หน้าแรก แท็ก ประเพณีบุญหลวง

แท็ก: ประเพณีบุญหลวง

ตื่นตากับงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2554

จังหวัด เลย โดยอำเภอด่านซ้าย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ได้จัดงานเพื่อนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่ร่วมงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ตระการตา "งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน" อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2554 ณ วัดโพนชัย และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ประเพณีประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน  เป็นประเพณีที่รวมเอา "งานบุญพระเวส" (ฮีตเดือนสี่) และ "งานบุญบั้งไฟ" (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน...

อัพเดทเรื่องเที่ยว