ตื่นตากับงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2554

0

จังหวัด เลย โดยอำเภอด่านซ้าย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ได้จัดงานเพื่อนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่ร่วมงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ตระการตา “งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน” อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2554 ณ วัดโพนชัย และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย

peetakon (34)peetakon (39)peetakon (40) peetakon (41) peetakon (42) peetakon (45) peetakon (46) peetakon (36) peetakon (37) peetakon (38)

ประเพณีประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน  เป็นประเพณีที่รวมเอา “งานบุญพระเวส” (ฮีตเดือนสี่) และ “งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน ในงานบุญหลวงนี้จะมีขบวนแห่ที่สร้างสีสันตื่นตาและจังหวะเร้าใจของ “ผีตาโขน” หรือ “ผีตามคน”หน้ากากที่มีลักษณะเด่นของศิลปะการแต่งแต้มลวดลายและสีสันที่งดงาม และในปี 54 นี้ ททท.สำนักงานเลย ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องหน้ากากนานาชาติต่าง ๆ ได้แก่ ไทย จีน อินโดนีเซีย ลาว เกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม พร้อมการสาธิตการทำหน้ากาก จากผู้แทนเมืองอันดง ประเทศเกาหลีอีกด้วย

 peetakon (1) peetakon peetakon (51)peetakon (53) peetakon (52)  peetakon (50) peetakon (2)

พิธีกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม ขบวนรถเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิม-ฉลอง “๘๔ พรรษา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ขบวนแห่กัณฑ์หลอนของหมู่บ้านต่าง ๆ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 042-891266, สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 083-1453080, ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สวท.ด่านซ้าย) โทรศัพท์ 0-4289-1168 0-4289-1238, เทศบาลตำบลด่านซ้าย โทรศัพท์  0-4289-1231 และ ททท. สำนักงานเลย โทรศัพท์ 0-4281-2812

 peetakon (12) peetakon (4) peetakon (5) peetakon (6) peetakon (9) peetakon (10)

เชิญแสดงความคิดเห็น