หน้าแรก แท็ก เฟิน

แท็ก: เฟิน

ตะนาวะสีเฟินการ์เด้นท์ (ศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน)

ดูเอเซียเอาใจคนรักเฟิน(พืชชนิดหนึึ่ง) โดยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชื่นชมความงามและเรียนรู้ วิธีการปลูก ดูแลรักษา เฟินชนิดต่างๆที่หาชมได้อยากกันที่ ศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน (ตะนาวะสีเฟินการ์เด้นท์) ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ฟังบรรยานก่อน ดาบตำรวจ นภดล และ นางสุภาศรี นาเงิน เจ้าของศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน (ตะนาวะสีเฟินการ์เด้นท์) ต้องการให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม โดยเน้นการศึกษาด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน เพื่ออนุรักษ์ และขยายพันธุ์เฟิน และนำกลับคืนไปสู่พื้นป่าตามธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อให้พืชอิงอาศัยกลุ่มเฟินได้เป็นอัญมณีประดับพื้นป่าเมืองไทยต่อไป ศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาฯ แห่งนี้ได้รวบรวมเอาความหลายหลายของพืชกลุ่มเฟินนานาชนิดไว้ไม่น้อยกว่า 500 สายพันธุ์ นอกจากนั้นยังได้รวมรวมพืชพรรณธรรมชาติอันทรงคุณค่า...

อัพเดทเรื่องเที่ยว