หน้าแรก แท็ก ศูนย์อนุรักษ์

แท็ก: ศูนย์อนุรักษ์

บ้านแมวไทยโบราณ

ชมความน่ารัก ของสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก ที่หลายคนชอบเอาไว้เป็นเพื่อนเล่น หรือเลี้ยงดูปูเสื่อเหมือนเป็นลูกตัวเองซะอย่างนั้น... ไปถึงจังหวัดสมุทรสงคราม ก็ต้องนึกถึงความเป็นไทย  เพราะความเป็นวิถีชีวิตไทยๆ ยังมีให้เห็นอยู่ แน่นอนว่า.. สัตว์เลี้ยงที่เราจะพาไปชมความน่ารักก็ต้อง เป็นพันธ์ไทยแน่นอน ดูเอเซียพาเพื่อนๆไปชมความน่ารักของแมวเหมียวแสนรู้ ที่บ้าน แมวไทยโบราณ   บ้านแมวไทยโบราณ จังหวัดสมุทรสงคราม บ้านแมวไทยโบราณ เป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์แมวไทยโบราณ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์แมวไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทยเป็นสมบัติของชาติตลอดไปและเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องคุณสมบัติและลักษณะที่ถูกต้องของแมว สนับสนุนด้านการค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ระหว่างสมาชิก...

ตะนาวะสีเฟินการ์เด้นท์ (ศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน)

ดูเอเซียเอาใจคนรักเฟิน(พืชชนิดหนึึ่ง) โดยวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชื่นชมความงามและเรียนรู้ วิธีการปลูก ดูแลรักษา เฟินชนิดต่างๆที่หาชมได้อยากกันที่ ศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน (ตะนาวะสีเฟินการ์เด้นท์) ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ฟังบรรยานก่อน ดาบตำรวจ นภดล และ นางสุภาศรี นาเงิน เจ้าของศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน (ตะนาวะสีเฟินการ์เด้นท์) ต้องการให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม โดยเน้นการศึกษาด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยาพืชกลุ่มเฟิน เพื่ออนุรักษ์ และขยายพันธุ์เฟิน และนำกลับคืนไปสู่พื้นป่าตามธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อให้พืชอิงอาศัยกลุ่มเฟินได้เป็นอัญมณีประดับพื้นป่าเมืองไทยต่อไป ศูนย์ศึกษานิเวศวิทยาฯ แห่งนี้ได้รวบรวมเอาความหลายหลายของพืชกลุ่มเฟินนานาชนิดไว้ไม่น้อยกว่า 500 สายพันธุ์ นอกจากนั้นยังได้รวมรวมพืชพรรณธรรมชาติอันทรงคุณค่า...

อัพเดทเรื่องเที่ยว