อุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2013 ของประเทศไทย

0

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นมีผลกระทบอย่างมากจากภาคการเมืองและปัญหาความวุ่นวายภายในประเทศ ทำให้ในปี 2013 นี้เหล่านักธุรกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนี้ต่างตั้งความหวังกันมากในปี 2013

aec

ถ้าเรามองกันในภาพรวมของเศรษฐกิจความมั่นคงทางการเมืองและปัญหาภายในประเทศในปี 2013 นี้ คาดว่าจะไม่มีปัญหารุนแรงอย่างเช่นในปีที่ผ่านมา เพราะพูดกันตามจริงแล้ว ธุรกิจการท่องเที่ยวของบ้านเราถ้าไม่มีปัญหาจากภายในประเทศแล้วละก็ มันสามารถเติบโตและขยายตัวได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว นักลงทุนและนักธุรกิจที่ประกอบการในธุรกิจ ท่องเที่ยวและโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีความกังวลในด้านศักยภาพและคุณภาพของงานบริการเลยเราสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างสบายๆ แต่กังวลใจในข่าวสารและปัญหาในประเทศซะมากกว่า

ดังนั้นในปี 2013 ที่จะถึงจึงมั่นใจได้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ ธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งที่พัก ร้านอาหาร และร้ายขายของที่ระลึกต่างๆ จะมีการขยายตัวและมีโอกาสเติบโตอย่างแน่นอน ด้วยปัจจัยบวกของตลาด และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในต่างประเทศต่อสถานะการบ้านเมืองของเรารวมถึงเศรษฐกิจของจีนที่ทำให้มีกลุ่มของผู้มีรายได้มากขึ้น และ บางส่วนนิยม มาท่องเที่ยวในประเทศ นอกจากนั้นประโยชน์จากการเปิดอาเซียนหรือ AEC ก็มีผลทางอ้อมที่จะช่วยส่งผลในเรื่องของการท่องเที่ยวและการดึงดูดกลุ่มนักลงทุนจากต่างชาติอีกด้วย

ทีมา
www.aececonomy.com
th.aectourismthai.com

เชิญแสดงความคิดเห็น