พระนอนใหญ่ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี

0

ทริปนี้ดูเอเซีย.คอม อาสาพาเที่ยวแบบอิ่มบุญที่วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จังหวัดแพร่ครับ วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดที่ได้รวบรวมเอาศิลปกรรมชั้นยอดของหลาย ๆ ที่มารวมกันไว้ที่วัดแห่งนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะแบบล้านนา และศิลปะแบบสิบสองปันนาในมณฑลยูนานของประเทศจีน เรียกว่าทุกชิ้นงานนั้น ประณีตงดงาม มากด้วยคุณค่าครับ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 527 วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ที่ริมถนนหมายเลข 101 สายเด่นชัย – ลำปาง ห่างจากสามแยกเด่นชัยประมาณ 5 กิโลเมตร หลังจากขับรถผ่านค่ายทหาร ม.พันสิบสอง หรือค่ายพญาไชยบูรณ์ สังเกตุด้านขวามือให้ดี ๆ ครับ เพราะจะเห็นวัดนี้ตั้งอยู่บนม่อนดอยโทน สูงเกือบ 200 เมตร แต่สิ่งที่สะดุดตามากที่สุดก็คือ องค์พระพุทธไสยาสน์ครับวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2527 โดยพระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ์ หรือ พระครูบามนตรี ธมฺมเมธี เจ้าอาวาส  วัดพระธาตุแห่งนี้ถือเป็นวัดที่มีการรวบรวมยอดงานศิลปะ และการจำลองงานศิลป์ชั้นยอดของล้านนา จากหลากหลายจังหวัดทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศรวมไปถึงศิลปะของสิบสองปันนาในมณฑลยูนานประเทศจีน อีกด้วย วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี สร้างขึ้นจากแรงผลักดันของพระครูบามนตรี ธมฺมเมธี เจ้าอาวาสของวัด และเป็นผู้ที่มีฝีมือเก่งกาจในด้านงานศิลปะล้านนา ไม่ว่าจะเป็นการหล่อพระพุทธรูป งานปูนปั้นแบบต่าง ๆ และงานแกะสลักไม้ เพราะฉนั้นหากเพื่อน ๆ มาเที่ยวที่วัดนี้นอกจากการมากราบไหว้พระในวัดที่บนม่อนดอยแล้ว เพื่อน ๆ ยังจะได้ชมงานศิลปะแบบต่าง ๆ ที่รวบรวม และจำลองไว้ที่วัดแห่งนี้ครับ ซึ่งขอบอกว่าวิจิตรงดงาม และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเกินกว่าที่จะประเมิณค่าได้ครับ ภายในบริเวณวัดก็มีเจดีย์ทรงล้านนามากกว่า 20 องค์ ด้านหน้าบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกมีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่  จุดเด่นของวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี อยู่ที่งานศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ ภาพจิตรกรรมบนฝาผนังระเบียงคตได้ถูกถ่ายทอด ออกมา เป็นรูปวาดเรื่องราวของชาดกพื้นบ้าน และภาพพุทธประวัติ ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในชาติก่อนของพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์นับพันชาติ โดยทรงเกิดเป็นมนุษย์บ้าง เป็นสัตว์บ้าง แต่ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปก็คือ  10 ชาติสุดท้ายที่เรียกว่า ทศชาติชาดก และชาติสุดท้ายที่สุดที่ทรงเกิดเป็นพระเวสสันดร จึงเรียกเรื่องพระเวสสันดรนี้ว่า เวสสันดรชาดก วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญและงดงามมากมายครับ เริ่มจากงานพุทธศิลป์ด้านสถาปัตยกรรม พระธาตุสุโทน ก่อสร้างโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบของพระธาตุพนม ขนาดฐานกว้าง 5 เมตร สูง 15 เมตร   และจุดสำคัญของวัดอีกแห่งหนึ่งก็คือ พระธาตุบารมี 30 ทัศ มีฐานแปดเหลี่ยมซ้อนกันสองชั้น ชั้นแรกมีช้างปูนปั้นคำอยู่สลับกับรูปหล่อพระปัจเจกพุทธเจ้า ชั้นที่สองประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งและประทับยืน ส่วนชั้นที่สามเป็นหมู่เจดีย์ทรงกลมขนาดเล็ก 24 องค์ ขนาดกลาง 7 องค์ ขนาดใหญ่ 1 องค์ รวมทั้งหมด 32 องค์ครับอุโบสถแบบล้านนา ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 30 เมตร มีลานประทักษิณโดยรอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อนให้พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ในงานประราชพิธีตัดลูกนิมิต เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2540 พิพิธภัณฑ์ธมมเมธีสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง มีเสารวมทั้งหมด 101 ต้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของล้านนาและเมืองแพร่ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องใช้ และอาวุธโบราณ รวมทั้งภาพถ่ายของเจ้านายฝ่ายเหนือและภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสมัยล้านนา นอกจากนี้ยังมีงานพุทธศิลป์ที่เกิดจากแรงศรัทธาอีกมากมายครับ ทั้งหมดนี้เป็นแรงศรัทธาของชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ตั้งจิตถวายเป็นพุทธบูชาและอีกส่วนหนึ่งเป็นแรงศรัทธาในการปฏิปทาของท่านพระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ์ เช่นพระพุทธชินเรศนวราชบพิตร เป็นพระประธานประจำอุโบสถหล่อด้วยโลหะ พุทธลักษณะจำลองจากพระพุทธชินราชวัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ชื่อของพระพุทธรูปได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถครับ พระเจ้าเก้าตื้อ จำลองมาจากพระเจ้าเก้าตื้อ จากวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูปแบบล้านนาที่มีพุทธลักษณะที่สวยงาม มีอายุกว่า 500 ปี และพระพุทธมหามุณีทรงเครื่องพญามังราย ซึ่งจำลองมาจากพระพุทธมุหามณี เมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่า แต่สร้างเป็นรูปแบบศิลปล้านนา และสุดท้ายที่เห็นเด่นเป็นสง่าก็คือ พระพุทธไสยาสน์ เป็นพุทธศิลป์แบบพม่าขนาดยาว พระเกตุมาลายาวจรดถึงพระบาท มีความยาว 85 เมตร สร้างด้วยปูนปั้นครับ

