หน้าแรก แท็ก มรดกโลก

แท็ก: มรดกโลก

เที่ยวชมมรดกโลกของไทย ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีโบราณ สถานเก่าแก่ก่อสร้างด้วยศิลาแลง ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 คณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติของโลก ในการประชุม ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย “ให้อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร เป็นมรดกโลก " เพราะความงดงามอลังการของศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมแห่งอาณาจักรสุโขทัย เป็นผลงานที่ล้ำเลิศของสถาปัตยกรรมไทยในยุคแรก และกรมศิลปากรได้อัญเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มาเปิดอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรอย่างเป็นทางการ เมื่อ 18 เมษายน 2534 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง มีกำแพงเมืองล้อมรอบก่อด้วยศิลาแลงทำเป็นช่องเสมา...

เขาพระวิหาร

“เขาพระวิหาร” ดินแดนต้องคำสาปที่นับว่าจะเสื่อมโทรมไปทุกขณะ สภาพภูมิประเทศของพื้นที่เขาพระวิหาร จะมีลักษณะเป็นเขาหินทรายลาดชันขึ้นไปยังเขตเขมร ถ้าฝนตก น้ำจะไหลลงมารวมทางเขตประเทศไทย เดิมทีไทยเคยครอบครองดินแดนแห่งนี้ ต่อมาก็ต้องเสียปราสาทเขาพระวิหาร ด้วยการตัดสินของศาลโลกในปี 2505 เมื่อขึ้นไปยังตัวปราสาท เราก็พบร่องรอยซากหักพังมากมาย บางส่วนแทบหาโครงสร้างเดิมไม่ได้เลย หากเราจะมองหาภาพแกะสลักต่างๆ หน้าบัน ภาพนางอัปสรา ก็หาดูได้น้อยมาก นางอัปสราผมยังไม่ได้เห็นสักภาพ ในส่วนอาคารปราสาทที่ยังคงสภาพสมบูรณ์  แท่งหินที่นำมาประกอบเป็นองค์ปราสาทยังไม่ได้แกะสลัก ยังเป็นแผ่นหินเรียบๆ สงสัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 และ สุริยวรมันที่...

มรดกโลก แหล่งอารยธรรมบ้านเชียง

ทริปนี้…ดูเอเซียดอทคอม พาท่องแดนอีสาน จังหวัดอุดรธานี พาชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่ได้เก็บรักษาศิลปะเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียง เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง โดยมีอายุราวๆ  5000 – 7000 ปี ซึ่งรวบรวมเอาโบราณวัตถุ ไม่ว่าจะเป็น ไห หม้อ เครื่องมือที่เป็นอาวุธ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ไว้ในพิพิธภัณฑ์ ให้คนรุ่นหลังได้เข้าชมและศึกษาความเป็นไปของอารยธรรมไทยสมัยก่อนภายในการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานบ้านเชียง จะมีการจัดส่วนแสดงภายในอาหาร โดยแบ่งเป็น 2...

งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง มรดกไทย มรดกของเรา 2554

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอุดรธานีร่วมกับอำเภอหนองหาน เทศบาลตำบลบ้านเชียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ขึ้น  ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2554  ณ บริเวณเมืองมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี     “แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ลำดับที่ 359 จากองค์การยูเนสโก...

ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก

สวัสดีเจ้าค่ะ ทริปนี้ดูเอเซียจะพาเพื่อนๆย้อนอดีตสู่แดนดินถิ่นมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา ซึ่งดำรงความเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรไทยนานถึง 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดิน 33 พระองค์ ได้มีการสั่งสมทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางอารยธรรม ที่มีคุณค่าสืบต่อมา และได้กลายเป็นรากฐานของประเทศไทยและวิถีชีวิตของคนไทยในทุกวันนี้ ด้วยความโดดเด่นของอารยธรรมกรุงศรีอยุธยา ประชาคมโลกองค์การยูเนสโก ได้สถาปนาให้นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในการนี้เองทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก และงานกาชาดประจำปี พร้อมการแสดง แสง เสียง อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยาอย่างยิ่งใหญ่ได้มีการอัญเชิญพระบรม...

อัพเดทเรื่องเที่ยว