หน้าแรก แท็ก เที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน

แท็ก: เที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน

เที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ

สามเหลี่ยมทองคำ (golden triangle) เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ลาว พม่า  3 ประเทศ บริเวณนี้ในอดีตเคยมีการค้าฝิ่น  เป็นแหล่งที่มาของปริมาณเฮโรอีนกว่าครึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดในโลก มีการปลูกฝิ่น กองกำลังลำเลียงยาเสพติด การสู้รบของพวกลักลอบค้าฝิ่น และรากเหง้าของอาชญากรรม รวมทั้งการกระทำอันทุจริตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย แพร่สู่แอฟริกา ยุโรปและอเมริกา มีนักท่องเที่ยวนับแสนเดินทางมาที่นี่ทุกปีเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งนี้   เมื่อปี พ.ศ. 2531...

อัพเดทเรื่องเที่ยว