หน้าแรก แท็ก อุทยานอาหารผักพื้นบ้าน

แท็ก: อุทยานอาหารผักพื้นบ้าน

เรือนผักกูด

“เรือนผักกูด” อุทยานอาหารผักพื้นบ้าน แนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสู่แนวคิด “สร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการบริโภคพืช ผัก ดอกไม้ธรรมชาติ” โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการแบ่งปัน เกื้อกูลชุมชน สังคมและเครือข่าย วันนี้ “กิตติ เจริญพานิช” จึงกลายเป็นโลโก้ของ “เรือนผักกูด” ที่ถูกขนานนามให้เป็น “อุทยานอาหารผักพื้นบ้าน” จากจุดเริ่มต้นด้วยการหยิบเอาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะพืชผักท้องถิ่นอย่างผักกูดพืชที่มีอยู่ในชุมชนแต่ชาวบ้านไม่เห็นค่ามาปรุงเป็นเมนูอาหารเพื่อจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นยำผักกูด หรือราดหน้าผักกูด ควบคู่กับการให้บริการด้านที่พักสำหรับนักเดินทางบนถนนนครศรีธรรมราช-จันดี...

อัพเดทเรื่องเที่ยว