หน้าแรก แท็ก สวนพุทธธรรม

แท็ก: สวนพุทธธรรม

ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัย

สวัสดีครับ ทริปนี้ดูเอเซีย อยู่ที่จังหวัดหนองคาย เมืองพญานาค และจะพามาชมสถาปัตยกรรม ผลงานทางศาสนา ที่เกิดขึ้นมาจากแรงศรัทธาล้วนๆ ที่เรียกได้ว่า หากผู้ใดเข้ามาที่แห่งนี้แล้ว จะนึกว่าอยู่ในดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง ที่แห่งนี้ก็คือ ศาลาแก้วกู่แก้วกู่ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดแขก จังหวัดหนองคายนั่นเอง ชาวหนองคายหลายคนเรียกที่นี่ว่า "วัดแขก" คนไกลหลายคนอาจจะคุ้นชื่อ "ศาลาแก้วกู่แก้วกู่" จากข่าวดังเมื่อต้นปี 2549 ที่มีเชื้อพระวงศ์เจ้าลาวและชายาถูกลอบสังหาร ขณะมาเที่ยวชมสถานที่นี้บ้าง หากมีจังหวะและโอกาสแล้วควรไปดูให้เห็นกับตา โดยเฉพาะนักประวัติศาสตร์ศิลปะและผู้เชี่ยวชาญทางประติมานวิทยาทั้งหลายคงได้มุมมองนอกตำราที่คาดไม่ถึงเพิ่มขึ้นอักโข  ...

พักผ่อนหย่อนใจวัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม

วัดอุโมงค์หรือชื่อเต็มๆ ว่าวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์  แน่นอนว่าวัดนี้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับอุโมงค์  เมื่อไปถึงซึ่งแรกที่ผมไปชมเลยก็คืออุโมงค์ ซึ่งสาเหตุที่มีการสร้างอุโมงค์ก็เนื่องจากความเลื่อมใสของพระเจ้ากือนาธรรมมิกราช ที่ทรงมีความเลื่อมใสต่อพระมหาเถรจันทร์ ผู้ ซึ่งเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก จึงโปรดให้สร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระรูปนี้ใช้เป็นสถานที่ในการวิปัสสนา กรรมฐาน ชื่อจึงเปลี่ยนจากเดิมคือวัดเวฬุกัฏฐาราม มาเป็นวัดอุโมงค์ และในส่วนต่อท้ายชื่อที่ว่า สวนพุทธธรรม นั้นก็มาจากพระปัญญานันทภิกขุ เป็นผู้ตั้งให้เพื่อใช้เรียกป่าผืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบ ซึ่งกินเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ จรดพื้นที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ภายในอุโมงค์ถูกก่อด้วยอิฐสีแดงมีทางเข้าหลักด้วยกันอยู่สามทาง...

อัพเดทเรื่องเที่ยว