ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางพลับ

0

ดูเอเซียพาเพื่อนๆ ไปปรับเปลี่ยนแนวท่องเที่ยวจากที่มักไปชมความสวยงามของธรรมชาติมาก็มาก วันนี้ พามาชมความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านกันบ้าง  พอพูดถึงเรื่องที่ต้อง เรียนรู้แล้วละก็.. เบื่อเลยใช่มั้ยครับ” แต่อย่าเพิ่งเบื่อไป เพราะที่นี่ เค้ามีอะไรดีดีให้ดูเยอะ

อาจารย์สมทรง  บรรยายก่อนพาไปชมของจริง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เราจะพาไปชมนี้ ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านบางพลับ  หมู่ที่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อเราเข้าไปด้านในก็จะพบกับ อาจารย์สมทรง  แสงตะวัน ออกมาต้อนรับพวกเราครับ อาจารย์สมทรง  แสงตะวัน ได้สั่งสมองค์ความรู้จากการทำสวนมาเป็นระยะ และได้ใช้บ้านและสวนของตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรแก่ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในด้านความรู้ขั้นพื้นฐานของการทำเกษตรกรรม การทำปุ๋ยหมักและน้ำสกัดชีวภาพ การขยายพันธุ์พืช การควบคุมวัชพืช การดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิตรวมถึงด้านการตลาด ในรูปแบบของการบรรยาย การนำชมสวน การสาธิต และฝึกปฏิบัติจริงในสวนของอาจารย์สมทรง

อาจารย์สมทรง  แสงตะวัน  

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านมาโดยใช้แนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยการ

  1. รณรงค์ให้คนในชุมชนดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าจะเป็น ครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค , การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ประกอบอาชีพเลี้ยงตนอย่างถูกต้อง ไม่อดอยาก ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน, การรู้จักพัฒนาตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้ ครอบครัวยึดหลักสายกลาง
  2. มีแผนชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน สามารถเผยแพร่สู่ชุมชนอื่นได้ มีการบันทึกการประชุม ของชุมชน / กลุ่ม / องค์กร สามารถตรวจสอบได้
  3. มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่สามารถตรวจสอบได้ มีกิจกรรมสะสมทุนเพื่อประกอบอาชีพ เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้าน ,มีกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็ง ดำเนินงานตามแนวทางที่ถูกต้อง (มีระเบียบกลุ่มและสมาชิกตามระเบียบ) และมีกิจกรรมต่อเนื่อง ทำให้มียอดการออมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสวัสดิการชุมชน เช่น ร้านค้าชุมชน (สถานที่รวมจำหน่ายส้มโอปลอดสารพิษ)

รับฟังบรรยายได้ไม่นาน อาจารย์ก็พาไปชม ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) เรียกว่าได้ไปพบเห็นตั้งแต่กระบวนการทำขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้ายกันเลยทีเดียวครับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ของบ้านบางพรหมมีดังนี้

  1. ผักผลไม้แช่อิ่มกลับชาติ ผลิตโดยกลุ่มสตรีเกษตรพัฒนาบางพรม เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษในการถนอมอาหารให้สามารถเก็บไว้ได้นาน และมีกลวิธีที่จะทำให้คนทั่วไปรับประทานสมุนไพรที่มีรสชาติขมอย่างบอระเพ็ด ให้เป็นหวานได้อย่างไม่ปฏิเสธ จนได้รับรางวัลการประกวดถนอมอาหารมากมา
  1. ส้มโอปลอดสารพิษ ผลิตโดยกลุ่มส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ไร้สารพิษ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดสมุทรสงคราม มีต้นแม่พันธุ์อยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ มีประวัติศาสตร์การปลูกมากว่า 150 ปี ปัจจุบันเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับตำบลบางพลับเป็นอย่างมาก เป็นส้มโอปลอดสารพิษเพราะใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี ใช้ขี้แดดนาเกลือในการปรับสภาพดิน จึงทำให้มีรสชาติหวานนุ่ม เปลือกบาง เนื้อส้มโอมีสีเหลืองออกน้ำผึ่ง และไม่มีเมล็ด

นอกจากนี้ อาจารย์ยังพาเราเดินไปยังสวนผลไม้ สวนเกษตร ที่เป็นรอก คลองบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์  เพราะความเป็นชุมชนบางพรม เมือง 3 น้ำ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ สวนเกษตร ครอบครัว มีความเพียบพร้อมทุกด้าน ทั้งด้านอาหารคาว  – หวาน ที่อยู่อาศัย (บ้านทรงไทยโบราณ มีวัฒนธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  ทำให้ศูนย์เรียนรู้ บ้านบางพลับ กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ แห่งภูมิปัญญาไทย ที่ใครๆ ก็ต้องมาสัมผัส

   

นักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสมาที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จะได้รับความรู้จากอาจารย์ ในเรื่องต่างๆ โดยผ่านฐานกิจกรรม ที่ทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางพลับได้จัดไว้ให้ นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นเมือง จากฝีมือจากกลุ่มแม่บ้าน และบ้านทรงไทย โฮมสเตย์ เอาไว้บริการ นักท่องเที่ยวอีกด้วยครับ

เชิญแสดงความคิดเห็น