หน้าแรก แท็ก ล่องเรือ

แท็ก: ล่องเรือ

ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวแพริมแม่น้ำสะแกกรัง ที่อุทัยธานี

ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวแพริมน้ำ ท่องเที่ยวกินลมชมวิว รับประทานปลาแรดที่แม่น้ำสะแกกรัง อีกทั้งดูการเลี้ยงปลาในกระชัง ชมวิถีชีวิตชาวบ้านกับการจับปลาตามธรรมชาติ รับลมเย็นสบาย ชมวัดอุโปสถาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดโบสถ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง เป็นวัดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานอันทรงคุณค่า ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง ถ้าล่องเรือในช่วงเย็น เวลาประมาณ 16.00-18.00 น. จะเห็นพระอาทิตย์ตกสวยงามมาก และในเดือนธันวาคม – มกราคม เส้นทางล่องเรือท่องเที่ยวเริ่มจากบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล หรือจะขึ้นจากท่าเรือหน้าวัดท่าซุงก็ได้ ล่องชมวิถีชีวิตในลำน้ำ ไปสิ้นสุดที่อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จุดที่เราจะได้เห็นแม่น้ำสะแกกรังไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเส้นทางที่ได้สัมผัสเสน่ห์แห่งชุมชนลุ่มน้ำสะแกกรังอย่างเต็มอิ่ม...

เที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ

สามเหลี่ยมทองคำ (golden triangle) เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ลาว พม่า  3 ประเทศ บริเวณนี้ในอดีตเคยมีการค้าฝิ่น  เป็นแหล่งที่มาของปริมาณเฮโรอีนกว่าครึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดในโลก มีการปลูกฝิ่น กองกำลังลำเลียงยาเสพติด การสู้รบของพวกลักลอบค้าฝิ่น และรากเหง้าของอาชญากรรม รวมทั้งการกระทำอันทุจริตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย แพร่สู่แอฟริกา ยุโรปและอเมริกา มีนักท่องเที่ยวนับแสนเดินทางมาที่นี่ทุกปีเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งนี้   เมื่อปี พ.ศ. 2531...

อัพเดทเรื่องเที่ยว