สิ่งที่น่าสนใจ
ศาลา พิพิธภัณฑ์ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังรูปทรงล้านนาภายในจัดแสดงโบราณวัตถุมีค่าของหัวเมืองฝ่ายเหนือ เช่น พระพุทธรูปต่างๆ เครื่องเขิน เครื่องดนตรีล้านนา อาวุธโบราณ รูปภาพเจ้านายฝ่ายเหนือ และภาพเหตุการณ์ในอดีตต่าง

พระอุโบสถ ศิลปะแบบล้านนา ที่สวยงาม รวมทั้งลวดลายปูนปั้นและอารมณ์ขันของช่างปั้น สุดยอดของศิลปะล้านนาจำนวนถึง11 แห่งที่นำมาประยุกต์สร้างโบสถ์วิหารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในวัดพระธาตุสุโทน ได้แก่

 • ซุ้มประตูด้านหน้าโบสถ์ -> จากวัดพระธาตุลำปางหลวง
 • ซุ้มประตูด้านตะวันออก -> จากวัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • ซุ้มประตูด้านตะวันตก -> จากวัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ซึ่งวัดนี้สร้างจากช่างฝีมือเชียงใหม่ที่พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งลาวเป็นผู้นำไปสร้าง
 • ฐานพระอุโบสถรูปซิกแซก -> วังประทับพระยามังราย จ.เชียงราย
 • ประตูและหน้าต่างลวดลายแกะสลัก -> วิหารลายคำวัดพระสิงห์ เชียงใหม่
 • ปั้นลมลวดลายเก่าศิลปะทางเหนือ -> จากวัดต้นเกวน อ.สเมิง เชียงใหม่
 • นาค 7 เศียร แบบขอม / นางอัปสรปูนปั้น -> จากวัดเจ็ดยอด เชียงใหม่
 • หอไตร -> วัดพระสิงห์ เชียงใหม่
 • หอระฆัง -> จากวัดพระธาตุหริภูญชัย
 • กุฏิหลังใหญ่สร้างจากไม้สักทอง -> บ้านไทยสิบสองปันนาประเทศจีน
 • พระบรมธาตุ 30 ทัส ศิลปะเชียงแสน -> วัดพระธาตุนอ(หน่อ) ของพระชนกพระเจ้าเม็งรายมหาราช จากแคว้นสิบสองปันนา

การเดินทาง

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม   ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยน้ำพริก หมู่ที่ 5 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ห่างจากรุงเทพมหานคร 527 กิโลเมตร อยู่ริมถนนหมายเลข 101 เด่นชัย-ลำปาง ห่างจากสามแยกเด่นชัยประมาณ 5 กิโลเมตร ผ่านค่ายทหาร ม.พันสิบสองหรือค่ายพญาไชยบูรณ์ เป็นวัดบนยอดม่อนโทนสูงราว 20 เมตร เนื้อที่ราว 25 ไร่

การมาเที่ยวชมวัดไม่ใช้เรื่องที่น่าเบื่ออย่างที่คิดนะครับ เพราะมันทำให้ผู้ที่มาเที่ยวอิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งความรู้สึกที่ได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัส ในสิ่งที่บางครั้งอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนของชีวิต ดูเอเซีย.คอมอยากให้เพื่อน ๆ มาเที่ยวชมวัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เพราะที่วัดแห่งนี้คือแหล่งเรียนรู้ศิลปะแบบต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับ

ขอบคุณภาพ www.phrae.go.th

เชิญแสดงความคิดเห็น