นางรอง-พนมรุ้ง เมื่อถึงปราสาทหินพนมรุ้ง 8 กิโลเมตร จะพบทางแยกขวาเข้าปราสาทเมืองต่ำ เป็นระยะทางอีก 5 กิโลเมตร

2. เส้นทางบุรีรัมย์-ประโคนชัย จากตัวอำเภอประโคนชัย ใช้ทางหลวงหมายเลข 2221 เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร แยกซ้ายไปปราสาทเมืองต่ำอีก 5 กิโลเมตรปราสาทเมืองต่ำ

เปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 07.30-18.00 นาฬิกา ค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท

 

prasat-muangtam (11) prasat-muangtam (12) prasat-muangtam (13) prasat-muangtam (14)

เชิญแสดงความคิดเห็น