งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ งานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2554

0

งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2554 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2554 (9 วัน 9 คืน) ณ บริเวณอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและบริเวณใกล้เคียง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของเหล่าทหารที่เสียชีวิตในการปราบฮ่อ(พวกจีนที่ก่อการกบฏเพื่อล้มล้างราชวงศ์แมนจู) ซึ่งยกทัพมารุกรานมณฑลลาวพวนหนองคาย เมื่อ ร.ศ. 105 (พ.ศ. 2429) โดยกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมทรงเป็นแม่ทัพปราบฮ่อในครั้งนั้น รับสั่งให้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้น เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ของวีรบุรุษผู้หาญกล้าของแผ่นดินและประเทศชาติและมีคำจารึกที่อนุสาวรีย์ทั้ง 4 ทิศ ทั้งภาษาไทย จีน ลาว และอังกฤษ เพื่อเป็นการเทิดทูนความดีของผู้ได้เสียชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง ทางจังหวัดหนองคาย จะกระทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณนักรบไทยที่เสียสละและฉลองอนุสาวรีย์ในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี และยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  อาทิเช่น พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. 5,  พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ,พิธีสักการะดวงวิญญาณและสดุดีวีรกรรมปราบฮ่อ,การรำบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ,การประกวดธิดาพญานาค,การแสดงประกอบแสง สี เสียง “สงครามปราบฮ่อ” รวม 7 คืน (5,6,8,9,11,12,13 มีนาคม 2554),การออกร้านของส่วนราชการและภาคเอกชน และการจำหน่ายสลากกาชาดตลอดจนมีมหรสพสมโภชตลอดทั้งงาน

เชิญแสดงความคิดเห็น