วัดพระธาตุจอมแจ้ง 1 ใน 4 พระธาตุสี่จอม อำเภอแม่สะเรียง

0

pratatchomjang (7)

ด้านหลังวิหารเป็นพระธาตุเจดีย์สององค์
pratatchomjang (8)

วัดพระธาตุจอมแจ้งเป็น  วัดที่อยู่ใกล้ตัวเมืองแม่สะเรียงมากที่สุดใน  4 วัดพระธาตุ  ด้านหน้าวัดมีบันไดนาค ไปสู่ด้านบนชมวิว และสักการพระธาตุ  ภายในวัดพระธาตุจอมแจ้ง มีศิลปกรรมแบบล้านนาแบบผสมผสาน และมีพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานอยู่ สององค์ บริเวณโดยรอบของวัด จะมีจุดชมวิวมองไปทางด้านทิศตะวันออกจะเห็นภาพทุ่งนา และบ้านเรือนของชาวอำเภอแม่สะเรียง

pratatchomjang (4) pratatchomjang (10) pratatchomjang (13) pratatchomjang (11)

เด็กๆ มาเที่ยววัดชมวิวเมืองแม่สะเรียงpratatchomjang (12)pratatchomjang (5) pratatchomjang (6)

บริเวณโดยรอบของวัด จะมีจุดชมวิวมองไปทางด้านทิศตะวันออกจะเห็นภาพทุ่งนา และบ้านเรือนของชาวอำเภอแม่สะเรียง ถือว่าเป็นอีกวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่สะเรียง และเป็น 1 ใน 4 ของพระธาตุสี่จอม แม่สะเรียง อันประกอบไปด้วย  วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุจอมมอญ และวัดพระธาตุจอมกิตติ  แต่ละวัดจะมีพระธาตุอยู่บนเขา ทั้ง 4 วัด ตั้งอยู่ใน  4 ทิศของเมืองแม่สะเรียง คนที่นี่เขาจะเรียกรวมกันว่า “พระธาตุสี่จอม”

 

การเดินทาง

วัดจอมแจ้งอยู่ติดริมถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน) ตั้งอยู่บ้านจอมแจ้ง ทางเข้าเมืองแม่สะเรียง ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง  วัดอยู่บนเนินสูงตรงทางแยกพอดี ส่วนตัวคิดว่าใครก็ตรงเห็นครับเพราะเด่นมาก

pratatchomjang (2)

ถ้าเห็นพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง  ก็คือถึงวัดจอมแจ้งเหมือนกันครับpratatchomjang (3)

เชิญแสดงความคิดเห็น